--Quảng cáo---

Đồng Nai chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu - Tường Tú - 10:58 05/11/2020

(TN&MT) - Đồng Nai là tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế cao với nhịp độ tăng trưởng liên tục trong nhiều năm qua. Mặc dù, không thuộc các tỉnh ven biển và ít chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH). Tuy vậy, theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, tác động của BĐKH đã làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ứng phó

Trong những năm qua, trên cơ sở quán triệt theo Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương, Quyết định số 158 và Quyết định số 1670 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở TN&MT là Cơ quan chủ trì tổng hợp tình hình và báo cáo định kỳ hàng năm về tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch chung của toàn tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ ứng phó với BĐKH.

Ngày 26/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 167/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất ở các vùng chứa nước ngọt thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Qua đó, sẽ giúp cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên nước tại các địa phương và các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách hợp lý hiệu quả và tiết kiệm. Hiện nay, Sở TN&MT đang tham mưu xin chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai để thực hiện nhiệm vụ này. Sau khi được chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng trình tự thủ tục hướng dẫn của Nghị định số 167/NĐ-CP.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 18/4/2017, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 1257 về hành động ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao cho các Sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh cùng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH, bao gồm: 64 nhiệm vụ, dự án có các danh mục ưu tiên để triển khai thực hiện với tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng.

Cụ thể, tuyên tuyền về ứng phó BĐKH tương ứng với từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương đến các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi BĐKH. Đặc biệt, lưu ý đến các đối tượng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, tôn giáo và người dân, nơi chịu nhiều ảnh hưởng như huyện Nhơn Trạch và 1 phần huyện Long Thành; xây dựng các hồ chứa nước nhằm tích nước, ngăn lũ và cung cấp nước tưới cho ngành nông nghiệp, nhất là trong mùa khô; gia cố hoặc đê kè các đoạn bờ sông đối với các vị trí bị sạt lỡ hoặc những vị trí có nguy cơ bị sạt lở cao.

Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng các dự án thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, đặc biệt là TP. Biên Hòa; đầu tư xây dựng các dự án nạo vét chống ngập úng trong đô thị và thoát lũ cho vùng nông thôn, như: nạo vét suối Săn Máu; chống ngập úng suối Chùa, suối Bà Lúa, suối cầu Quan, suối Cải, thành phố Long Khánh…; đầu tư cho các dự án bảo vệ và trồng rừng phòng hộ tại các địa phương với diện tích lên đến 5 triệu ha rừng và các dự án nghiên cứu về ảnh hưởng dòng chảy, ảnh hưởng xâm nhập mặn và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động.

Để tăng cường kiến thức cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; hàng năm, UBND tỉnh Đồng Nai đều xây dựng và tổ chức thực hiện các Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực chuyên môn, kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, khuyến khích tự học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ. Đồng thời, UBND tỉnh còn chỉ đạo các Sở, ban, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH với sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Ngoài việc tập trung triển khai thực hiện theo Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH trên địa bàn, tỉnh Đồng nai còn tổ chức các Hội thảo khoa học ứng phó với BĐKH trong sản xuất nông nghiệp để đánh giá các tác động và ảnh hưởng của BĐKH, thực trạng sản xuất nông nghiệp và quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với BĐKH trên địa bàn tỉnh. Theo Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH đề ra đến năm 2020 thì đến nay các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ được giao thực hiện các dự án theo đúng Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH đã được phê duyệt.

Đồng Nai tập trung quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Tập trung hoàn thành 3 nhiệm vụ chính

dong-nai-ung-pho-bdkh.jpg

Do tác động của BĐKH, gây ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân, như: thiếu nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp; ngập úng vào mùa mưa gây khó khăn cho việc đi lại; giảm diện tích đất canh tác, tình trạng hạn hán và sâu bệnh,... Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, các lĩnh vực dễ bị tổn thương và chịu sự tác động nhiều nhất của BĐKH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là tài nguyên nước, năng lượng, nông nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

Trước tình hình đó, UBND Tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Sở, ban, ngành nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới thích ứng với BĐKH trong xây dựng đô thị, phát triển, sử dụng năng lượng, giao thông, vật liệu xây dựng và thoát nước… trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã có nhiều dự án, đề án nghiên cứu khoa học được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt trong những năm qua có liên quan đến việc ứng phó với BĐKH. Mặt khác, công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân cũng được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt đối với người dân trong các vùng bị tác động mạnh của BĐKH.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Trong giai đoạn 2019 - 2020, tỉnh Đồng Nai tổ chức triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm về ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh theo Hợp phần BĐKH thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh, bao gồm: Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Đánh giá khí hậu tỉnh Đồng Nai; Xây dựng Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai còn chỉ đạo các Sở, ban, ngành kiên quyết không tiếp nhận các dự án đầu tư gây ô nhiễm môi trường và có lượng phát thải khí nhà kính lớn; đồng thời, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường để giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, tăng cường khả năng hấp thụ khí nhà kính; ưu tiên thực hiện chương trình giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực chống mất rừng, suy thoái rừng và tạo sinh kế cho cộng đồng.

Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đang chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương rà soát bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương phù hợp với kịch bản nước biển dâng. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động di dời, sắp xếp lại các điểm dân cư ở những vùng thường xuyên bị tác động của lũ lụt, bão và những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn một số huyện như: Long Thành, Nhơn Trạch, Thống Nhất, Xuân Lộc.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Trong thời gian tới, nhằm thực hiện tốt và hiệu quả công tác ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT sẽ tiếp tục triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 13113 ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về Dự toán Ngân sách Nhà nước và Kế hoạch Tài chính - Ngân sách Nhà nước đối với hợp phần BĐKH thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh để tổ chức triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ chính về ứng phó với BĐKH, bao gồm: Đánh giá khí hậu tỉnh Đồng Nai; Xây dựng Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về BĐKH; Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hiện tại, 3 dự án trên đã hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ. Sau khi triển khai thực hiện hoàn thành 3 nhiệm vụ chính trong Hợp phần BĐKH thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh nêu trên, tỉnh Đồng Nai cơ bản có được bức tranh toàn diện về Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH. Qua đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện và đây cũng là cơ sở cho tỉnh Đồng Nai lồng ghép vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có tính đến các tác động của BĐKH trong thời gian tới.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO