Bảo tồn đa dạng sinh học vùng đầm tỉnh Bình Định

Mỹ Bình | 10/12/2020 19:14

(TN&MT) - Ngày 10/12, tại Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo khoa học “Điều tra, thống kê định kỳ các hệ sinh thái các loại động vật, thực vật đặc hữu có giá trị khoa học, kinh tế hoặc đang có nguy cơ tuyệt chủng tại đầm Thị Nại và đầm Trà Ổ”.

Dự án này do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định phối hợp với Viện Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Kết quả, nhóm nghiên cứu đã xây dựng được cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học với dữ liệu thống kê của 684 loài, 272 họ, 123 bộ, 25 lớp, 12 ngành động thực vật đa bào phân bổ ở vùng đầm Thị Nại và đầm Trà Ổ được thể hiện đầy đủ trong báo cáo về các hệ sinh thái vùng đầm, các yếu tố ảnh hưởng tới sự đa dạng sinh học các hệ sinh thái vùng đầm, suy giảm nguồn lợi thủy sản vùng đầm.

Đầm Thị Nại một trong những đầm có diện tích lớn của tỉnh Bình Định 

Mục tiêu của dự án nhằm rà soát, đánh giá và xây dựng các thể chế chính sách của tỉnh Bình Định liên quan đến quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học vùng đầm Thị Nại và đầm Trà Ổ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước cấp tỉnh để duy trì toàn vẹn cấu trúc, chức năng, đặc tính sinh thái và đa dạng sinh học của khu vực đầm Thị Nại và đầm Trà Ổ trên cơ sở tiếp cận hệ sinh thái và dựa vào cộng đồng.

Tăng cường các hoạt động nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong công tác quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học và đất ngập nước. Tăng cường nguồn lực trong công tác quản lý đa dạng sinh học và đất ngập nước, công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các bên liên quan và hợp tác trong nước và quốc tế cho công tác quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

Hội thảo khoa học “Điều tra, thống kê định kỳ các hệ sinh thái các loại động vật, thực vật đặc hữu có giá trị khoa học, kinh tế hoặc đang có nguy cơ tuyệt chủng tại đầm Thị Nại và đầm Trà Ổ”.

Tại Hội thảo, nhóm nghiên cứu lắng nghe các ý kiến đóng góp của đại diện sở, ngành, đơn vị, các địa phương liên quan để hoàn thiện giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái vùng đầm trong thời gian tới.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, nhóm thực hiện dự án tổng hợp, đề ra giải pháp cụ thể, các mục tiêu rõ ràng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái vùng đầm. Trong đó, chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học gắn với cộng đồng cư dân ven đầm, tạo sinh kế bền vững cho người dân dựa trên hiệu quả thiết thực từ dự án này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo tồn đa dạng sinh học vùng đầm tỉnh Bình Định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO