Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tuyển dụng viên chức năm 2019

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng| 21/11/2019 17:15

(TN&MT) - Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thông báo nội dung tuyển dụng viên chức như sau:

I. VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

đ) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

e) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN TƯƠNG ỨNG VỚI VỊ TRÍ VIỆC LÀM:

 

 

TT

Đơn vị

Vị trí việc làm

cần tuyển dụng

Số lượng

Chức danh nghề nghiệp
và yêu cầu về trình độ, năng lực của vị trí việc làm cần tuyển dụng

I

 

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Kế hoạch

01

- Chuyên viên (01.003)

- Tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên các chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình, Xây dựng công trình

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kế hoạch - tổng hợp tại Ban Quản lý dự án

Quản lý dự án

03

- Chuyên viên (01.003)

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: xây dựng dân dụng, máy xây dựng, kiến trúc, vận tải kinh tế đường bộ và thành phố, môi trường.

- Có tối thiểu 3 năm trong công tác quản lý kỹ thuật tại Ban quản lý dự án

Tổ chức - Hành chính

01

- Chuyên viên (01.003)

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: quản trị , tin học

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm công tác tại các vị trí kế hoạch, tổng hợp, tổ chức tại ban quản lý dự án

II

Phòng Kỹ thuật - Thẩm định

Quản lý dự án

01

- Chuyên viên (01.003)

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Xây dựng dân dụng, kiến trúc, kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong công tác tại Ban quản lý dự án

Quản lý kỹ thuật

03

- Chuyên viên (01.003)

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: xây dựng dân dụng,  xây dựng cầu đường, xây dựng công trình, công nghệ thông tin, thủy lợi

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong công tác tại Ban quản lý dự án

III

Phòng Tài chính - Kế toán

Kế toán viên

02

- Kế toán viên (06.031).

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: kế toán doanh nghiệp, tài chính - ngân hàng

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Ban quản lý dự án

 

 

TỔNG

11

 

 

 

III. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu quy định có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức người đó đang công tác, học tập trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải có Công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp theo quy định.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- Đối với nhân viên đã qua hợp đồng phải có nhận xét của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp và hợp đồng lao động (bản phô tô).

- 02 ảnh cỡ 4 x 6 và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người dự tuyển.

Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng (trong giờ hành chính, trừ ngày Thứ bảy và Chủ nhật).

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

 Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, A115, Trụ sợ Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2. Quận Nam Từ Liêm. Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (0243) 782.4525.

3. Nội dung, hình thức tuyển dụng

a) Nội dung, hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 02 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2:

+ Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút.

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

+ Nội dung phỏng vấn: các quy định liên quan đến Luật Lao động, Luật Viên chức, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý dự án và các văn bản hướng dẫn thực hiện; các nội dung liên quan đến chuyên ngành tuyển dụng.

b) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

5. Thời gian và địa điểm xét tuyển

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 02 năm 2019.

- Địa điểm: Tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 Thông báo này được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường: www.monre.gov.vn, Báo Tài nguyên và Môi trường và tại trụ sở của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp. Điện thoại: (0243) 7824525 ( Ông Trần Quang Khải,Cán bộ phòng Kế hoạch – Tổng hợp, số điện thoại: 0942.020.392 hoặc email tqkhai3@monre.gov.vn)

Ghi chú:

- Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) đề nghị nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính về Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trân trọng thông báo./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tuyển dụng viên chức năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO