--Quảng cáo---

Cao Bằng: Thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản

Khoáng sản - Anh Thư - 12:31 25/08/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành văn bản số 1982/UBND-CN ngày 2/8/2021, về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với lĩnh vực hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản và các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tại Công văn số 1789/UBND-CN ngày 14/7/2021 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản vật liệu xây dựng, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều.

Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện nghiêm phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã phê duyệt. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương có liên quan trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với lĩnh vực hoạt động khoáng sản, ngăn chặn kịp thời hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, nhất là tại các khu vực giáp ranh, khu vực khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông.

Kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, nhất là cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng. Công khai xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có hành vi bao che, tiếp tay để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý, qua đó nâng cao nhận thức, khuyến khích nhân dân trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm.

Chủ động phối hợp rà soát quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, quy hoạch khoáng sản khác liên quan theo thẩm quyền, nhiệm vụ được giao để tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu cấp phép hoạt động khoáng sản, quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các quy chế phối hợp trong quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản đã ký kết giữa tỉnh Cao Bằng và các tỉnh giáp ranh; tham mưu, điều chỉnh các giải pháp triển khai kịp thời, đồng bộ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác phối hợp ngăn chặn, giải tỏa, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực giáp ranh.

Tiếp tục thực hiện việc rà soát quy hoạch khoáng sản thuộc thẩm quyền đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019 để xây dựng nội dung phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn trong quy hoạch tỉnh theo nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tại Công văn số 2553/UBND-CN ngày 14/10/2020.

Tỉnh Cao Bằng kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, nhất là cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng để xây dựng nội dung phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn trong quy hoạch tỉnh. Tham mưu thực hiện các biện pháp cân đối cung - cầu cát xây dựng, vật liệu san lấp trên địa bàn, sử dụng vật liệu thay thế có sẵn tại địa phương, đẩy mạnh việc sử dụng cát nghiền nhân tạo cho bê tông và vừa thay thế cát tự nhiên, chủ động nghiên cứu, rà soát, tham mưu về trình tự, thủ tục, các nghĩa vụ phải thực hiện khi sử dụng lượng xi thải các nhà máy chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh làm vật liệu xây dựng.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động công nghiệp vật liệu xây dựng; công tác quản lý hoạt động công nghiệp khoáng sản trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác theo dõi, kiểm soát sản lượng khai thác, chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường); xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu hao nguyên nhiên liệu, nhân công đối với việc sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác, chế biến khoáng sản cho mỗi đơn vị sản phẩm trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở kiểm tra, giám sát và xác định nghĩa vụ ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp…

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý hoạt động công nghiệp khoáng sản trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác theo dõi, kiểm soát sản lượng khai thác, chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường); xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu hao nguyên nhiên liệu, nhân công đối với khai thác, chế biến khoáng sản cho mỗi đơn vị sản phẩm trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở kiểm tra, giám sát và xác định nghĩa vụ ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp…

  • Thạch An (Cao Bằng): Dân “tố” chuồng trại nuôi trâu xả thải, gây ô nhiễm nguồn nước
    Môi trường - Nguyễn Hùng - 12:10 19/08/2021
    (TN&MT) - Vừa qua, Báo Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) nhận được thông tin của người dân cụm dân cư Lũng Niềng, xóm Bản Pò, xã Đức Long, huyện Thạch An (Cao Bằng) phản ánh về tình trạng chuồng trại nuôi trâu vỗ béo, có thời điểm lên đến gần trăm con của bà Lý Thị Dương đã xả thải gây ô nhiễm nguồn nước, khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO