Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ phát hành cổ phiếu ra công chúng

29/08/2016 00:00

(TN&MT) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ chính thức phát hành 19.350.000 cổ phiếu tương ứng với 193.500.000.000 đồng với mục đích đầu tư vào các dự án...

THÔNG BÁO

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 48/GCN-UBCK do Chủ tịch

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/08/2016)

 

   1.Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

   2.Trụ sở chính: Ngõ 01 Đường Bắc Kạn, Tổ 02 phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

   3.Số điện thoại:           (84-280) 375 66 99/ 3844 888

   4.Số Fax:                    (84-280) 3 651 764

   5.Tên, địa chỉ Tổ chức tư vấn và bảo lãnh phát hành:

-            Tên Công ty:       Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

-            Địa chỉ:               Tầng 3, Trung tâm Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

-            Điện thoại:          04.3818 1888               Fax: 04.3818 1688

   6.Cổ phiếu chào bán:

-            Tên cổ phiếu:         Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

-            Sàn giao dịch:       HNX

-            Mã chứng khoán:   TTB

-            Loại cổ phiếu:        Cổ phiếu phổ thông

-            Mệnh giá:              10.000 đồng/cổ phần

-            Số lượng đăng ký chào bán: 19.350.000 cổ phiếu

-            Phương thức chào bán:

Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tức là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ mỗi 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới phát hành thêm.

   7.Khối lượng vốn cần huy động dự kiến: 193.500.000.000 đồng (Một trăm chín mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng.)

   8.Mục đích huy động vốn: Được sử dụng đầu tư vào các Dự án Chung cư TBCO1 số tiền 35 tỷ và Dự án Chung cư TBCO3 số tiền 158,5 tỷ đồng./.

   9.Giá bán ra công chúng: 10.000 đồng/cổ phần

 10.Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không quy định

 11.Thời hạn nhận đăng ký mua:

-   Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần dự kiến: Ngày 12/09/2016

-   Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 16/09/2016 đến hết ngày 05/10/2016

-   Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 16/10/2016 đến hết ngày 10/10/2016

 12.Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và Công bố Bản cáo bạch

·   Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

-         Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua tại thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản

-        Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Đăng ký và nộp tiền mua tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, Ngõ 1, đường Bắc Kạn, Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

·   Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Tại website: www.tienbo.vnvà tại văn phòng công ty;

 13.Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

Tên đơn vị thụ hưởng      : Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

Số tài khoản                   : 3901 0000 851 432

Nơi mở tài khoản            : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên  

                                            Thái Nguyên, ngày 29 tháng 08 năm 2016

                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                             CHỦ TỊCH

                                                 (Đã ký)

 

                                             PHÙNG VĂN BỘ

 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ phát hành cổ phiếu ra công chúng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO