--Quảng cáo---

Điện Biên: Triển khai 7 nhiệm vụ, 4 giải pháp trọng tâm ngành TNMT năm 2018

Ngành TN&MT - 10:10 26/01/2018

(TN&MT) - Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị...

(TN&MT) - Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức viên chức và người lao động Sở tài nguyên và môi trường tỉnh.

Năm 2017, Sở Tài nguyên - Môi trường Điện Biên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do UBND tỉnh giao trên tất cả các lĩnh vực, góp phần ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành trên các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, biến đổi khí hậu... Công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo có sự chuyển biến tích cực.

Năm qua, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 3 văn bản quy phạm pháp thuật thuộc thẩm quyền phục vụ công tác quản lý của ngành trên địa bàn tỉnh. Tham gia góp ý kiến 14 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của ngành và các lĩnh vực khác có liên quan; ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh.

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các dự án. Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng phòng hộ được kiểm soát. Trong năm đã thực hiện rà soát 15 công trình, dự án được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất nhưng chậm và không có hiệu qủa trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ; giao đất cho các tổ chức tại 41 vị trí với diện tích gần 360ha, ký 13 hợp đồng thuê đất với diện tích 67ha, cho thuê đất tại 19 vị trí với diện tích trên 42 ha, chuyển mục đích sử dụng đất 190 trường hợp.

Việc định giá đất cụ thể đã được tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời, đáp ứng tiến độ của dự án. Thực hiện đấu giá đất để giao đất có thu tiền trên địa bàn các huyện Tuần Giáo, Nậm Pồ, Điện Biên Đông, Điện Biên, Mường Nhé và TP. Điện Biên Phủ; đấu giá 128 thửa, thu nộp ngân sách trên 60,7 tỷ đồng. Trình phê duyệt 81 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng số tiền 234 tỷ đồng. Trong đó: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ 97 tỷ đồng; các dự án thành phần thuộc Dự án tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn TP.Điện Biên Phủ là 37 tỷ đồng; các phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư còn lại trên địa bàn các huyện, thị là 100 tỷ đồng.
 
Điện Biên: Triển khai 7 nhiệm vụ, 4 giải pháp trọng tâm ngành TNMT năm 2018
Quang cảnh hội nghị  

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường được triển khai sâu rộng, dưới nhiều hình thức đến cán bộ và nhân dân trong tỉnh như xây dựng kế hoạch triển khai ngày môi trường, phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, phát hành 250 cuốn tài liệu tham khảo về bảo vệ môi trường, tổ chức 2 lớp tuyên truyền, tấp huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho hơn 300 lượt cán bộ, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh trên đị bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ quản lý TNMT được củng cố, kiện toàn, bộ máy tổ chức quản lý được phân cấp rõ các chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. Đối với cơ quan quản lý TNMT cấp tỉnh: số biên chế hiện tại là trên 150; cấp huyện là 134 viên chức, công chức; 130 xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có cán bộ địa chính xã tham mưu giúp cấp ủy chính quyền địa phương quản lý Nhà nước về TNMT với trên 170 công chức.

Ông Bùi Châu Tuấn - Giám đốc Sở TNMT tỉnh Điện Biên cho biết: thời gian qua, ngành TNMT tỉnh đã có những đóng góp quan trọng góp phần ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, ngành TNMT tiếp tục quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra với phương châm "kỷ cương, kinh tế". Tập trung, tham mưu cho UBND tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là việc sử dụng đất đối với các dự án đầu tư. Tiếp tục thực hiệu hiệu quả, chất lượng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. Phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng ở các dự án đầu tư…

Nhằm quán triệt và thực hiện các nhiệm vụ giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách năm 2018 của UBND tỉnh, ngành tài nguyên và môi trường Điện Biên tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ và 4 giải pháp trọng tâm năm 2018, trong đó: Tiếp tục tăng cường quản lý tài nguyên, triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý chặt chẽ đất đai, bảo vệ môi trường; triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ khâu xét duyệt, thẩm định đến triển khai thực hiện và vận hành dự án; tăng cường kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của các đơn vị trên địa bàn. Nâng cao năng lực cảnh bảo, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong bối cảnh trên địa bàn tỉnh các hiện tượng thiên tai cực đoan có xu hướng ngày càng phức tạp, khó lường. Tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng, tiến độ các dự án do sở làm chủ đầu tư, đặc biệt là Dự án hạ tầng kỹ thuật khung, các dự án phát triển quỹ đất đấu giá…  quỹ đất tái định cư, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các huyện Mường Ảng, Mường Nhé, Điện Biên Đông và Tủa Chùa.

Nhân dịp này, Sở Tài nguyên và môi trường tặng giấy khen cho 18 tập thể, 26 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017; tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” cho 21 cá nhân.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO