Số kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9