Hải Phòng: Xây dựng huyện Bạch Long Vỹ thành Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá

(TN&MT) – Vừa qua, UBND TP Hải Phòng họp Hội đồng thẩm định đánh giá dự án “Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bạch Long Vỹ đến năm 2025”.

Bạch Long Vỹ là đảo có vị trí địa lý quan trọng, “phên dậu tiền tiêu” biên giới trên vùng biển vịnh Bắc Bộ của Quốc gia. Trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bạch Long Vỹ đến năm 2025, sẽ xây dựng huyện đảo phát triển bền vững về kinh tế - xã hội, vững mạnh về quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển vịnh Bắc Bộ của tổ quốc; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ; trở thành Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc…
 

Huyện đảo Bạch Long Vỹ
Huyện đảo Bạch Long Vỹ

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân giai đoạn 2016-2025 đạt 18,21%. Trong đó giá trị sản xuất dịch vụ tăng 20,5%, nông – lâm – thủy sản tăng 13,73%; công nghiệp và xây dựng tăng 16,06%; thu ngân sách hàng năm tăng 22-25%; tỷ lệ giá trị xuất khẩu trong giá trị sản xuất từ 50-55%; tỷ lệ đóng góp vào ngân sách thành phố 0,04%...  Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng nhận xét, đánh giá về hồ sơ trình thẩm định và nội dung quy hoạch. Lãnh đạo UBND huyện Bạch Long Vỹ và đơn vị tư vấn giải trình cơ sở để lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảo. Hội đồng đã nhất trí thông qua đề án quy hoạch với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung theo những đánh giá, tham vấn của các ủy viên hội đồng đã đưa ra tại cuộc họp này.

Kết luận hội nghị, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình chỉ rõ: Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định, lãnh đạo huyện Bạch Long Vỹ tiếp thu để bổ sung, chỉnh sửa quy hoạch một cách kỹ lưỡng. Cần rà soát nội dung quy hoạch cũ, làm rõ những điều chỉnh, bổ sung và có cơ sở lý luận để lý giải được việc thay đổi đó. Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với những vấn đề cụ thể như phát triển du lịch, căn cứ hậu cần nghề cá, bảo vệ môi trường, thu hút dân sinh đến đảo, cần phải đặc biệt lưu ý đến vấn đề an ninh quốc phòng. Huyện đảo phải căn cứ vào chiến lược phát triển biển đảo Việt Nam để xem xét việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch… Đây chính là những luận cứ quan trọng để cơ quan có thẩm quyền thành phố xem xét phê duyệt, làm cơ sở pháp lý, khung chính sách phát triển huyện đảo trong thời gian tới.

 

Đăng Hùng

  Ý kiến bạn đọc
Phản hồi nhiều
Tin cùng chuyên mục