--Quảng cáo---

Đã có cơ sở pháp lý xây dựng giá dịch vụ thoát nước

Tài nguyên - 00:00 01/11/2017

Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc tiết kiệm nước cũng như giảm thiểu xả nước thải vào hệ thống thoát nước góp phần bảo vệ môi trường, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo Thông tư Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước. Hiện dự thảo đang được xin ý kiến góp ý của các cơ quan ban ngành trước khi ban hành.

Xác định rõ các khoản phí thực hiện

Theo đó, Thông tư này là cơ sở để hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cho các loại hệ thống thoát nước để làm cơ sở lập, thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ thoát nước áp dụng tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và khu dân cư nông thôn tập trung.

Nguyên tắc định giá dịch vụ thoát nước được quy định rõ, việc định giá dịch vụ thoát nước phải căn cứ vào khối lượng nước thải và hàm lượng chất gây ô nhiễm trong nước thải; phù hợp với quy trình kỹ thuật, công nghệ xử lý; tiêu chuẩn, quy chuẩn; định mức kinh tế kỹ thuật về thoát nước và xử lý nước thải do cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc ban hành; phù hợp với chất lượng dịch vụ và chế độ, chính sách của Nhà nước. Giá dịch vụ thoát nước được tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ của quá trình đầu tư và khai thác, vận hành của hệ thống thoát nước; phù hợp với điều kiện thực tế tổ chức dịch vụ; điều kiện hạ tầng kỹ thuật, điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách của địa phương trong từng thời kỳ.

Các địa phương sẽ có cơ sở xây dựng giá dịch vụ thoát nước (ảnh internet)
Các địa phương sẽ có cơ sở xây dựng giá dịch vụ thoát nước (ảnh internet)

Giá dịch vụ thoát nước có thể được xác định riêng cho từng loại dịch vụ thoát nước, cho một số loại dịch vụ thoát nước hoặc cho toàn bộ các dịch vụ thoát nước tùy theo nhu cầu sử dụng dịch vụ thoát nước và điều kiện tổ chức thực hiện các dịch vụ thoát nước.

Chính vì vậy, để xây dựng giá dịch vụ thoát nước hiệu quả thì cần xác định rõ tổng chi phí thực hiện dịch vụ thoát nước. Theo đó, tổng chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ thực hiện dịch vụ thoát nước bao gồm tổng chi phí sản xuất cộng với chi phí quản lý doanh nghiệp.

Nội dung từng khoản chi phí sản xuất được xác định như sau: Chi phí vật tư trực tiếp bao gồm chi phí của vật tư sử dụng trực tiếp để thực hiện việc tiêu thoát nước và xử lý nước thải được xác định bằng tổng khối lượng của từng loại vật tư sử dụng nhân (x) với đơn giá vật tư tương ứng. Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm các khoản chi phí bằng tiền mà các đơn vị thoát nước phải trả cho người lao động trực tiếp sản xuất như tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương, tiền ăn giữa ca, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, phụ cấp độc hại và các khoản chi khác theo quy định đối với công nhân trực tiếp xử lý và tiêu thoát nước. Chi phí máy, thiết bị trực tiếp được xác định trên cơ sở chi phí liên quan đến giá máy, thiết bị, chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao máy, thiết bị theo quy định của Bộ Tài chính; phương pháp xác định giá ca máy thiết bị do Bộ Xây dựng hướng dẫn và các quy định khác có liên quan. Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp phục vụ tiêu thoát nước và xử lý nước thải đã tính tại khoản này thì không tính trong chi phí sản xuất chung của doanh nghiệp. Chi phí sản xuất chung là các khoản mục chi phí sản xuất gián tiếp phát sinh tại các cơ sở thực hiện dịch vụ thoát nước của doanh nghiệp.

Chi phí quản lý doanh nghiệp là tổng các chi phí chi cho bộ máy quản lý và điều hành doanh nghiệp, các khoản chi phí có tính chất chung của toàn doanh nghiệp.

Khi xác định tổng chi phí sản xuất, kinh doanh đơn vị thoát nước phải thực hiện tính đúng, tính đủ các chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ; không tính các khoản chi phí không được tính vào tổng chi phí sản xuất, kinh doanh theo quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành và các quy định của pháp luật có liên quan. Các khoản chi phí chung không chỉ phục vụ cho dịch vụ thoát nước mà có liên quan đến nhiều lĩnh vực hoạt động trong đơn vị thoát nước và các khoản chi phí phải phân bổ trong kỳ tính toán, thực hiện theo quy định của pháp luật kế toán và các quy định của pháp luật có liên quan.

Định giá phù hợp với điều kiện của từng địa phương

Nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả quản lý nhà nước về định giá dịch vụ thoát nước. Thông tư quy định rõ, Bộ Xây dựng chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng phương án giá và thực hiện các quy định về quản lý giá dịch vụ thoát nước tại các địa phương. UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn do mình quản lý; quyết định lộ trình, mức thu tiền dịch vụ thoát nước đối với các hộ thoát nước trên địa bàn mình quản lý phù hợp với tính chất, đặc điểm của hệ thống thoát nước và điều kiện kinh tế xã hội cụ thể của địa phương và gửi những định mức, đơn giá, giá đã công bố, ban hành về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở có liên quan kiểm tra việc xây dựng, thực hiện quyết định giá dịch vụ thoát nước áp dụng cho các đối tượng có liên quan đến dịch vụ này tại địa phương, tham mưu cho UBND cấp tỉnh để xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh; đồng thời tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi và điều chỉnh khi cần thiết.

Một chuyên gia kinh tế cho biết: “Việc xây dựng giá dịch vụ thoát nước thay cho phí thoát nước trước kia là điểm tích cực. Thông qua đó, việc phải trả tiền sử dụng dịch vụ này, người dân có ý thức trong việc tiết kiệm nước và giảm thiểu xả nước thải vào hệ thống thoát nước góp phần bảo vệ môi trường. Đồng thời đơn vị cung cấp dịch vụ thoát nước có trách nhiệm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu người sử dụng dịch vụ”.

Theo Báo Xây dựng

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO