--Quảng cáo---

Cam Lộ sẽ trở thành huyện đầu tiên tại Quảng Trị đạt chuẩn nông thôn mới

Xã hội - Tiến Nhất - 09:42 22/09/2019

(TN&MT) - Là địa phương đầu tiên được tỉnh Quảng Trị chọn xây dựng huyện NTM, sau gần 9 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay 8/8 xã trên địa bàn huyện Cam Lộ đã đạt chuẩn NTM, huyện đã đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Sản xuất nông nghiệp, ngành nghề phát triển khá toàn diện, nhiều công trình hạ tầng được đầu tư, cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM từ năm 2010 đến nay hơn 3.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 42,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 609 hộ, chiếm 4,16%...

A1
Đoàn khảo sát tại vùng trồng cây dược liệu lá vằng ở thôn Tân Hiệp, xã Cam Tuyền

Tuy nhiên, công tác xây dựng nông thôn mới tại Cam Lộ vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: Việc đổi mới phương thức tổ chức sản xuất chuyển biến chậm; liên kết “4 nhà” thiếu chặt chẽ; giá cả các yếu tố đầu vào tăng cao, giá cả đầu ra không ổn định; khuyến khích thu hút đầu tu còn hạn chế; quá trình triển khai chương trình ở một số địa phương chưa đồng bộ...

Về triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện đã đăng kí tỉnh xây dựng 6 sản phẩm OCOP là tinh bột sắn, ổi, gạo sạch, hồ tiêu, hương dược liệu. Tuy nhiên, sản phẩm đăng kí chủ yếu thuộc nhóm hàng nông sản đã có trên thị trường nhưng quy mô số lượng còn nhỏ, phân tán, tính liên kết chưa cao, quy trình chế biến sản xuất còn đơn giản. Mặt khác đây là một chương trình mới, cán bộ, các hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã chưa được triển khai tập huấn nên khả năng tiếp cận, triển khai còn nhiều lúng túng.

Tại chuyến kiểm tra mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Hà Sỹ Đồng đánh giá cao những kết quả mà huyện Cam Lộ đã đạt được trong quá trình xây dựng huyện NTM. Đồng thời, lưu ý huyện Cam Lộ khi phát triển các mô hình kinh tế trồng cây dược liệu cần vừa làm vừa thăm dò thị trường, tránh tình trạng sản xuất ồ ạt trong khi chưa ổn định về đầu ra; tiếp tục phối hợp tạo điều kiện để Tập đoàn FLC đầu tư xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM – Quảng Trị tại thôn Xuân Mỹ (xã Cam Tuyền). Trên địa bàn huyện Cam Lộ có những mô hình sản xuất tốt, cần quan tâm đến việc quảng bá thương hiệu sản phẩm để các mô hình thực sự phát triển bền vững.

A2
Đoàn kiểm tra tại vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM – Quảng Trị do FLC dự kiến đầu tư tại Cam Lộ

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT phối hợp với huyện Cam Lộ quy hoạch vùng trồng cây dược liệu, sớm thành lập hợp tác xã ươm giống cây lâm nghiệm thôn An Mỹ để hoạt động quy mô, bài bản hơn; giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chọn một số hợp tác xã ở Cam Lộ để tiến tới thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); giao Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ huyện xây dựng các lò xử lí rác thải đạt chuẩn…

Trong chương trình làm việc đoàn đã khảo sát thực tế tại vườn ươm giống cây lâm nghiệm thôn An Mỹ, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM – Quảng Trị do FLC đầu tư tại thôn Xuân Mỹ và vùng trồng cây dược liệu lá vằng ở thôn Tân Hiệp, xã Cam Tuyền.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO