--Quảng cáo---

Đảng ủy Bộ TN&MT: Chuyển biến tích cực, toàn diện, đúng hướng trong nhiệm vụ chính trị

Ngành TN&MT - Tuyết Chinh - 13:30 02/01/2020

(TN&MT) - Sáng 2/1, tại Hà Nội, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Thứ trưởng Lê Công Thành - Bí thư Đảng ủy và ông Lê Quốc Trung - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ TN&MT chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện và đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu khai mạc hội nghị sáng 2/1

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết, trong năm 2019 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm trước thềm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ủy Bộ TN&MT đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn một số tồn tại cần tập trung giải quyết, khắc phục trong thời gian tới. Do vậy, Thứ trưởng đề nghị các ý kiến tại hội nghị sẽ tập trung đánh giá, phân tích những nguyên nhân chủ quan và khách quan của những tồn tại, hạn chế; từ đó đề ra các biện pháp khắc phục nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong năm 2020.

Tại hội nghị, báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, ông Lê Quốc Trung - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ TN&MT nêu rõ, năm 2019, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ của năm 2019.

Theo ông Lê Quốc Trung, trong năm qua, công tác tổ chức xây dựng đảng tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cấp ủy cho phù hợp và thống nhất với tổ chức, bộ máy chính quyền, tạo điều kiện để các tổ chức đảng sớm ổn định hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường; hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát tiếp tục được đổi mới, thiết thực; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ngày càng được nâng lên.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể tiếp tục được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc quan tâm chỉ đạo, kết quả đạt được có ý nghĩa thiết thực. Từ đó, tạo không khí dân chủ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, đoàn thể, chính quyền, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, ông Lê Quốc Trung cũng chỉ rõ một số tồn tại trong công tác xây dựng Đảng cần tập trung giải quyết, khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, việc duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, theo chuyên đề ở một số tổ chức đảng còn chưa thường xuyên; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn hạn chế, e dè, nể nang, chưa thẳng thắn và thiếu kiên quyết ở một số cán bộ, đảng viên.

Trong Đảng bộ vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên có biểu hiện giảm sút ý chí chiến đấu, chưa chấp hành tốt nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm 2020, ông Lê Quốc Trung cho biết, năm 2020, các cấp ủy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; đồng thời khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, nhất là trong vệc nâng cao chất lượng phê bình, tự phê bình; sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ trong Đảng.

Đánh giá cao các kết quả đã đạt được năm 2019 của Đảng ủy Bộ TN&MT, ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ khẳng định, năm 2019, Đảng ủy Bộ TN&MT đã thực hiện nhiệm vụ chính trị với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm và trách nhiệm cao, luôn hướng về cơ sở, bám sát hoạt động thực tiễn; tạo nên những chuyển biến tích cực, toàn diện, đúng hướng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ông Lại Xuân Lâm yêu cầu Đảng ủy Bộ bám sát Nghị quyết đại hội Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chương trình công tác năm 2020 của Đảng ủy Khối để triển khai có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn Bộ TN&MT.

Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối, tập trung thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng cơ quan liêm chính, hành động, quyết liệt để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh Đảng ủy Bộ TN&MT tập trung triển khai 4 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng năm 2020. Cụ thể là:

Tiếp tục tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền, thi đua lập thành tích cao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 và đại hội đảng các cấp, đặc biệt quan tâm làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Bộ về Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ và Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo theo đúng Điều lệ Đảng và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tiếp đó, tổ chức tốt việc thực hiện Hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra.

Ngoài ra, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng và triển khai thực hiện tốt Chương trình công tác năm 2020.

Thứ trưởng đề nghị từ nay đến trước, trong và sau Tết nguyên đán Canh Tý, các cấp ủy trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra.

“Cần phối hợp với thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan, đoàn thể tổ chức các hoạt động đón tết Canh tý đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn. Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, chăm lo thiết thực đến lợi ích vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đặc biệt là các tổ chức, đơn vị ở vùng sâu, vùng xa; đảm bảo mọi người đều vui vẻ đón mừng xuân mới”, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO