--Quảng cáo---

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Gia Lai

Thời sự - 00:00 22/09/2014

(TN&MT) - Sáng ngày 22/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai.

   
   
(TN&MT) - Sáng ngày 22/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và một số nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh.
   
   
  Báo cáo với Chủ tịch nước và Đoàn công tác, ông Phạm Thế Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực về kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh. Tốc độ tăng GDP đạt 12,5%, trong đó nông, lâm, thủy sản: 7,04%; Công nghiệp xây dựng: 13,15%; Dịch vụ: 17,53%... Nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, dự ước năm 2014 đạt khoảng 12.150 tỷ đồng, tăng 80,8% so với năm 2010. Tổng đầu tư toàn xã hội 13.200 tỷ đồng, tăng bình quân 15,9% so với năm 2013. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hằng năm 6,98%, dự ước năm 2014 đạt 3.770 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2010. Kim ngạch xuất khẩu 300 triệu USD, tăng 15,38%. Giải quyết việc làm cho 24.000 lao động. Thu nhập đầu người đến năm 2015 ước tính đạt 39 triệu đồng, tăng 28,7% so với năm 2013. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định, nhiều mặt được cải thiện, phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh. Công tác quốc phòng địa phương được tăng cường. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Công tác chỉ đạo, điều hành quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực. Kết quả là hiện nay, 100% số xã đã hoàn thành quy hoạch và phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Đã có 5 xã đạt chuẩn 19 tiêu  chí, 3 xã đạt từ 15-18 tiêu chí nông thôn mới, 32 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 116 xã đạt 5-9 tiêu chí… Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội, giảm nghèo tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo đạt 82,5%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 18,7%. Tỷ lệ xã có bác sĩ đạt 79%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 73,52%. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 14,73%, giảm 2,5% so với năm 2013.
   
  Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Gia Lai sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; Đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể quần chúng. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị, ưu tiên cán bộ người dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy kinh tế, phát triển, giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế; Đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ, du lịch; Đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và tập trung mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; Thực hiện kịp thời các cơ chế, chính sách đã ban hành; Tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư; Tăng cường quản lý đầu tư, quản lý quy hoạch, bảo vệ tài nguyên môi trường; Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững chắc, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
   
  Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã nêu một số kiến nghị, đề nghị với Chủ tịch nước và Đoàn công tác về những vấn đề liên quan đến đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội quốc phòng, an ninh; Đầu tư xây dựng nông thôn mới; Xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi, quản lý bảo vệ rừng; Gỡ khó, hỗ trợ, bảo vệ lợi ích cho các danh nghiệp đầu tư tại Campuchia…
   
  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, quân và dân Gia Lai đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch nước chỉ đạo và giao cho các bộ ngành giải quyết những kiến nghị của cán bộ tỉnh Gia Lai. Chủ tịch nước cho rằng bằng cách làm năng động, sáng tạo, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, năm 2014, Gia Lai đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Để phát triển bền vững, Gia Lai cần tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; Thực hiện hiệu quả chính sách thu hút đầu tư, nhất là tạo mọi thuận lợi trong lĩnh vực này, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đóng góp cho sự phát triển chung của cả nước. Tỉnh cũng cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa lợi thế về lâm nghiệp, đất đai trong phát triển, ứng dụng sâu rộng hơn nữa khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng về cao su, cà phê, hồ tiêu, hạt điều... thế mạnh của địa phương.
   
   Bên cạnh đó, Chủ tịch nước đề nghị Gia Lai cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn liền với xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống nhân dân; Thúc đẩy sự nghiệp phát triển y tế, văn hóa, giáo dục; Quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính. Gia Lai cũng cần đặc biệt quan tâm đến đất sản xuất cho người dân, giảm nghèo theo hướng nhanh và bền vững, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số, để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm bởi công tác này không chỉ có ý nghĩa về xã hội mà còn có ý nghĩa về mặt chính trị, kinh tế. Chủ tịch nước cũng lưu ý Gia Lai cần hết sức chú trọng xây dựng và củng cố hệ thống cơ sở chính trị vững mạnh; Không ngừng củng cố quốc phòng, an ninh; Đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
   
  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chủ tịch nước cũng chỉ ra những mặt hạn chế, cần được khắc phục trong thời gian tới. Chủ tịch nước lưu ý thời gian để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV không còn nhiều, vì vậy Gia Lai cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, phát huy điểm mạnh của một số ngành, lĩnh vực được xem là lợi thế của địa phương như du lịch, công nghiệp…, nhưng cũng cần đầu tư thỏa đáng cho những ngành có thị trường, có triển vọng phát triển. Trong thời gian tới, Gia Lai cần cân nhắc, chú ý đến tốc độ tăng trưởng nông nghiệp; Chú trọng thu hút đầu tư, nhất là các doanh nghiệp; Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng xuất khẩu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
   
                                                         Bài & ảnh: Quế Mai – Thục Vy
   
   
  

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO