--Quảng cáo---

Đột phá về thủ tục hành chính để đẩy lùi tiêu cực đất đai

Đất đai - Trường Giang - 11:47 11/02/2020

(TN&MT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT, Tổng cục Quản lý đất đai đã rà soát, trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản để thực hiện cải cách thủ tục hành về đất đai và tiếp tục quán triệt tinh thần cải cách hành chính trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

Thời gian qua, những cải cách trong thục tục hành chính về đất đai trên cả nước đã đem lại hiệu quả tích cực cho kinh tế - xã hội, được xã hội ghi nhận. Cụ thể, về Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) cho thấy, tỷ lệ người dân phản ánh có tình trạng nhũng nhiễu trong thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận năm 2018 giảm 29% so với năm 2015, chất lượng dịch vụ cung cấp dịch vụ công trong cấp Giấy chứng nhận tăng từ 2,64 điểm năm 2016 lên 3,49 điểm (thang điểm 4) năm 2018.

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và Kế hoạch hành động của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP tại Quyết định số 15/QĐ-BTNMT ngày 3/1/2019, Tổng cục Quản lý đất đai đã xây dựng hoàn thành tài liệu hướng dẫn đánh giá, xếp hạng Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) trình Bộ TN&MT ban hành gửi các Bộ, ngành và địa phương. Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh Chỉ số Đăng ký tài sản đạt 71,1/100 điểm, xếp hạng 64/190 quốc gia.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc đơn vị đã được đẩy mạnh. Tổng cục đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 9/8/2018 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc sử dụng văn bản điện tử có xác thực chữ ký số trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Hiện nay, toàn bộ văn bản đi, đến đã được thực hiện xử lý, cập nhật hoàn toàn trên hệ thống hồ sơ công việc.

Trong năm 2020, thực hiện kế hoạch của Bộ TN&MT về cải cách hành chính (CCHC), Tổng cục Quản lý đất đai vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. Nổi bật nhất tại Kế hoạch này là tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi pháp luật; bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, với chi phí tuân thủ thấp. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phối hợp xây dựng thủ tục hành chính đơn giản, công khai, minh bạch.

Cụ thể, Tổng cục tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền để khắc phục các quy định còn bất cập và phù hợp với các luật mới được ban hành. Đồng thời, tiếp tục duy trì việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, tình hình giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Tổng cục và chính sách, pháp luật về đất đai; phối hợp tổ chức đối thoại, giải đáp trực tuyến để giải quyết các vướng mắc của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tăng cường chất lượng, duy trì đường dây nóng trong việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân về quy định hành chính, tình hình giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Tổng cục và chính sách, pháp luật về đất đai; các kiến nghị đề xuất đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính thuộc nhiệm vụ chức năng được giao; phối hợp giải đáp thắc mắc của người dân về tổ chức thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Để thực hiện tốt công tác này, Kế hoạch đề ra giải pháp là Tổng Cục trưởng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục phải trực tiếp chỉ đạo cải cách hành chính của Tổng cục, của đơn vị; xác định công tác là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng thời gian; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; đưa nội dung này vào nội dung giao ban định kỳ của đơn vị; tăng cường và phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch.

Thực hiện vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính theo các quy định của Chính phủ, Bộ TN&MT. Bảo đảm kinh phí thực hiện công tác này được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên của Tổng cục, của các đơn vị và các nguồn lực tài chính hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức; phối hợp kiểm tra một số địa phương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Khen thưởng kịp thời, chính xác những đơn vị, cá nhân có thành tích và phê bình, kỷ luật những đơn vị, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc nhiệm vụ cải cách hành chính…

  • Cải cách thủ tục hành chính ngành TN&MT: Vì người dân, vì doanh nghiệp
    Ngành TN&MT - 10:41 17/01/2019
    (TN&MT) - Trong quá trình xây dựng “Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động”, công tác cải cách thủ tục hành chính là điều kiện tiên quyết để “phục vụ nhân dân”. Luôn đặt lợi ích của người dân và doanh nghiệp lên hàng đầu cũng là mục tiêu mà Bộ TN&MT đặt ra trong năm qua. Và “quả ngọt” của 1 năm nỗ lực là thành tích cán đích sớm (trước 2 tháng) và vượt mức kế hoạch (12,6% thủ tục) do Chính phủ yêu cầu. Để hiểu rõ hơn về những nỗ lực này, chúng tôi đã phỏng vấn ông Phan Tuấn Hùng - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TN&MT.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO