Diện tích tối thiểu của mảnh đất sau khi bị thu hồi một phần

01/08/2017 00:00

(TN&MT) - Năm 2003, nhà tôi được cấp sổ đỏ cho mảnh đất đang sử dụng hiện tại. Mảnh đất này ở mặt đường. Tuy nhiên, đầu năm 2017, nhà nước có quyết định thu hồi đất để làm đường. Theo quyết định thu hồi, nhà tôi sẽ bị thu hồi vào 7m mặt đường. Xin hỏi, khi thu hồi như vậy nhà nước có đền bù thêm phần đất đằng sau cho nhà tôi không. Có nghĩa là nhà tôi có được dịch lùi mảnh đất vào 7m hay không? Vì nếu không dịch lùi thì tôi sợ rằng mảnh đất còn lại sẽ không đủ diện tích làm lại sổ đỏ.

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

Vì chưa biết chính xác phần đất còn lại của gia đình bạn có đủ diện tích tối thiểu hay không nên tòa soạn sẽ tư vấn theo hai trường hợp.

Trường hợp 1: Đất bị thu hồi để làm đường nhưng diện tích đất còn lại vẫn đủ mức tối thiểu để nhà bạn định cư.  Với trường hợp này được pháp luật quy định như sau:

Theo Điều 26, Luật Đất đai 2013 quy định: “Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật.”

Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất: Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

   Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.

Đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, khi Nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được bồi thường thiệt hại theo quy định của Chính phủ.

Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử dụng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật chuyên ngành.”

Như vậy trong trường hợp này, việc đất nhà bạn bị thu hồi thì sẽ được nhà nước bồi thường tiền trên số diện tích đất nhà bạn bị thu hồi để làm đường. Trên cơ sở giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Bên cạnh đó nhà nước cũng sẽ bồi thường tài sản gắn liền với phần đất bị thu hồi nếu như không thuộc các trường hợp tại Điều 92 của Luật Đất đai 2013.

Trường hợp 2: Sau khi đất diện tích đất bị thu hồi một phần để làm đường và diện tích đất còn lại không đủ để đảm bảo điều kiện sống.

Theo Điều 86, Luật đất đai 2013: “Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư.

Nội dung thông báo gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư; dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi.

Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng.

 Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư.

Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu.”

 Như vậy, với trường hợp thứ hai này nếu nhà bạn không đủ điều kiện ở lại thửa đất cũ thì ban giải phóng mặt bằng của dự án làm đường sẽ phải bố trí tái định cư cho gia đình nhà bạn ở một nơi mới, trên quỹ đất của địa phương.

Báo TN&MT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Diện tích tối thiểu của mảnh đất sau khi bị thu hồi một phần
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO