--Quảng cáo---

Đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Pháp luật đất đai - 10:53 20/08/2019

(TN&MT) - Bạn đọc thanhca888@gmail.com hỏi: Năm 1982 gia đình tôi đc Công ty cao Phú Riềng (Tỉnh Sông Bé cũ) cấp cho 4.706m2 (Thổ cư: 400m2; Vườn điều: 4.306m2).- Tháng 12/1986 Ba của tôi thực hiện việc kê khai sử dụng diện tích trên.

 - Ngày 10/3/1997, Phó Chủ tịch Huyện Phước Long - Tỉnh Bình Phước cấp Giấy Chứng nhận QSDĐ số: 529 QSDĐ (gọi tắt là Sổ số: 529 QSDĐ) với diện tích 4.706m2 (Thổ cư: 400m2; Vườn điều: 4.144m2; Hành lang BVĐB: 162m2).

 - Ngày 17/12/2003: Tại trang đính chính của Sổ số: 529 QSDĐ chỉnh lý với nội dung thừa kế cho Mẹ tôi với diện tích 4.006,5m2 đất (Thổ cư: 270m2; Nông nghiệp: 3.736,5m2) sau khi đã chuyển nhượng cho 2 hộ khác với: 537,5m2.

- Ngày 06/5/2005: Phó Chủ tịch Huyện Phước Long - Tỉnh Bình Phước cấp đổi Giấy Chứng nhận QSDĐ số: 5098/ĐS (gọi tắt là Sổ số: 5098/ĐS) cho Mẹ tôi sau khi 04 lần chuyển nhượng đất với diện tích còn lại: 2.557m2 (Đất ở tại nông thôn: 237,5m2; Đất trồng CLN: 2.229,5m2; Hành lang BVĐB: 90m2).

 - Đến ngày 20/01/2005, tại trang IV của Sổ số: 5098/ĐS, qua 03 lần tiếp theo chuyển nhượng thì diện tích còn lại: 2.017,2m2 (Đất ở tại nông thôn: 237,5m2; Đất trồng CLN: 1.779,7m2).

 - Tháng 12/2016, Anh ruột của tôi (nhưng không có tên trong sổ hộ khẩu của gia tôi) có làm đơn xin cấp đổi GCN QSDĐ, QSHNO VÀ TSKGLVĐ (sau khi UBND Huyện tiến hành đo đạc chính quy vào năm 2012); Ngày 23/12/2016 UBND Xã Phú Riềng (nơi có thửa đất của gia đình tôi) lập Biên bản xác minh diện tích đất tại thực địa do có sự chênh lệch (giảm diện tích đất nông nghiệp: 73m2), từ 2.017,2m2 -> 1.944,2m2. Ngày 11/01/2017, Sở TNMT tỉnh Bình Phước có cấp cho gia đình tôi GCN QSDĐ, QSHNO VÀ TSKGLVĐ số: CS 03917/C.DOI (sau đây gọi tắt là GCN số: CS 03917/C.DOI).

 + Tuy nhiên, trong "GCN: CS 03917/C.DOI" có sai sót như sau: "Thiếu 01 thửa đất đã được tách thửa, cấp GCN QSDĐ trên diện tích đất nhà tôi sau khi đã chuyển nhượng nhưng không được thể hiện trong bản mô tả thực địa đất, trong kết quả đo đạc theo điểm toạ độ và trong "GCN: CS 03917/C.DOI".

+ Tháng 3/2019 gia đình tôi phát hiện sai sót trên "GCN: CS 03917/C.DOI" và đồng thời gia đình có đất giáp ranh tiến hành xây dựng tường rào ngăn cách nhưng không báo chính quyền địa phương cũng như hộ giáp ranh là gia đình tôi nên đã làm Đơn trình báo và gửi lên UBND Xã (nơi có thửa đất gia đình tôi) thì UBND Xã có tiếp nhận, tiến hành hoà giải nhưng giữa 2 gia đình không tiếp xúc, gặp gỡ 2 bên giáp ranh để hoà giải mà chỉ tiếp xúc theo kiểu "đơn phương" mỗi bên.

 + Tháng 5/2019 tôi có liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai Huyện Phú Riềng (trước đây là Huyện Phước Long) tiến hành đo đạc lại theo đúng thực địa đất và có đầy đủ các hộ đã được chuyển nhượng thì diện tích còn lại là: 1.756,8m2 (tiếp tục giảm 187,4m2). Tôi có mang "GCN: CS 03917/C.DOI" và kết quả đo đạc vào tháng 5/2019 lên UBND Xã cũng như Văn phòng Đăng ký đất đai Huyện Phú Riềng thì đều được giải thích là do trước đây đo thiếu 01 thửa đất, nên hiện giờ đã được đo đạc đầy đủ đúng như thực địa đất các hộ đã được cấp GCN QSDĐ.

Cho tôi hỏi, nếu như gặp trường hợp của tôi thì tôi sẽ phải tiến hành các bước như thế nào để giải quyết vấn đề trên.

20171110095808 67d5
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

 Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau:

Theo những gì bạn cho biết thì sổ đỏ Sở TN&MT tỉnh Bình Phước có cấp cho gia đình bạn vào ngày 11/01/2017 có sai sót như sau: "Thiếu 01 thửa đất đã được tách thửa, cấp GCN QSDĐ trên diện tích đất nhà tôi sau khi đã chuyển nhượng…”.

Sau đó, tháng 5/2019 gia đình bạn lại liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai Huyện Phú Riềng (trước đây là Huyện Phước Long) tiến hành đo đạc lại theo đúng thực địa đất và có đầy đủ các hộ đã được chuyển nhượng thì diện tích còn lại là: 1.756,8m2 (tiếp tục giảm 187,4m2).

Như vậy, diện tích đất thực tế và diện tích đất trên sổ đỏ của gia đình bạn có sự chênh lệch. Để giải quyết vấn đề này, gia đình bạn phải tiến hành các thủ tục liên quan đến việc đính chính lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp. Cụ thể:

Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp phải đính chính lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm có:

+ Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó

+ Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận

Theo như thông tin bạn cung cấp thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( sổ đỏ) của gia đình bạn ghi sai, cụ thể là diện tích trên sổ nhỏ hơn so với diện tích trên thực tế. Trong trường hợp này bạn có thể làm thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp như sau:

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền 

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận được quy định tại khoản 3 điều 10 Thông tư 24/2014/TT- BTNMT, cụ thể gồm:

- Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp; 

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

Về thời gian thực hiện thủ tục đính chính là không quá 10 ngày, theo điểm r khoản 2 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP: Thời gian thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp là không quá 10 ngày. 

Phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ do từng địa phương quy định, bao gồm:

+ Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động đất đai

+ Phí cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong trường hợp có yêu cầu)

+ Lệ phí trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO