--Quảng cáo---

Đẩy nhanh lộ trình thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030

Khoáng sản - Mai Đan - 14:36 22/07/2020

(TN&MT) - Sáng 22/7, tại Hà Nội, Bộ TN&MT họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tóm tắt nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, ông Nguyễn Bá Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết: Nhiệm vụ lập Quy hoạch được xây dựng có đầy đủ căn cứ pháp lý gồm Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Khoáng sản 2010 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ TN&MT.

Bố cục và nội dung chính của Quy hoạch dự kiến gồm các mục: Tên quy hoạch; Phạm vi, kỳ quy hoạch; Quan điểm; Mục tiêu quy hoạch; Nhiệm vụ trọng tâm của quy hoạch; Định hướng bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; Các giải pháp thực hiện quy hoạch; Nguồn vốn thực hiện quy hoạch; Tổ chức thực hiện quy hoạch; Danh mục các chương trình, nhiệm vụ, đề án kèm theo Quy hoạch.

Theo đó, mục tiêu của nhiệm vụ lập Quy hoạch là hoàn thành lập “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050” đạt yêu cầu chất lượng, có tính khả thi, hiệu quả khi thực hiện, đảm bảo tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, công bố trong năm 2021.

Quy hoạch dự kiến sẽ triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng 10 nhóm đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. Trong đó, một số nhiệm vụ mới dự kiến được bổ sung vào Quy hoạch gồm: xây dựng bẩn đồ nền địa chất phần đất liền phục vụ các ngành kinh tế - xã hội; điều tra kiến tạo – địa động lực; điều tra, đánh giá khoáng sản ở các khu vực biển có triển vọng; điều tra cơ bản địa chất phục vụ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khoáng sản, phục vụ công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin địa chất, khoáng sản tích hợp với cơ sở dữ liệu chung của lĩnh vực tài nguyên và môi trường phục vụ kịp thời phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Bá Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Hội đồng đã xem xét, thảo luận các vấn đề cần hoàn thiện của Thuyết minh Nhiệm vụ, làm căn cứ để Bộ TN&MT chỉ đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam bổ sung, hoàn thiện Thuyết minh trước khi thực hiện các bước tiếp theo của hoạt động xây dựng Quy hoạch nêu trên.

Nhận xét về nhiệm vụ lập Quy hoạch, ông Đoàn Thế Hùng, chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ TN&MT cho biết: Thuyết minh nhiệm vụ đã được thành lập có đủ căn cứ pháp lý và các căn cứ khác đúng quy định. Bố cục, nội dung, phương pháp phù hợp các quy định hiện hành. Tuy vậy vẫn còn một số vấn đề cần được xem xét, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện.

Cụ thể, đề nghị tên của Quy hoạch khi trình phê duyệt nhiệm vụ là “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”.

“Về bố cục, đề nghị bổ sung mục “Sản phẩm”. Về phương pháp lập Quy hoạch, đề nghị xem xét, bổ sung một số phương pháp như: tiếp cận tổng hợp, đa chiều, đa lĩnh vực; phân tích hệ thống; nguyên nhân và kết quả; chi phí – lợi ích; dự báo, xây dựng luận cứ và kịch bản điều tra cơ bản” - ông Đoàn Thế Hùng cho biết.

Về hội thảo phục vụ xây dựng Quy hoạch, đây là hoạt động rất quan trọng nhằm có được ý kiến của các nhà quản lý, nhà khoa học tham gia vào quá trình xây dựng Quy hoạch. Thạc sỹ Đoàn Thế Hùng đề nghị có phần viết về hạng mục công việc này để phù hợp với phần dự toán. Hạng mục công việc “Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch” cần được nêu chi tiết hơn để làm cơ sở cho việc lập dự toán.

Thạc sĩ Đoàn Thế Hùng cũng đưa ra góp ý về một số vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ, thuật ngữ và tổ chức thực hiện.

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên yêu cầu Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam rà soát lại một cách toàn diện tiến độ thực hiện Quyết định 1388/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 cho đến nay, với những kết quả đạt được đến đâu.

“Phải đánh giá định lượng việc thực hiện Quyết định 1388, sau đó phân tích nguyên nhân, việc nào làm được, việc nào chưa làm được, từ đó, đưa ra những cập nhật bổ sung, sửa đổi… Bên cạnh đó, phải hoàn thiện những việc còn dang dở của giai đoạn 2016-2020 trong giai đoạn tới 2021-2025” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh.

Về trình tự và cách làm nhiệm vụ lập Quy hoạch trên, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị bám sát nội dung bố cục của Quyết định 1388 để có kết cấu hợp lý, trong đó lưu ý tiến độ gắn với mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn.

Về kế hoạch thực hiện, Thứ trưởng cho rằng cần đẩy nhanh lộ trình thực hiện, tổ chức nhiều hội thảo phục vụ xây dựng Quy hoạch nhằm cầu thị những ý kiến từ các nhà quản lý, nhà khoa học trong quá trình xây dựng Quy hoạch này.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên yêu cầu Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam khẩn trương hoàn thiện lại nhiệm vụ Quy hoạch để sớm báo cáo Bộ trưởng Bộ TN&MT; trong đó, Vụ Kế hoạch – Tài chính và Vụ Khoa học công nghệ nỗ lực vào cuộc thẩm định để lãnh đạo Bộ có đủ cơ sở báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO