Đất trong quy hoạch có được chuyển mục đích sử dụng không?

24/05/2018 22:44

(TN&MT)  - Gia đình tôi đang muốn chuyển mục đích sử dụng 80m2 đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Tuy nhiên, diện tích đất này lại được thông báo là dính vào quy hoạch làm đường. Nhưng, chúng tôi đợi mãi gần 5 năm nay chưa thấy chính quyền khởi công xây dựng đường. Xin hỏi, khi quy hoạch kéo dài như vậy thì chúng tôi có được chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay không?

chuyen doi
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định của Luật Đất đai 2013 thì nhà nước ta hiện nay cho phép người sử dụng đất được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở hoặc một số loại đất khác. Việc chuyển mục đích phải xin phép cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định tại điều 57 Luật Đất đai.

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.”

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại điều 52 Luật Đất đai về căn cứ giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nơi có đất. Cụ thể:

“Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”

Căn cứ theo những quy định trên, mục đích sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Đối với trường hợp của gia đình bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trong khu quy hoạch đất làm đường là không phù hợp.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đất trong quy hoạch có được chuyển mục đích sử dụng không?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO