Cao Lộc (Lạng Sơn): Phớt lờ kết luận thanh tra?

Hoàng Nghĩa| 20/01/2022 11:37

(TN&MT) - Năm 2011, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn yêu cầu huyện Cao Lộc thu hồi “sổ đỏ” số V012167 đã cấp cho ông Vũ Phong Quyết để xử lý đối với những vi phạm trong việc xét, cấp giấy đối với thửa đất số 35 tờ bản đồ số 29 xã Hợp Thành. Đồng thời lập thủ tục cấp mới “sổ đỏ” đối với 8 thửa đất còn lại ở “sổ đỏ” trên. Tuy nhiên, sau nhiều năm, huyện Cao Lộc không có động thái kiểm tra, đôn đốc thực hiện các yêu cầu của thanh tra. Trong khi đó ông Quyết vẫn sử dụng các thửa đất này để sản xuất…

Tự ý chuyển mục đích sử dụng hàng chục nghìn m2 đất

Ngày 28/7/2011, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn ban hành Kết luận thanh tra số 222/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Quyết Thắng (Công ty) tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn). Trong đó chỉ ra nhiều sai phạm về đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Riêng về lĩnh vực đất đai, tại Kết luận thanh tra nêu rõ, theo đề nghị của Công ty, ngày 9/9/2004 UBND tỉnh Lạng Sơn đã có quyết định số 1374/QĐ-UBND cho phép Công ty được chuyển mục đích sử dụng 6 thửa đất nông nghiệp với tổng diện tích 15.653,3m2 sang đất sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, quá trình hoạt động, ông Vũ Phong Quyết (Giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng) và Công ty này đã sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN), đất chưa được công nhận quyền sử dụng và đất đã có quyết định quản lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vào mục đích sản xuất gạch nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển mục đích theo quy định của pháp luật với tổng diện tích 17.577,4m2. Cụ thể:

Đất đã được cấp GCN cho hộ gia đình (các ông: Vũ Phong Quyết, ông Vũ Hùng Vương là 2 thành viên sáng lập Công ty) sử dụng là loại đất trồng lúa, đất vườn tạp gồm 20 thửa diện tích 12.214,8 m2.

Một phần diện tích thửa đất số 35, tờ bản đồ số 29 (2.756,4m2/6.318,2m) trên bản đồ địa chính xã Hợp Thành lập năm 1998, thửa đất này là đất giao thông nhưng đã được UBND huyện Cao Lộc cấp cho ông Vũ Phong Quyết (GCNSD đất số V 012167 cấp ngày 26/3/2004) theo đất vườn tạp).

Toàn bộ hoặc một phần các thửa đất do UBND xã Hợp Thành đứng tên trên hồ sơ địa chính gồm: thửa số 6 (diện tích 63,8m2); một phần các thửa đất số 43, 50 (diện tích 708,1m2) và 1.834,3 m2 đất thuộc các thửa số 27,47 và 55 trong tổng số 29.325,9m2 đất UBND tỉnh Lạng Sơn đã giao cho UBND huyện Cao Lộc xây dựng nghĩa trang nhân dân huyện, đều thuộc tờ bản đồ số 29 xã Hợp Thành lập năm 1998. Các diện tích này, qua 3 lần ông Quyết và Công ty được cấp GCN trong 2 năm 2003 và 2004 đều không thực hiện kê khai.

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn chỉ ra nhiều sai phạm về đất đai, khoáng sản, môi trường của Công ty TNHH Quyết Thắng.

Theo Kết luận Thanh tra, toàn bộ diện tích chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng và đất chưa được quyền sử dụng nêu trên, Công ty đã sử dụng để khai thác đất sản xuất gạch trong thời gian dài, đã làm thay đổi hẳn hiện trạng đất mặt nên không còn khả năng khôi phục lại…

“Việc Công ty vi phạm nghiêm trọng, kéo dài trong quản lý, sử dụng đất có trách nhiệm quản lý của UBND huyện Cao Lộc và xã Hợp Thành mà trực tiếp là cán bộ thừa hành công vụ đã có hành vi làm trái các quy định trong thực hiện trách nhiệm quản lý, sử dụng đất cần được kiểm điểm để xử lý nghiêm khắc”. – Kết luận Thanh tra nêu rõ.

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn yêu cầu UBND huyện Cao Lộc thực hiện 8 nội dung. Trong đó yêu cầu thu hồi GCN quyền sử dụng đất số V012167 đã cấp cho ông Vũ Phong Quyết ngày 26/3/2004 để xử lý đối với những vi phạm trong việc xét, cấp giấy đối với thửa đất số 35 tờ bản đồ số 29 xã Hợp Thành. Đồng thời lập thủ tục cấp mới GCN quyền sử dụng đất đối với 8 thửa đất còn lại (đã được cấp tại GCN số V012167) để đảm bảo quyền của người sử dụng đất.

Gần 10 năm chưa thực hiện Kết luận thanh tra?

Theo Phòng TN&MT Cao Lộc, ngày 26/6/2012 UBND huyện Cao Lộc đã ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND thu hồi GCN quyền sử dụng đất số V012167 đã cấp cho ông Quyết. Bên cạnh đó, giao Phòng TN&MT chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (nay là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai) hướng dẫn và thực hiện thủ tục cấp mới GCN cho ông Quyết đối với diện tích 8 thửa còn lại (trong đó có thửa đất số 39, diện tích 1.474,6 m2, tờ bản đồ địa chính số 29 xã Hợp Thành).

Ông Vũ Phong Quyết - Giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng và Công ty này đã tự ý chuyển mục đích sử dụng hơn 17.500 m2 đất nông nghiệp để sản xuất gạch.

Cũng theo Phòng TN&MT huyện Cao Lộc, kiểm tra hồ sơ đất đai liên quan cho thấy, ông Quyết có liên hệ với Trung tâm TN&MT - Sở TN&MT Lạng Sơn để thực hiện lập mảnh trích đo địa chính số 43-2019, được Sở TN&MT Lạng Sơn duyệt ngày 26/2/2020, với mục đích để hoàn thiện hồ sơ đất đai theo Kết luận thanh tra 222/KL-TTr ngày 28/7/2011 của Thanh tra tỉnh (trong đó có 8 thửa đất tại GCN số V012167).

Ngày 29/5/2020, ông Quyết đã đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cao Lộc để bàn giao GCN số V012167. Chi nhánh đã hướng dẫn ông Quyết kê khai cấp mới GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi có trích đo địa chính thửa đất cụ thể theo thực tế sử dụng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên sau đó, thửa số 39, diện tích 1.474,6m2 tờ bản đồ số 29 xảy ra tranh chấp giữa hộ ông Vũ Phong Quyết và ông Trần Xuân Quốc. Do đó, hồ sơ của ông Quyết chưa đủ điều kiện để nộp về cơ quan chức năng xem xét thực hiện các thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất theo quy định.

Như vậy, có thể thấy, sau gần chục năm (kể từ thời điểm thanh tra đến năm 2020), ông Quyết mới có động thái bước đầu để thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh. Và cũng từ thời điểm thanh tra đến nay, ông Quyết và Công ty TNHH Quyết Thắng vẫn sử dụng các thửa đất để hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi, gần chục năm qua, liệu chính quyền và ngành chức năng ở Cao Lộc có thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, và yêu cầu ông Quyết thực hiện kết luận thanh tra? Hay đã “quên” kết luận này?

Liệu huyện Cao Lộc có "quên" Kết luận của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn?

Khi được hỏi về kết luận số 222 của Thanh tra tỉnh đã được huyện thực hiện đến đâu? Bà Đỗ Thị Hiền - Trưởng phòng TN&MT huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) cho biết, vụ việc này xảy ra cũng đã lâu, trong khi bà mới giữ cương vị Trưởng phòng từ tháng 6/2021. Vì vậy bà sẽ kiểm tra lại hồ sơ để xem có báo cáo kết quả về việc này hay không rồi thông tin cho PV sau. Bà Hiền cũng thừa nhận, việc chậm trễ này là lỗi của cơ quan tham mưu, đã không kịp thời tham mưu cho UBND huyện kiểm tra, đôn đốc ông Quyết thực hiện kết luận thanh tra.

Trao đổi với PV, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc Hoàng Mạnh Cường cho biết, sẽ giao phòng chuyên môn kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, đồng thời thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 222 đối với ông Quyết, từ đó đưa ra các phương án xử lý vụ việc.

Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Lộc (Lạng Sơn): Phớt lờ kết luận thanh tra?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO