--Quảng cáo---

Điện Biên: Sẽ giảm 89 tổ dân phố, bản sau sáp nhập

Xã hội - 07:10 27/08/2019

(TN&MT) - Nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, HĐND tỉnh Điện Biên đã thông qua việc sáp nhập, đổi tên các bản, tổ dân phố thuộc TP. Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và Thị xã Mường Lay.

1
Các đại biểu biểu quyết thông qua tờ trình về việc sáp nhập, đổi tên các bản, tổ dân phố.

Các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên được thành lập trên cơ sở xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi phục vụ tốt cho việc tự quản ở cộng đồng dân cư và quản lý nhà nước đối với từng địa bàn, phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền đến cơ sở trên địa bàn.

2
Thị xã Mường Lay sẽ giảm được 11 tổ dân phố, bản sau sáp nhập.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc thành lập mới các thôn, bản, tổ dân phố có quy mô nhỏ số lượng lớn gây khó khăn trong việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng phục vụ sinh hoạt cộng đồng chung của thôn, bản, tổ dân phố. Số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, đội, bản, tổ dân phố lớn nhưng nguồn lực để thực hiện hết sức khó khăn, nhiều thôn, bản, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình nhỏ nên rất khó khăn trong công tác nhân sự để bố trí chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố; chế độ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách thấp nên không khuyến khích được họ cống hiến cho công việc.

Nhằm sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của thôn, bản, đội, tổ dân phố, tạo điều kiện để tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng những công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn, đáp ứng được nguồn lực để bố trí những chức danh cán bộ không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố, HĐND tỉnh Điện Biên đã thông qua Tờ trình về việc sáp nhập, đổi tên các bản, tổ dân phố thuộc TP. Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và Thị xã Mường Lay.

Hiện tại, TP. Điện Biên Phủ có tổng số có 164 tổ dân phố, bản, trong đó: Có 92 tổ dân phố, bản, dưới 50% tiêu chí về số hộ gia đình là; số tổ dân phố, bản đủ từ 50% tiêu chí trở lên là 72 tổ dân phố, bản. Theo đó, TP. Điện Biên Phủ sẽ thực hiện sắp xếp 109 tổ dân phố, bản, để thành lập 52 tổ dân phố, bản. Sau khi sáp nhập thành phố Điện Biên Phủ có 107 tổ dân phố, bản (giảm 57 tổ dân phố, bản).

Huyện Mường Ảng có tổng số có 139 tổ dân phố, bản, trong đó: Số dưới 50% tiêu chí về số hộ gia đình là 66 tổ dân phố, bản; Số đủ từ 50% tiêu chí trở lên là 73 tổ dân phố, bản. Huyện Mường Ảng sẽ sắp xếp 42 tổ dân phố, bản để thành lập 21 tổ dân phố, bản. Sau khi sáp nhập huyện Mường Ảng có 118 tổ dân phố, bản (giảm 21 tổ dân phố, bản).

Thị xã Mường Lay có tổng số có 49 tổ dân phố, bản, trong đó: Số dưới 50% tiêu chí về số hộ gia đình là 35 tổ dân phố, bản; Số đủ từ 50% tiêu chí trở lên là 14 tổ dân phố, bản. Thị xã Mường Lay sẽ thực hiện sắp xếp 21 tổ dân phố, bản để thành lập 10 tổ dân phố, bản (giảm 11 tổ dân phố, bản).

Như vậy, sau sáp nhập các bản, tổ dân phố thuộc TP. Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên sẽ giảm được 89 tổ dân phố, bản.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO