​Đấu thầu xây dựng cầu Bến Tượng (Thái Nguyên): Làm đúng luật!

29/09/2016 00:00

(TN&MT) - Trong khi nhà thầu Liên danh Cienco 1- Cienco5 phản đối việc tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp hạng mục công trình xây dựng cầu Bến Tượng thì BQLDA...

(TN&MT) - Gói thầu XL-01A: “Xây lắp hạng mục công trình: Xây dựng cầu Bến Tượng” do Ban Quản lý dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - TP Thái Nguyên (Ban QLDA) tiến hành tổ chức đấu thầu từ đầu năm 201. Tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến về tính minh bạch, khách quan trong quá trình tổ chức đấu thầu. Về việc này, Ban QLDA khẳng định, việc tổ chức đấu thầu gói thầu này được tiến hành thận trọng, chủ động và tích cực phối hợp với các nhà thầu thực hiện quy trình đấu thầu đảm bảo khách quan và đúng pháp luật.
 
Công văn số 80 của Ban QLDA trả lời nhà thầu Liên danh Cienco1 - Cienco5
Công văn số 80 của Ban QLDA trả lời nhà thầu Liên danh Cienco1 - Cienco5
 
Tuân theo Luật Đấu thầu
 
TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) là 1 trong 7 địa phương được tham gia Chương trình đô thị miền núi phía Bắc do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục tại Quyết định số 189/QĐ-TTg ngày 25/01/2014. Tại Thái Nguyên, Dự án được đầu tư với 12 hạng mục, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm 5 hạng mục đầu tư, gồm: Nâng cấp đường Việt Bắc, xây dựng trường Mầm non Đồng Quang, cải tạo hạ tầng KDC phố Cột Cờ, phường Trưng Vương; cải tạo hạ tầng KDC tổ 4, 5, 6 phường Hoàng Văn Thụ và cải tạo hồ điều hòa Xương Rồng. 
 
Đến nay, có 2 công trình là Cải tạo hạ tầng KDC 4, 5, 6 phường Hoàng Văn Thụ và cải tạo hạ tầng KDC phố Cột Cờ đã được bàn giao, đưa vào sử dụng và hoàn thành quyết toán; 3 công trình còn lại cũng đã đạt được trên 90% khối lượng công việc, thành phố đang tích cực triển khai 7 hạng mục công trình còn lại thuộc giai đoạn II.
 
Tuy nhiên, gần đây xuất hiện một số thông tin cho rằng có sự mập mờ của Ban QLDA khi dành ưu tiên cho nhà thầu này, loại bỏ nhà thầu khác (cụ thể là Liên danh Tổng Cty Xây dựng Công trình Giao thông 1-CTCP (Cienco 1) và Cienco 5) trong quá trình đấu thầu gói thầu XL-01A: “Xây lắp hạng mục công trình: Xây dựng cầu Bến Tượng” - một trong 7 hạng mục thuộc giai đoạn II.
 
Về nội dung này, Ban QLDA khẳng định đã thực hiện đấu thầu thận trọng, đảm bảo khách quan và đúng pháp luật.
 
Cụ thể, Ban QLDA đã có 2 Công văn (số 82/BQLDA-TH ngày 12/8/2016 và số 89/ BQLDA-CV ngày 17/8/2016) gửi Liên danh nhà thầu Cienco 1 - Cienco 5 giải thích rõ lý do không lựa chọn nhà thầu này tham gia thi công công trình xây dựng cầu Bến Tượng.
 
Về tiến trình tổ chức đấu thầu, Ban QLDA cho biết đã thực hiện đúng quy định. Theo đó, ngày 17/2/2016, thông tin mời thầu gói thầu XL-01A chính thức được đăng tải trên Báo Đấu thầu. Từ ngày 22/2 đến ngày 4/3/2016, hồ sơ mời tuyển được phát hành. Ngày 8/4/2016 tại Quyết định số 3970/QĐ-UBND UBND TP Thái Nguyên thông báo kết quả sơ tuyển gồm 3 nhà thầu, trong đó có Liên danh nhà thầu Cienco 1 và Cienco 5. Từ ngày 29/4 đến 19/5/2016, TP.Thái Nguyên phát hành Hồ sơ mời thầu xây lắp. Ngày 19/5/2016 chính thức đóng, mở thầu bắt đầu tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật.
 
Đến ngày 07/7/2016, Ban QLDA có Công văn số 63/BQLDA-TH đề nghị Liên danh nhà thầu Cienco 1 và Cienco 5 làm rõ một số nội dung liên quan đến năng lực, kinh nghiệm thể hiện tại Hồ sơ dự thầu (lần 1). Cùng ngày, Ban QLDA tổ chức làm việc với liên danh nhà thầu về các nội dung cần làm rõ và ký biên bản làm việc. Ngày 12/7/2016 Liên danh nhà thầu Cienco1 và Cienco 5 có văn bản giải trình làm rõ (lần 1).
 
Ngày 18/7/2016 Ban QLDA có Văn bản số 67/BQLDA-TH đề nghị Liên danh nhà thầu Cienco 1 và Cienco 5 làm rõ một số nội dung Hồ sơ dự thầu (lần 2) do các giải trình tại Công văn ngày 12/7/2016 chưa giải quyết các yêu cầu thiết yếu và trọng tâm cần làm rõ.
 
Hai ngày sau, ngày 20/7/2016 Liên danh nhà thầu Cienco 1 và Cienco 5 có văn bản giải trình làm rõ lần 2 kèm theo tài liệu làm rõ gồm thư cam kết cung cấp tín dụng của Ngân hàng SHB và một số tài liệu liên quan đến tư cách pháp nhân của Cty CP xây dựng 519 và Cty CP xây dựng công trình 510.
 
Văn bản của Liên danh Cienco1 - Cienco5 gửi Ban QLDA chương trình đô thị miền núi phía Bắc - TP. Thái Nguyên
Văn bản của Liên danh Cienco1 - Cienco5 gửi Ban QLDA chương trình đô thị miền núi phía Bắc - TP. Thái Nguyên
 
Sau khi xem xét kỹ lưỡng, ngày 03/8/2016, Ban QLDA ban hành Thông báo số 28/TB-BQL về danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu XL-01A, theo đó, Liên danh nhà thầu Cienco 1 và Cienco 5 không đáp ứng yêu cầu tại bước đánh giá hồ sơ kỹ thuật.
 
Ứng viên cung cấp thông tin thiếu chính xác
 
Theo Ban QLDA, Ban đã tổ chức đánh giá hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp XL-01A với quan điểm bám sát các quy định của pháp luật về đấu thầu, bám sát các yêu cầu cụ thể quy định tại hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và căn cứ đúng, đủ và thể hiện thực tế tại hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, văn bản làm rõ tài liệu của các nhà thầu tham gia đấu thầu.
 
Ban QLDA nhấn mạnh rằng, việc thỏa mãn các yêu cầu, tiêu chí của hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu của các nhà thầu. Các hồ sơ nêu trên trước hết phải đảm bảo đúng và tuân thủ các yêu cầu, quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu. Việc phát hiện hồ sơ dự thầu không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu trong bất kỳ giai đoạn nào đều là điều kiện xét hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu.
 
Nguyên nhân việc không lựa chọn Liên danh Cienco 1 – Cienco 5, theo Công văn số 82/BQLDA-TH ngày 12/8/2016 của Ban QLDA do Phó Giám đốc Nguyễn Đình Quân ký gửi Liên danh Cienco 1 và Cienco 5 cho thấy, hồ sơ dự tuyển và hồ sơ dự thầu của Liên danh Cienco 1 và Cienco 5 đều thể hiện rõ danh sách các công ty đảm nhận phần công việc của gói thầu “trong đó Công ty 519 và Công ty 510 được thể hiện tại Cột số 2 là công ty con và công ty thành viên của thành viên liên danh Cienco 5”. 
 
Tuy nhiên, qua xem xét, đánh giá, đề nghị làm rõ và công văn giải trình ngày 12/7/2016 của Liên danh Cienco 1 và Cienco 5 đã khẳng định, Công ty 519 và Công ty 510 là các công ty cổ phần liên kết có góp vốn của Tổng Công ty Cienco 5 (trong đó vốn của Cienco 5 tại Công ty 510 chiếm 27,1% vốn điều lệ và tại Công ty 519 chiếm 10% vốn điều lệ - đều là các tỷ lệ không chi phối). Như vậy, Công ty 519 và Công ty 510 chỉ là các công ty liên kết, không phải là “công ty con, công ty thành viên” của thành viên Liên danh Cienco5 như đã kê khai trong hồ sơ dự tuyển và hồ sơ dự thầu.
 
Hơn thế, văn bản giải trình ngày 12/7/2016 của Liên danh Cienco 1 và Cienco 5 đã chứng tỏ Công ty 519 và Công ty 510 chỉ là công ty liên kết, không phải là “Công ty con, công ty thành viên” của Thành viên Liên danh Cienco 5. Việc giao lại toàn bộ khối lượng dự thầu (30% khối lượng công việc gói thầu) của Thành viên Liên danh Cienco 5 cho hai công ty không phải là công ty con, công ty thành viên là không phù hợp. 
 
Công văn số 82/BQLDA-TH cũng đã chỉ rõ, việc cung cấp thông tin không chính xác trên đây của thành viên Cienco 5 dù là lỗi sơ ý trong công tác lập hồ sơ dự thầu thì cũng có thể đánh giá là một trong những hành vi bị cấm trong đấu thầu quy định tại khoản c, Điểm 4 Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 “Gian lận bao gồm các hành vi sau đây:…nhà thầu, nhà đầu tư cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.”
 
“Nhằm đảm bảo uy tín của Liên danh Cienco1 - Cienco5, đặc biệt là thành viên Liên danh Cienco 5, Ban quản lý không xem xét, truy cứu việc vô tình hay cố ý cung cấp thông tin không chính xác của Thành viên Liên danh Cienco 5, nhưng cần thiết phải đánh giá lại yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm đối với Nhà thầu liên danh này để đảm bảo cạnh tranh, công bằng, khách quan trong công tác đấu thầu”.
 
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Quân, Phó Giám đốc Ban QLDA Chương trình đô thị miền núi phía Bắc- TP Thái Nguyên khẳng định: Tại bước đánh giá lại này tất cả các tiêu chí thuộc diện đánh giá lại đều hoàn toàn tương đồng với các tiêu chí được quy định rõ trong hồ sơ mời sơ tuyển. Ban quản lý cũng đã xem xét lại năng lực, kinh nghiệm của 02 nhà thầu còn lại trên cơ sở các tiêu chí đánh giá trong hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu đảm bảo khách quan, công bằng trên cơ sở kê khai thông tin trong hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu của 2 nhà thầu còn lại (chỉ có Liên danh nhà thầu Cienco1- Cienco5 có sự thay đổi tỷ lệ phần trăm khối lượng công việc đảm nhận của từng thành viên liên danh).
 
Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
 
Mạnh Hưng
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
​Đấu thầu xây dựng cầu Bến Tượng (Thái Nguyên): Làm đúng luật!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO