Đảm bảo tiến độ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, Trà Khúc và sông Kôn – Hà Thanh

Tài nguyên - 00:00 07/12/2017

(TN&MT) – Sáng 7/12, tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước tổ chức cuộc họp về Chương trình xây dựng Quy trình vận hành liên hồ chứa, định mức kinh tế -...

(TN&MT) – Sáng 7/12, tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước tổ chức cuộc họp về Chương trình xây dựng Quy trình vận hành liên hồ chứa, định mức kinh tế - kỹ thuật quy chuẩn, tiêu chuẩn. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên tham dự và phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
 
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Báo cáo công tác xây dựng văn bản năm 2017, Cục trưởng Cục quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy cho biết: Cục Quản lý tài nguyên nước được giao nhiệm vụ xây dựng 10 Thông tư và 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, điều chỉnh bổ sung quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông và tham gia, phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số văn bản trong lĩnh vực tài nguyên nước.
 
Cụ thể, Cục đã thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung 3 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, sông Sê San và sông Mã trình Bộ để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ tại các Tờ trình số: 95, 96, 97/TTr-BTNMT ngày 17/11/2017.
 
Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy đánh giá công tác xây dựng và ban hành văn bản năm 2017 vẫn còn tồn tại một số hạn chế như chậm tiến độ, lùi thời gian ban hành do có nội dung phức tạp, cần thêm thời gian để hoàn thiện.
 
Về nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018, ông Hoàng Văn Bẩy cho biết Cục sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, trọng tâm là rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định về cấp phép khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, xử lý, trám lấp giếng không sử dụng; bảo vệ nước dưới đất, các định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá…để đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới, xây dựng các quy định, hướng dẫn xác định và công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu hồ chứa để quản lý, giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động vận hành hồ chứa. 
 
Cục trưởng Cục quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy báo cáo công tác xây dựng văn bản năm 2017 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018
Cục trưởng Cục quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy báo cáo công tác xây dựng văn bản năm 2017 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018
 
Năm 2018, Cục Quản lý tài nguyên nước cũng sẽ rà soát, tổng kết, đánh giá tình hình vận hành các hồ chứa, trên cơ sở đó, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp vận hành điều tiết nước đáp ứng yêu cầu về phòng, chống, giảm lũ, cấp nước mùa cạn và phát điện của các hồ chứa. 
 
Đồng thời, Cục sẽ nghiêm túc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực tài nguyên nước; tiếp tục rà soát, thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên nước theo Nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, cập nhật các thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, chính xác.
 
Cục lên kế hoạch cụ thể là xây dựng Thông tư quy định nội dung, biểu mẫu, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước; Thông tư quy định về điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất; Quy chuẩn xây dựng các trạm quan trắc tài nguyên nước. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực các sông: sông Ba, sông Trà Khúc, sông Kôn – Hà Thanh, trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 3/2018.
 
Ông Hoàng Văn Bẩy kiến nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước; tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước; nâng cao nhận thức cộng đồng về pháp luật tài nguyên nước, trong đó chú trọng nâng cao vai trò của các cơ quan dân cử; tăng kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để có thể xin ý kiến tham vấn của các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, tổ chức các buổi hội thảo để xây dựng được văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn triển khai; tăng kinh phí tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước; điều chỉnh thời gian trình Thủ tướng Chính phủ 3 Quyết định Sửa đổi, bổ sung quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, Trà Khúc và sông Kôn – Hà Thanh.
 
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá, các văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 mà Cục Quản lý tài nguyên nước xây dựng hoàn thành tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng lưu ý Cục phải bám sát văn phòng Chính phủ và phối hợp với Bộ NN&PTNT giải trình nhằm đảm bảo Thủ tướng ký ban hành các Quy trình vận hành liên hồ sớm nhất chứa để đảm bảo vận hành trong năm 2018. 
 
Riêng các Thông tư, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm tính hợp pháp, tính hiệu quả (tiến độ và chất lượng) và tính khả thi của Thông tư. Đặc biệt, đối với Thông tư quy định bảo vệ nước dưới đất và Thông tư quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng, không được quy định dùng ngân sách nhà nước để trám lấp giếng vô chủ mà phải quy định chính quyền địa phương các cấp chịu trách nhiệm xử lý, trám lấp những giếng này cũng như xử lý các trường hợp khoan, khai thác giếng trái phép gây ô nhiễm môi trường.
 
Thứ trưởng Trần Quý Kiên yêu cầu những vấn đề cấp bách về tài nguyên nước chưa được giải quyết, cần dành thời gian nghiên cứu thời điểm thích hợp để sửa đổi cho phù hợp.
 
Về 3 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, Trà Khúc và sông Kôn – Hà Thanh, Thứ trưởng  Trần Quý Kiên chỉ đạo Cục Quản lý tài nguyên nước đến 30/6/2018 phải có Quy trình để gửi đến các Vụ chức năng trong Bộ trong tháng 7 và gửi đến Chính phủ trong tháng 8 để ban hành trước ngày 1/9/2018.
 
Riêng tiền cấp quyền, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho rằng Cục Quản lý tài nguyên nước cần xem kỹ quy định của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP, ngày 17/7/2017 của Chính phủ: Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước để tính toán chi phí hợp lý cấp quyền khai thác tài nguyên nước và tiên lượng kinh phí hợp lý các phiên họp năm 2018.
 
“Cần chú trọng hợp tác quốc tế với các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và các quốc gia, cố gắng khôi phục, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để thể hiện vai trò to lớn của ngành tài nguyên nước” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên chỉ đạo.
 
Tin & ảnh:Mai Đan

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO