Cục KTTV&BĐKH tổng kết công tác năm 2015

24/12/2015 00:00

(TN&MT) – Chiều 23/12, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016. Với sự chỉ đạo tích cực, thường xuyên của ban lãnh đạo Cục cùng sự cố gắng của tập thể, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong năm 2015 về cơ bản đều được hoàn thành.

Công tác xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật được hoàn thiện

Trong năm 2015, Cục đã hoàn thành việc xây dựng dự án Luật khí tượng thuỷ văn và các văn bản hướng dẫn. Ngày 23/11/ 2015, Luật khí tượng thuỷ văn đã được Quốc hội thông qua.

Các văn bản hướng dẫn Luật khí tượng thủy văn gồm: Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khí tượng thủy văn và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn đã được dự thảo trình kèm theo hồ sơ Dự án Luật khí tượng thủy văn. Theo kế hoạch, Cục sẽ tiếp tục hoàn thiện các Nghị định trình Chính phủ, xem xét phê duyệt trong quý II năm 2016.

Ngoài ra, Cục đã xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ ký trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 2359/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 phê duyệt Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính. Xây dựng và trình lãnh đạo Bộ ký ban hành Thông tư số 17/TT-BTNMT ngày 16/4/2015 hướng dẫn xây dựng và thực hiện dự án thuộc Cơ chế tín chỉ chung (JCM); phối hợp với Trung tâm KTTVQG trình Bộ ban hành Thông tư số 44/2015/BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2015 về ban hành định mức kinh tế kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị chuẩn và thiết bị kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn; Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động đã hoàn thành, dự kiến trình ban hành vào tháng 11 năm 2015 theo đúng kế hoạch.

Cục trưởng Cục KTTV&BĐKH Nguyễn Văn Tuệ chủ trì hội nghị       Ảnh: Khánh Ly

Lĩnh vực KTTV và phòng tránh thiên tai được theo dõi chặt chẽ

Trong năm 2015, Cục đã phối hợp với Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai trên phạm vi cả nước và diễn biến các cơn bão trên khu vực bắc Biển Đông, tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Bộ chỉ đạo công tác phòng, chống; đặc biệt là công tác chỉ đạo tăng cường công tác dự báo nhằm chủ động ứng phó với tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đã và đang xảy ra nghiêm trọng tại các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của El Nino.

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, trình Bộ trưởng ký Quyết định thành lập Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2015. Tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Bộ”. Trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ.

Cục đã đề xuất danh mục Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với lĩnh vực KTTV. Tham gia xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020”. Nghiên cứu, xử lý các vấn đề về kinh tế - kỹ thuật công trình Trạm, xin chủ trương di chuyển trạm. Trình Bộ phương án thành lập, di chuyển, nâng cấp 8 trạm KTTV, đăng ký hoạt động 01 công trình KTTV chuyên dùng.

Ngoài ra, Cục đã tham gia thẩm định các đề án, dự án; Thẩm định các Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Thẩm tra hồ sơ xác nhận khối lượng, chất lượng hoàn thành dự án liên quan đến lĩnh vực KTTV.

Tạo dấu ấn trong lĩnh vực biến đổi khí hậu

Trong năm 2015, Cục KTTV & BĐKH đã trình Bộ trưởng ký trình Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 890/2015/QĐ-CTN ngày 20/5/2015 phê chuẩn Bản sửa đổi, bổ sung Doha vào Nghị định thư Kyoto của UNFCCC. Lập đề cương, kế hoạch để triển khai xây dựng Thông báo quốc gia lần thứ ba và Báo cáo cập nhật hai năm một lần, lần thứ hai của Việt Nam cho Công ước khí hậu. Xây dựng, hoàn thiện và công bố Báo cáo đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (iNDC) vào Thỏa thuận mới về khí hậu 2015, đệ trình Ban thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu đúng thời hạn.

Cục đã triển khai các hoạt động thực hiện Công ước khí hậu, Nghị định thư Kyoto, Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối trong nước về CDM.

Phối hợp với Chương trình môi trường Liên hợp quốc UNEP thực hiện một số dự án về các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA); triển khai nhiệm vụ Kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2012; tính toán hệ số phát thải cho hệ thống lưới điện Việt Nam; xây dựng và triển khai một số hoạt động của dự án “Sẵn sàng tham gia thị trường các-bon” do Ngân hàng Thế giới tài trợ và SPI-NAMA do JICA tài trợ.

Ngoài ra, Cục thực hiện nhiệm vụ chủ trì triển khai các hoạt động phát triển rừng ngập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu, Cục đã phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp và 10 tỉnh ven biển  triển khai trồng, phục hồi thí điểm rừng ngập mặn như một giải pháp kép để làm cơ sở đánh giá tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ các công trình thủy lợi ven biển, đồng thời phổ biến, tuyên truyền kiến thức nhằm bảo vệ và phát triển bền vững rừng ngập mặn ứng phó với BĐKH, tạo sinh kế cho cư dân bản địa.

Toàn cảnh Hội nghị            Ảnh: Khánh Ly

Công tác hợp tác quốc tế được đẩy mạnh

Công tác hợp tác quốc tế được Cục KTTV & BĐKH đặc biệt quan tâm trong năm 2015. Cục tích cực tham gia các hoạt động đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn và công tác chuẩn bị nội dung cho Đoàn Việt Nam tham dự các phiên đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn. Trình Lãnh đạo Bộ ký Báo cáo về kết quả COP20/CMP10 gửi Thủ tướng Chính phủ. Tham dự cuộc họp với đại diện AFD về các vấn đề liên quan đến hội nghị COP21.

Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế chuẩn bị nội dung Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự APPF-23. Phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ và các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Công an, Giao thông vận tải, xây dựng các phương án đàm phán xây dựng Thỏa thuận 2015 và tổ chức các Đoàn công tác tham dự phiên đàm phán của Nhóm công tác về Định hướng Durban (ADP) tại Geneva, Thụy Sỹ, Hội nghị các Bên của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Ban Bổ trợ thực hiện (SBI) và Ban Bổ trợ về tư vấn khoa học và công nghệ (SBSTA) tại Bonn, CHLB Đức vào tháng 6, tháng 9 và tháng 10.

Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế chuẩn bị nội dung tham dự Hội nghị không chính thức cấp Bộ trưởng chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 21 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (pre-COP21) tại CH Pháp; phối hợp, chuẩn bị nội dung để Đoàn công tác của Bộ tham gia Đoàn công tác đàm phán của Chính phủ dự Hội nghị COP21 vào tháng 12 năm 2015. Đề xuất nội dung và tham dự Hội nghị khí tượng thủy văn thế giới lần thứ 17 tại Geneva, Thụy Sỹ.

Thực hiện nhiệm vụ Trưởng nhóm Công tác ASEAN về biến đổi khí hậu, đã cử cán bộ tham gia Đoàn công tác tham dự hội nghị Nhóm công tác ASEAN về Biến đổi khí hậu lần thứ 6 tại Lào; phối hợp với các đơn vị nghiên cứu và cho ý kiến đối với dự thảo Tuyên bố chung của ASEAN về biến đổi khí hậu.

Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Tổ thư ký Ủy ban Hỗn hợp thực hiện Cơ chế tín chỉ chung (JCM) với Nhật Bản, đã tham dự các Hội thảo về tăng trưởng các-bon thấp và chương trình nghiên cứu về Cơ chế JCM tại Nhật Bản tháng 02, tháng 3 năm 2015; phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội tổ chức thành công Cuộc họp lần thứ 4 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Nhật Bản, trong đó Ủy ban Hỗn hợp đã xem xét đăng ký dự án “Lái xe sinh thái sử dụng công nghệ tachograph” làm dự án đầu tiên ở Việt Nam theo Cơ chế JCM”. Trong tháng 12, Ủy ban Hỗn hợp cũng đã xem xét và đăng ký dự án thứ hai theo Cơ chế JCM (dự án “Tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà công”). 

Trong thời gian diễn ra Hội nghị pre-COP và Hội nghị COP21 tại Paris, CH Pháp, đã chuẩn bị để Thứ trưởng, Đồng Chủ tịch Ủy ban Hỗn hợp tiếp xúc và tham dự Phiên đối thoại cấp cao về Cơ chế JCM.

Nhị Giang

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cục KTTV&BĐKH tổng kết công tác năm 2015
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO