--Quảng cáo---

Chế biến Khí Vũng Tàu: Đổi mới và sáng tạo để phát triển bền vững

Kinh tế - 00:00 18/01/2017

(TN&MT) - Năm 2016, Công ty Chế  biến khí Vũng Tàu (KVT) đã hoàn thành trước thời hạn các chỉ tiêu kế hoạch sản lượng LPG, condensate, khí khô và doanh thu dịch vụ so với kế hoạch năm 2016 từ 19% đến 24%.

Cụ thể, sản lượng condensate ước đạt 70 nghìn tấn, vượt 24%; sản lượng LPG 309,5 nghìn tấn, vượt 19%; sản lượng khí khô 1.575,3 triệu m3, vượt 21% và doanh thu vượt 108%; độ tin cậy của hệ thống xử lý khí đạt 100%, độ tin cậy của các thiết bị ảnh hưởng đến hiệu quả thu hồi sản phẩm lỏng đạt 99,952 %.

Ngoài kết quả xuất sắc đã đạt được trong SXKD, đáng chú ý, trong năm qua, KVT đã nỗ lực cải tiến, đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trên mọi mặt hoạt động. Với công tác quản trị, KVT đã thực hiện tăng phân cấp, phân quyền ở mức cao hơn cho các Ban Quản đốc, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ quản lý, cải thiện công tác lập và theo dõi thực hiện kế hoạch hàng tháng, họp giao ban công ty hàng tuần. Mỗi tuần, Giám đốc Công ty sẽ làm việc với toàn thể CBCNV của một bộ phận nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, cải tiến chất lượng công việc, giải đáp các tâm tư và truyền thông định hướng phát triển của công ty.

Công ty cũng hướng tới việc tạo ra không gian để thúc đẩy đam mê sáng tạo của người lao động; đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất thông qua việc khen thưởng xứng đáng và thành lập các tổ chuyên gia để đánh giá các ý tưởng của CBCNV, xây dựng kênh thông tin thu thập ý tưởng người lao động. Từ đó, tổ chuyên gia sẽ đánh giá các ý tưởng và đề xuất Ban Giám đốc các ý tưởng thực hiện được để triển khai.

Với nhiều giải pháp được áp dụng, trong năm 2016, KVT đã có 45 sáng kiến về kỹ thuật đã được đánh giá (chưa tính các sáng kiến về cải tiến hoạt động của khối văn phòng và cải cách thủ tục hành chính); trong đó, có 3 ý tưởng và sáng kiến có ý nghĩa lớn và lâu dài đối với hoạt động SXKD của KVT đã được thực hiện trong năm 2016 là: tăng hàm lượng C2 trong LPG lên 5,5% tại GPP. Sáng kiến này mỗi năm, đem lại lợi nhuận khoảng 40 tỷ cho PV GAS; xử lý tạm thời tình trạng Flooding tại C-05 ở GPP, đem lại hiệu quả khoảng 30 tỷ/năm; phương án chạy tàu đêm tại KCTV, hiệu quả thu được khoảng 8 tỷ/năm và tăng hiệu suất sử dụng cầu cảng thêm 11 giờ mỗi ngày.

Bên cạnh đó, thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy KVT “Con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng”, Công ty đã tập trung mạnh cho công tác phát triển nguồn nhân lực: đào tạo đội ngũ cán bộ thật sự chuyên nghiệp, sử dụng đúng người đúng việc, tạo áp lực cạnh tranh để phát triển, mạnh dạn đưa ra các tiêu chuẩn và kiên quyết áp dụng, mạnh dạn xử lý những trường hợp yếu kém về năng lực, thái độ hoặc đi ngược lại với văn hóa doanh nghiệp (VHDN) của công ty.

Trong năm 2016, KVT bước đầu triển khai VHDN và hoàn thành sổ tay VHDN. Trong đó, chủ yếu tập trung vào: văn hóa hội họp, chào hỏi, kỷ luật lao động, văn hóa khi giao tiếp với khách hàng xe bồn, văn hóa tại các bếp ăn, thói quen kiểm soát tiến độ công việc. Việc triển khai áp dụng VHDN tại KVT giúp CBCNV nhìn thấy rõ sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của tập thể và những chuẩn mực hành vi mà các cá nhân phải cam kết thực hiện để tạo nền móng Công ty phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, KVT sẽ tiếp tục hoàn thiện và làm sâu sắc hơn bản sắc văn hóa KVT với 3 giá trị cốt lõi “Kết nối  – Văn minh  – Trách nhiệm” dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó, các cán bộ quản lý, đoàn thể phải có trách nhiệm gương mẫu và thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh, thúc đẩy xây dựng VHDN.

Bước sang năm 2017, KVT đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo an ninh, an toàn, vận hành hiệu quả hệ thống công trình khí; phấn đấu hoàn thành 100% công việc bảo dưỡng ngăn ngừa, 95% công việc bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên và đột xuất theo đúng tiến độ; hoàn thành cơ bản hệ thống quản trị nguồn nhân lực theo hướng hiện đại phù hợp với tình hình hiện tại cũng như định hướng của KVT trong tương lai; cải tiến mạnh mẽ hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường theo hướng tinh gọn, hiệu quả... Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, KVT triển khai tập trung vào 3 nhóm giải pháp chủ yếu là: nâng cao năng lực làm việc của đội ngũ nhân sự; cải tiến hệ thống quản lý, cách thức quản trị; đẩy mạnh triển khai VHDN.

Tiếp nối những thành quả đã đạt được, đồng thời, nỗ lực từng bước khắc phục, cải thiện những điểm còn hạn chế, phát huy những thế mạnh, không ngừng đổi mới, sáng tạo, toàn thể người lao động KVT đang thể hiện quyết tâm sẽ cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 đã đề ra, tiếp tục nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng để phát triển bền vững.

                                                                                           Nguyễn Hồ


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO