Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ xây dựng chiến lược khoáng sản

Mai Đan| 22/09/2021 11:07

(TN&MT) - Sáng 22/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ lập Báo cáo tổng kết thực hiện “Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và xây dựng Chiến lược khoáng sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Ông Nguyễn Bá Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) cho biết: Thực hiện nhiệm vụ trên, Tổng cục đã trình Bộ TN&MT gửi công văn gửi các Bộ, ngành liên quan và địa phương để nghị cung cấp thông tin liên quan về việc thực hiện Chiến lược khoáng sản gửi Bộ TN&MT (qua Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) để tổng hợp. Thời gian gửi Báo cáo trước ngày 30/11/2020. Đến nay, đã có 2 bộ và 47/63 tỉnh, thành phố cung cấp thông tin tình hình thực hiện Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Trên cơ sở đó, Tổng cục đã tổng hợp các tài liệu thu thập được từ các Bộ, địa phương và các đơn vị liên quan theo các nhóm nội dung gồm: Hiện trạng của ngành khai khoáng trong nước; tình hình thực hiện việc xây dựng các khu công nghiệp chế biến khoáng sản tập trung, việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác, chế biến khoáng sản; tình hình khai thác, chế biến đối với một số loại khoáng sản chủ yếu; thực hiện mục tiêu đến năm 2020 chấm dứt các cơ sở chế biến khoáng sản manh mún, công nghệ lạc hậu, hiệu quả kinh tế thấp, gây ô nhiễm môi trường; tình hình xuất khẩu khoáng sản.

Công tác xây dựng, ban hành, triển khai các quy hoạch khoáng sản tại các Bộ (Công Thương, Xây dựng) và các địa phương; công tác cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản; công tác tính tiền sử dụng số liệu, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, khoanh định các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược khoáng sản, trong công tác quản lý các hợp đồng khoáng sản; các kiến nghị, đề xuất.

Đến nay, Tổng cục đã hoàn thành dự thảo Báo cáo tổng kết gồm: Báo cáo tổng kết; các phụ lục thống kê, tổng hợp các số liệu liên quan (18 phụ lục); dự thảo Chiến lược khoáng sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông Nguyễn Bá Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) báo cáo tại cuộc họp

Theo ông Nguyễn Bá Minh, về cơ bản nội dung Báo cáo tổng kết Chiến lược khoáng sản đã được tổng hợp và đưa vào dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đến nay, dự thảo lần 1.2 Báo cáo nêu trên, kèm theo Tờ trình Bộ Chính trị và dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết số 02-NQ/TW đã được gửi lấy ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo. Theo đó, dự thảo Nghị quyết mới sẽ là cơ sở để xây dựng dự thảo Chiến lược khoáng sản giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sau khi được Bộ Chính trị ban hành.

Do đó, Tổng cục đề xuất hoàn thiện dự thảo “Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" (Báo cáo tổng kết) theo hướng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của một số Viện nghiên cứu, các hiệp hội, một số doanh nghiệp có liên quan đến khoáng sản và một số địa phương về dự thảo Báo cáo tổng kết. Tổng cục dự kiến tổ chức 3 Hội thảo trong tháng 10/2021.

Trên cơ sở đó, hoàn thiện Dự thảo lần 1.1 trước ngày 10/11/2021; gửi lấy ý kiến cho Dự thảo lần 1.1 của các Bộ, ngành liên quan và một số địa phương có hoạt động khoáng sản sôi động, dự kiến trước ngày 15/11/2021. Sau đó, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo 1.2 để gửi Thủ tướng Chính phủ, dự kiến hoàn thành trước ngày 25/12/2021.

Tổng cục cũng đề xuất xây dựng dự thảo Chiến lược khoáng sản (hay Chiến lược địa chất, khoáng sản) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, sau khi Nghị quyết mới về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị được ban hành (dự kiến tháng 12/2021) sẽ tiến hành xây dựng dự thảo Chiến lược mới (giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045) để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, hoàn thành trong Quý I/2022.

Góp ý cho báo cáo, ông Nguyễn Trường Giang - Chánh Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia cho rằng Tổng cục cần tiếp tục rà roát lại các số liệu và đánh giá khách quan, đúng mức.

Đồng quan điểm, một số đại diện đơn vị khác cho rằng, Tổng cục đánh giá “Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” trên tinh thần khái quát, với số liệu cụ thể, nhưng không nên quá cụ thể hóa.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đề nghị, bên cạnh thuyết minh bằng văn bản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cần chú trọng báo cáo bằng hình ảnh, lựa chọn những điểm nhấn thông qua hình ảnh, có biểu bảng kèm theo, với số liệu sinh động. Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, tiến hành song song cùng với một số nhiệm vụ quan trọng khác của đơn vị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ xây dựng chiến lược khoáng sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO