--Quảng cáo---

Hà Tĩnh: Ban hành kế hoạch nói không với rác thải nhựa

Thời sự - Đức Cảnh - 10:03 10/05/2019

(TN&MT) - Thực hiện phong trào Chống rác thải nhựa, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai kế hoạch phát động sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia phải thiết thực, đảm bảo được duy trì thường xuyên và hiệu quả.

UBND tỉnh Hà Tĩnh mới đây đã ra văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện của đơn vị, tổ chức thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” đạt hiệu quả.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh ra quân làm sạch biển
Tuổi trẻ Hà Tĩnh ra quân làm sạch biển

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị trong tỉnh thực hiện phong trào với các nội dung, gồm: Nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa, túi nilon khó phân hủy đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe con người; vận động người dân xây dựng thói quen, hành vi sử dụng sản phẩm dễ phân hủy hoặc có thể tái chế, tái sử dụng để thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng, làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, địa phương. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu UBND tỉnh, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra giám sát các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào “Chống rác thải nhựa”; Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm dễ phân hủy, thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần.

Bên cạnh việc thực hiện, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào, gửi kết quả thực hiện về Sở TN&MT Hà Tĩnh trước ngày 30/7; Sở TN&MT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và gửi Bộ TN&MT, đồng thời tham mưu UBND tỉnh lựa chọn tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc đề xuất khen thưởng theo quy định.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO