Thẩm định Quy hoạch Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Trị

 

(TN&MT) -  Ngày 15/12, UBND tỉnh Quảng Trị họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tỉnh Quảng Trị có đường bờ biển dài khoảng 75km, vùng biển với diện tích khoảng 8.400km2, ngư trường đánh bắt rộng lớn. Các nguồn tài nguyên sinh vật và phi sinh vật biển và ven bờ phong phú. Quy hoạch Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả không gian và tài nguyên phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng bờ tỉnh Quảng Trị nói chung, vùng bờ nói riêng, đảm bảo trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Mục tiêu cụ thể của việc quy hoạch nhằm đánh giá về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và thực trạng khai thác, sử dụng vùng bờ tỉnh Quảng Trị. Khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ, hải đảo hiệu quả, bền vững trên cơ sở tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Giảm thiểu các mâu thuẩn trong khai thác, sử dụng biển và hải đảo; góp phần bảo vệ, bảo tồn các giá trị tự nhiên, sinh thái và chất lượng môi trường trên các vùng biển và hải đảo. Làm căn cứ pháp lý để xây dựng và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng không gian, tài nguyên môi trường vùng bờ tỉnh Quảng Trị.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu kết luận cuộc họp
Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu kết luận cuộc họp

Phạm vi thực hiện quy hoạch gồm phần đất liền và phần biển tại tỉnh Quảng Trị, trong đó phần đất liền gồm 4 huyện ven biển (Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng) và huyện đảo Cồn Cỏ với 28 xã, thị trấn. Nội dung thực hiện quy hoạch gồm có 5 phần tổng quan về vùng bờ tỉnh Quảng Trị, hiện trạng và tiềm năng khai thác sử dụng tài nguyên phân vùng bờ biển tỉnh Quảng Trị; phân vùng chức năng vùng bờ; kế hoạch thực hiện phân vùng chức năng và tổ chức thực hiện. Vùng bờ tỉnh Quảng Trị được phân chi tiết thành 10 vùng. Quy hoạch do Chi cục Biển, hải đảo và khí tượng thủy văn thực hiện và đơn vị tư vấn là Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Nam.

Tại cuộc họp, các đại biểu gia đã đóng góp ý kiến để Chi cục Biển, hải đảo và khí tượng thủy văn – đơn vị bổ sung vào quy hoạch về căn cứ pháp lý, cơ sở khoa học, nguồn số liệu, kết cấu, phạm vi nghiên cứu phải có định nghĩa vùng bờ, bổ sung các đơn vị lên quan trong phần tổ chức thực hiện; có mối liên kết vùng, bổ sung địa điểm vào căn cứ pháp lý…

Phát biểu kết luận tại buổi họp, đông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị, đối với các góp ý của các đại biểu tại cuộc họp, đơn vị tư vấn và đơn vị thực hiện cần tiếp thu và bổ sung, câu từ dễ hiểu, không chồng lấn và bám sát các luật và tiếp cận văn bản quy định của các sở, ban, ngành liên quan. Cần chú ý khu vực ven biển sẽ có thay đổi lớn trong tương lai, nên chú trọng đưa vào báo cáo, đặc biệt là sự phát triển của Khu Kinh tế Đông Nam. Tại buổi họp đã có 100% số phiếu thống nhất thông qua quy hoạch, tuy nhiên đơn vị tư vấn và đơn vị chủ trì thực hiện cần tiếp thu nghiêm túc, hoàn thiện chỉnh sửa các góp ý. Sau khi hoàn thiện báo cáo, ông Hà Sỹ Đồng giao nhiệm vụ cho các ngành liên quan rà soát lại để trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định, báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt, đảm bảo tiến độ thực hiện theo đúng quy định.

Tiến Nhất

 

  Ý kiến bạn đọc
Phản hồi nhiều
Tin cùng chuyên mục