--Quảng cáo---

Điện Biên: Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường

Môi trường - 00:00 15/10/2016

(TN&MT) – Trong giai đoạn 2010 – 2016,công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày càng được nâng cao. Các chỉ tiêu môi trường được cải thiện: Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch ở đô thị  đạt 88%; Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh ở nông thôn đạt 75,3%; Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý đạt 70%, chất thải rắn y tế được thu gom đạt 94%.

Bãi rác thải Noong Bua, cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đang thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường triệt để.
Bãi rác thải Noong Bua, cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đang thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường triệt để.

Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường, thời gian qua, Sở TN&MT tỉnh Điện Biên đã trình UBND tỉnh Điện Biên ban hành hàng loạt Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015; phê duyệt mạng lưới điểm quan trắc môi trường đất, nước và không khí tỉnh Điện Biên giai đoạn 2013-2015; phê duyệt mạng lưới điểm quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình quan trắc môi trường và báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Điện Biên hàng năm.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm được đẩy mạnh. Sở TN&MT tỉnh Điện Biên phối hợp với Thanh tra Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Điện Biên tiến hành thanh tra, kiểm tra 830 lượt đối với 170 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong công tác bảo vệ môi trường. Lập 180 biên bản nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị hoàn thiện, khắc phục nội dung sai phạm; lập biên bản vi phạm hành chính đối với 72 cơ sở, tổng số tiền phạt trên 729 triệu đồng. Tham gia 15 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về môi trường. Lập kế hoạch, xử lý tiêu hủy 1.692kg thuốc bảo vệ thực vật tồn dư và vỏ bao bì đựng thuốc; hàng năm, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thu gom và xây dựng kế hoạch tiêu hủy đối với vỏ bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật phát sinh.

Thực hiện xử lý 4 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Theo đó: Chứng nhận 2 cơ sở hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên và Bệnh viện Y học cổ truyền. 2 cơ sở còn lại là bãi rác thải Noong Bua và hệ thống xử lý nước thải TP. Điện Biên Phủ đang thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường triệt để.

Đồng thời, hàng năm, Sở TN&MT tỉnh Điện Biên thực hiện vệc rà soát, trình UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt, bổ sung danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh trên địa bàn tỉnh. Lập kế hoạch Điều tra, đánh giá, xác định phạm vi, mức độ ô nhiễm và xây dựng phương án xử lý, cải tạo phục hồi môi trường tại điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật kho C17 xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường và nộp ngân sách nhà nước hơn 250 triệu đồng đối với nước thải công nghiệp và 2.000 triệu đồng đối với nước thải sinh hoạt...

Để đẩy mạnh công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường trong thời gian tới, ngày 19/9/2016, UBND tỉnh Điện Biên ban hành công văn số 2847/UBND-KTN, về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo đó, giao Sở TN&MT tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các đoàn thể, cơ quan truyền thông và UBND các huyện, thị, thành phố tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường cho các cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động xả thải, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, nhất là chất thải nguy hại. Rà soát, nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tập trung xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, khoanh vùng, cảnh báo nguy cơ gây ô nhiễm và các sự cố môi trường.

Tin và ảnh: Hà Thuận


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO