--Quảng cáo---

Chống rác thải nhựa ở Quảng Bình: Cần xây dựng các mô hình cụ thể

Môi trường - Hồng Thiệu - 21:26 23/09/2019

(TN&MT) - Để phong trào “Chống rác thải nhựa” có tính đồng bộ, đạt hiểu quả cao, theo ông Phan Xuân Hào, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Bình thì “Ngoài công tác tuyền truyền nâng cao nhận thức người thì cần phải thực hiện từ các tổ chức xã hội, các hội phụ nữ, trường học… và phải xây dựng các mô hình cụ thể”.  

Đẩy mạnh các phong trào “Chống rác thải nhựa” trên toàn tỉnh
 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ tại Thư số 161/LĐCP ngày 25/4/2019; thực hiện Công văn số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”; để giải quyết đồng bộ, hiệu quả vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 2210/UBND-TNMT ngày 26/12/2018 về việc tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” và Kế hoạch số 1260/KH-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2019 thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện.
 

Lễ phát động “Ngày toàn dân thu gom rác thải” tại Quảng Bình hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”
Lễ phát động “Ngày toàn dân thu gom rác thải” tại Quảng Bình hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”

Nhằm đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, năng cao hiểu quả quản lý rác thải, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp trên toàn tỉnh, ngày 23/7/2019 UBND tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 1215/UBND-TNMT, Về việc phát động phong trào “ Ngày toàn dân thu gom rác thải”, ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên phạm vi toàn tỉnh.
 

Đã có 33/52 Sở, ban, ngành, đoàn thể tham gia hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”
Đã có 33/52 Sở, ban, ngành, đoàn thể tham gia hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”

Mục đích của phong trào “Ngày toàn dân thu gom rác thải” hưởng ứng Kế hoạch “Chống rác thải nhựa”, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, đồng thời huy động được sức mạnh của toàn thể cộng đồng ra quân, chung tay giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường. Vận động người dân thay đổi thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần, khuyên khích sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng.

Để hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” ngày 11/8/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình đã phối hợp với Tỉnh đoàn và UBND thành phố Đồng Hới tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phong trào “Ngày toàn dân thu gom rác thải” lòng ghép với phong trào “Chống rác thải nhựa” tại Bảo Tàng tỉnh với trên 600 cán bộ, đoàn viên và người dân tham gia. Cùng ngày, tại thị xã Ba Đồn, UBND thị xã phối hợp với Hội Nông dân thị xã và UBND phường Ba Đồn tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phong trào “Ngày toàn dân thu gom rác thải” với trên 300 cán bộ, hội viên và người dân tham gia.
 

Người dân thu gom rác thải hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”
Người dân thu gom rác thải hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”

Trong ngày ra quân “Ngày toàn dân thu gom rác thải” toàn tỉnh đã có trên 80.000 người của 158/159 xã, phường, thị trấn ra quân tham gia làm vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải, với lượng rác thu gom được khoảng 322,8 tấn; trong đó: Huyện Lệ Thủy khoảng 45 tấn; huyện Quảng Ninh khoảng 20,8 tấn; thành phố Đồng Hới khoảng 109 tấn; huyện Bố Trạch khoảng 20 tấn (không bao gồm lượng rác thu gom định kỳ); thị xã Ba Đồn khoảng 30 tấn; huyện Quảng Trạch khoảng 40 tấn; huyện Tuyên Hóa khoảng 38 tấn và huyện Minh Hóa khoảng 20 tấn

Đến nay có 33/52 sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tại Quảng Bình xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
 

“Chống rác thải nhựa” cần có kế hoạch, mô hình cụ thể

Để phong trào “Chống rác thải nhựa” có sức lan tỏa, dần nâng cao nhận thực cho người dân Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các huyện thực hiện công tác tuyên truyền thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh.
 

Khuyến khích người dân sử dụng các đồ dùng tre, túi vải, túi giấy…thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần
Khuyến khích người dân sử dụng các đồ dùng tre, túi vải, túi giấy…thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần

Các chiến dịch, các đợt ra quân làm vệ sinh môi trường, phân loại, thu gom rác thải nhựa và nilon; đồng thời, lồng ghép vào các đợt ra quân cao điểm về môi trường như: Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày toàn dân thu gom rác thải, hãy làm sạch biển từ ý thức cộng đồng.

Trao đổi với PV, ông Phan Xuân Hào – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Bình, cho biết: “ Chống rác thải nhựa không thể nói là thực hiện được ngay, mà chúng ta phải tuyên truyền, mưa dầm thấm lâu thì người dân mới nhận thức được và cùng chung tay thực hiện. Việc tuyên truyền, phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” phải được thực hiện có hiệu quả, thiết thực và duy trì thường xuyên, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên phạm vi toàn tỉnh với các hoạt động thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tổ chức và toàn thể nhân dân. Phải xây dựng kế hoạch, các giải pháp, các mô hình cụ thể, xác định tổ chức đối tượng như: các hội phụ nữ, trường học,…để tuyền truyền để đạt hiệu quả cao”.
 

Hàng trăm đoàn viên thu gom rác thải dọc bãi biển, điểm du lịch
Hàng trăm đoàn viên thu gom rác thải dọc bãi biển, điểm du lịch

Ngày 03/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình đã có Công văn số 2015/STNMT-CCMT gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc tiếp tục hưởng ứng phong trào “Ngày toàn dân thu gom rác thải” trong tháng 9.
 

Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho các cấp các ngành, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về tác hại, nguy cơ ô nhiễm của chất thải nhựa, túi nilon đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe con người, từ đó làm thay đổi từ nhận thức đến hành động cụ thể để hạn chế dần và tiến tới loại bỏ việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy, thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường. Phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh.
 

Tiểu thương tham gia Lễ phát động phong trào “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa”
Tiểu thương tham gia Lễ phát động phong trào “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa”

Bên cạnh đó, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện môi trường đối với từng hộ gia đình, khu dân cư, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh… trong thực hiện phong trào này.

Lồng ghép nội dung tuyên truyền “Chống rác thải nhựa” vào các buổi sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể, các buổi tập huấn về phân loại rác thải tại nguồn. Phát triển hạ tầng, dịch vụ thu gom, tái chế chất thải đồ nhựa và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích sử dụng sản phẩm tái chế từ chất thải đồ nhựa và túi nilon khó phân hủy, đặc biệt trong đầu tư xây dựng các công trình công cộng. Triển khai các giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên.

Phát động phong trào thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng các sản phẩm từ nhựa, nilon; vận chuyển xử lý rác thải nhựa theo đúng quy định. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất, khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Tổ chức thực hiện các chính sách về sản xuất, tiêu dùng bền vững, quản lý tổng hợp chất thải, phế liệu, trong đó tập trung vào chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên.

“Hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong các hoạt động thường xuyên, các cuộc họp, hội nghị... do cơ quan, đơn vị chủ trì và phối hợp tổ chức; phát động và tổ chức triển khai thường xuyên, liên tục, sâu rộng các phong trào thi đua “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và nilon”, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hành động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, thực hiện thay thế dần các sản phẩm nhựa khó phân hủy, dùng một lần, không thân thiện với môi trường trong sinh hoạt”, ông Phan Xuân Hào – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Bình chia sẻ thêm.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO