--Quảng cáo---

Đăng ký phát thải hóa chất ra môi trường

Tư vấn pháp luật - 00:00 22/06/2017

(TN&MT) -  Xin hỏi, việc đăng ký phát thải hóa chất ra môi trường được thực hiện như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu quy định cụ thể tại đâu?

Trả lời

Theo quy định tại hướng dẫn kỹ thuật đăng ký phát thải, lưu giữ và vận chuyển hóa chất nguy hại trong sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên & Môi trường): Đăng ký phát thải hóa chất là việc thống kê và báo cáo dữ liệu về phát thải ra môi trường từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hại tới các cơ quan quản lý môi trường nhằm cung cấp thông tin và dữ liệu về các hoạt động hóa chất gây phát thải hóa chất nguy hại vào môi trường. Dữ liệu sau khi được tổng hợp và thống kê sẽ hỗ trợ cho các cơ quan quản lý môi trường trong việc ban hành các chính sách, phương pháp quản lý ngăn ngừa và nhằm giảm thiểu ô nhiễm do phát thải hóa chất nguy hại.

Về cơ bản, việc đăng ký phát thải hóa chất là việc tính toán và đăng ký chủng loại và khối lượng hóa chất nguy hại, phát thải vào môi trường thông qua quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó chủng loại và ngưỡng khối lượng các hóa chất nguy hại trong quá trình sản xuất, kinh doanh cần phải thực hiện đăng ký phát thải được mô tả tại Phụ lục 1.               

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong quá trình sản xuất hoặc sử dụng hóa chất trong sản xuất, cơ sở cần tính toán lượng hóa chất phát thải vào các thành phần môi trường: không khí, nước, đất và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố nơi có nhà máy sản xuất, khu vực kinh doanh của cơ sở để thực hiện việc đăng ký phát thải hóa chất định kỳ 2 lần/ năm vào thời điểm tháng 6 và tháng 12 hàng năm theo mẫu tại Phụ lục 4.      

Các nội dung trong việc đăng ký phát thải hóa chất

Số liệu hóa chất nguy hại phát thải báo cáo phải được tính toán phù hợp với cách phân loại và phương pháp tính toán. Khối lượng hóa chất phát thải vào trong các sản phẩm đã hoàn chỉnh sau quá trình sản xuất không cần phải báo cáo.

Số liệu báo cáo chỉ bao gồm hóa chất nguy hại ước tính phát thải trong khí thải, nước thải, chất thải rắn và vào môi trường đất theo phương pháp phân loại như sau:

Việc tính toán khối lượng hóa chất nguy hại vào các thành phần môi trường phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau:

a. Phát thải vào môi trường không khí qua khí thải

Việc tính toán phát thải phải bao gồm tất cả các điểm nơi các hóa chất nguy hại có thể được phát thải vào không khí, ví dụ như ống xả, ống khói và khớp nối các đường ống mà qua đó có hóa chất rò rỉ, bao gồm:

- Phát thải từ ống xả và ống khói:

+ Phát thải từ bể phản ứng và tàu chứa;

+ Phát thải từ kho hoặc bể chứa trong quá trình sản xuất (phát thải tại thời điểm chấp nhận hoặc giao hàng và kết quả phát thải do thay đổi nhiệt độ).

+ Phát thải từ bộ phận xử lý, kiểm soát chất thải hoặc lò đốt...

- Phát thải từ các vị trí khác:

+ Bay hơi từ các bể chứa hoặc bình mở, ống dẫn hoặc bồn, thùng chứa, tàu chứa;

+ Rò rỉ từ bơm, van, nắp…

+ Thoái khí từ do hệ thống thông gió của tòa nhà;

+ Bay hơi thành phần dung môi từ các sơn tại các khu vực mở… 

b. Phát thải vào môi trường nước mặt qua nước thải

Việc tính toán lượng hóa chất nguy hại trong nước phải bao gồm tất cả các điểm có thể phát thải vào khu vực có nước (ví dụ như trường hợp nước rửa từ một lò phản ứng được phát thải vào một khu vực nước công cộng), bao gồm:

- Dung dịch thải của quá trình sản xuất;

- Phát thải từ hệ thống thiết bị xử lý dung dịch, nước thải;

- Phát thải nước làm sạch từ các tàu thuyền và các thùng chứa, không gian làm việc...

Việc đăng ký phát thải phải được thực hiện theo đúng phân loại, cụ thể là: 

- Khi phát thải vào sông, hồ, biển → “Xả thải vào nước mặt”;

- Xả thải vào cống             thu gom xử lý→  “Chuyển giao phát thải”.

c. Phát thải vào môi trường đất

Việc tính toán lượng hóa chất nguy hại phát thải vào đất phải bao gồm lượng rò rỉ và bao gồm tất cả khối lượng hóa chất phát thải từ đường ống, hệ thống xử lý nước thải vào đất. Việc phát thải vào đất cũng bao gồm sự thẩm thấu của các hóa chất vào đất do cơ sở xả, đổ hóa chất ra trong quá trình thực hiện các hoạt động sản xuất.

Báo TN&MT


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO