Vụ Chủ tịch huyện Gia Lâm bị kiện ra tòa: Huyện và xã cùng làm sai, dân khốn khổ

(TN&MT) - Mặc dù Ban Tiếp công dân – Văn phòng UBND TP. Hà Nội đã nhiều lần đề nghị UBND huyện Gia Lâm xem xét giải quyết theo thẩm quyền nhưng huyện nhất quyết không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chiến ở xã Ninh Hiệp khiến gia đình ông khốn khổ, nhiều năm trời đằng đẵng đi ''gõ cửa'' các nơi để cầu cứu...

Thành phố đề nghị giải quyết, huyện phớt lờ

Như Báo Tài nguyên và Môi trường đã thông tin về vụ việc Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm bị người dân khởi kiện ra tòa liên quan đến quản lý đất đai tại thôn 7, xã Ninh Hiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội từng có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội khẳng định cả xã và huỵện này đều thực hiện trái pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại của công dân.

Cụ thể, tại Văn bản số 313/STNMT – TTr do Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội Nguyễn Hữu Nghĩa ký nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội tại Văn bản số 336/UBND – BTCD ngày 24/01/2017, về việc giao Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Thanh tra Thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm tiếp công dân rà soát, làm rõ nội dung khiếu nại, tranh chấp và thẩm quyền đối với đơn khiếu nại của các ông Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Văn Chỉnh ở thôn 7, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm.

Sở Tài nguyên và Mội trường phối hợp cùng đại diện Thanh tra Thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm tổ chức buổi tiếp và làm việc với ông Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Văn Chỉnh để làm rõ nội dung khiếu nại, tranh chấp và thẩm quyền giải quyết đối với đơn khiếu nại của ông Chiến và ông Chỉnh.

Ngày 10/02/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có giấy mời số 180/GM-STNMT-TTr mời Thanh tra Thành phố cùng UBND huyện Gia Lâm (Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi giấy mời theo đường văn thư và văn thư điện tử, tuy nhiên, UBND huyện Gia Lâm đã không cử cán bộ tham dự buổi làm việc theo chỉ đạo của UBND Thành phố) tổ chức tiếp, làm việc với ông Nguyễn Văn Chiến, ông Nguyễn Văn Chỉnh để kiểm tra, rà soát đơn khiếu nại của ông Chiến, ông Chính vào ngày 16/02/2017.
Vụ Chủ tịch huyện Gia Lâm bị kiện ra tòa: Huyện và xã cùng làm sai, dân khốn khổ
Trụ sở HĐND, UBND huyện Gia Lâm.
Tại buổi làm việc ngày 16/02/2017, đại diện ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Văn Chỉnh đã cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Cụ thể, về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất: Diện tích đất gia đình các ông có đơn khiếu nại có nguồn gốc của ông Nguyễn Văn Dậu (là thương bình trong kháng chiến chống Pháp) được Nhà nước giao cho sử dụng vào năm 1956. Do thiên tai, lụt lội năm 1971, toàn bộ hồ sơ, giấy tờ đã bị mất. Hiện trạng khu đất được gia đình sử dụng đến ngày 10/02/2017, bị UBND xã Ninh Hiệp tổ chức cưỡng chế quây tôn mất một phần diện tích.

Về việc gia đình khiếu nại Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Gia Lâm về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quang Lựu, trú tại xóm 6, xã Ninh Hiệp; tố cáo việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND huyện Gia Lâm đối với một phần diện tích đất thể hiện trong Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Gia Lâm của gia đình ông Lê Văn Khôi.

Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Gia Lâm là quyết định giải quyết khiếu nại của công dân, tuy nhiên, tại Điều 2 của Quyết định đã thu hồi toàn bộ diện tích của gia đình đã được nhà nước giao cho ông Nguyễn Văn Dậu là bố đẻ ông Chiến, ông Chỉnh sử dụng từ những năm 1956. 

Sau khi UBND huyện Gia Lâm ban hành Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002, đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Văn Chỉnh đã có đơn khiếu nại gửi UBND huyện Gia Lâm, UBND thành phố đề nghị xem xét, chỉ đạo giải quyết khiếu nại của gia đình liên quan đến Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 cho đến nay. Cụ thể, Giấy biên nhận đơn khiếu nại của UBND huyện Gia Lâm (bộ phận tiếp dân) đề ngày 12/3/2002; Phiếu nhận đơn thư số 302/PNĐ đề ngày 09/5/2002 của Phòng tiếp dân - Văn phòng HĐND và UBND thành phố tiếp nhận đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chiến khiếu nại Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002.

Sau khi UBND Thành phố tiếp nhận đơn của gia đình, Ban Tiếp công dân – Văn phòng UBND Thành phố, đã có nhiều văn bản đề nghị UBND huyện Gia Lâm xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đến ngày 07/11/2016, UBND huyện Gia Lâm ban hành Thông báo số 3312/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Văn Chỉnh khiếu nại Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Gia Lâm do không đủ điều kiện thụ lý giải quyết theo Điều 9 Luật khiếu nại năm 2011.
Vụ Chủ tịch huyện Gia Lâm bị kiện ra tòa: Huyện và xã cùng làm sai, dân khốn khổ
Hiện trạng phần đất của gia đình ông Nguyễn Văn Chiến bị UBND xã Ninh Hiệp quây tôn, rào xung quanh.
Ngày 10/02/2017, UBND xã Ninh Hiệp đã tổ chức lực lượng cưỡng chế quây tôn một phần diện tích đất của gia đình đang sử dụng và có đơn khiếu nại đã được UBND Thành phố xem xét chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật. Việc cưỡng chế thu hồi đất của UBND xã Ninh Hiệp đối với diện tích đất của gia đình đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của gia đình.

Ngày 21/02/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiếp, làm việc với đại diện UBND huyện Gia Lâm để triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 336/UBND – BTCD ngày 21/01/2017. Tại buổi làm việc đại diện UBND huyện Gia Lâm có ý kiến:

Ngày 07/11/2016, UBND huyện Gia Lâm có thông báo số 3312/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Văn Chỉnh khiếu nại Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Gia Lâm do không đủ điều kiện thụ lý giải quyết;

Sau khi UBND huyện Gia Lâm có Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quang Lựu. Gia đình ông Nguyễn Văn Dậu đã có đơn khiếu nại Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 (Giấy biên nhận đơn khiếu nại của bộ phận tiếp nhận đề ngày 12/3/2002). Do tại thời điểm khiếu nại năm 2002, ông Nguyễn Quang Lựu đã có đơn đề nghị Tòa án nhân dân xem xét giải quyết hủy Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002, nên UBND huyện Gia Lâm không xem xét, giải quyết đối với khiếu nại của ông Nguyễn Văn Dậu.

Do việc phức tạp, UBND huyện Gia Lâm kính đề nghị UBND thành phố giao UBND huyện Gia Lâm chủ trì phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân theo quy định.

Sở lưu ý điều chỉnh nội dung Quyết định 63

Trên cơ sở hồ sơ tài liệu, nội dung trình bày của đại diện ông Nguyễn Văn Chiến, ông Nguyễn Văn Chỉnh và ý kiến của đại diện Thanh tra thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy:

Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Gia Lâm về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quang Lựu đã thể hiện nội dung thu hồi phần diện tích đất của ông Nguyễn Văn Dậu là bố đẻ của ông Chiến, ông Chỉnh được Nhà nước chia vào những năm 1956 đã được ông Chiến có đơn khiếu nại trong thời hiệu khiếu nại tại thời điểm Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 có hiệu lực. Việc khiếu nại của ông Chiến, ông Chỉnh được kéo dài liên tục suốt từ thời điểm năm 2002 đến nay.
Vụ Chủ tịch huyện Gia Lâm bị kiện ra tòa: Huyện và xã cùng làm sai, dân khốn khổ
Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Gia Lâm.
Việc UBND huyện Gia Lâm ban hành Thông báo số 3312/TB-UBND ngày 07/11/2016 về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Văn Chỉnh khiếu nại Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Gia Lâm do không đủ điều kiện thụ lý giải quyết theo Điều 9 Luật Khiếu nại năm 2011 là không đúng theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình UBND TP có văn bản chỉ đạo UBND huyện Gia Lâm xem xét giải quyết đối với nội dung khiếu nại của ông Chiến, ông Chỉnh khiếu nại Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Gia Lâm. Tuy nhiên, ngày 07/02/2017, UBND xã Ninh Hiệp đã ban hành Thông báo số 118/TB-UBND về việc quản lý diện tích đất ao thôn 7; tổ chức cưỡng chế dựng hàng rào tôn ngăn cấm việc sử dụng đất của gia đình ông Chiến, ông Chỉnh đang sử dụng trên cơ sở căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Gia Lâm là trái quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến việc xác minh hiện trạng giải quyết đơn thư của công dân.

Trên cơ sở kết kiểm tra, qua rà soát hồ sơ, ý kiến đề nghị của Thanh tra Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội đã đề nghị UBND TP có văn bản chỉ đạo, giao UBND huyện Gia Lâm thụ lý giải quyết đối với nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chiến, ông Nguyễn Văn Chỉnh khiếu nại Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Gia Lâm về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quang Lựu, trú tại xóm 6, xã Ninh Hiệp theo đúng quy định của pháp luật (lưu ý điều chỉnh một phần nội dung của quyết định).
Khu đất UBND huyện Gia Lâm ra quyết định thu hồi (vòng tròn xanh là phần đất của ông Chiến bị UBND xã Ninh Hiệp quây tôn, không cho sử dụng).
Khu đất UBND huyện Gia Lâm ra quyết định thu hồi (vòng tròn xanh là phần đất của ông Chiến bị UBND xã Ninh Hiệp quây tôn, không cho sử dụng).
Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội cũng đề nghị UBND TP giao huyện Gia Lâm chỉ đạo UBND xã Ninh Hiệp thu hồi Thông báo số 118/TB-UBND về việc quản lý diện tích đất ao thôn 7, tháo dỡ hàng rào tôn và khôi phục lại hiện trạng trước khi tổ chức cưỡng chế làm cơ sở giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc không thực hiện đúng chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về việc giải quyết khiếu nại của công dân; ban hành văn bản không thụ lý giải quyết đơn thư của công dân không có căn cứ pháp lý để vụ việc khiếu kiện vượt cấp, kéo dài gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Chia sẻ với PV Báo Tài nguyên và Môi trường về việc này, ông Nguyễn Văn Chiến cho biết, do không đồng ý với Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Gia Lâm nên gia đình ông đã làm đơn khiếu nại lên UBND huyện Gia Lâm nhưng không được cơ quan này thụ lý giải quyết khiến gia đình ông ròng rã nhiều năm ''cõng đơn'' đi gõ cửa các nơi.
Ông Nguyễn Văn Chiến mếu máo chia sẻ về việc làm UBND huyện Gia Lâm và UBND xã Ninh Hiệp.
Ông Nguyễn Văn Chiến mếu máo chia sẻ về việc làm UBND huyện Gia Lâm và UBND xã Ninh Hiệp.
"Ngay từ khi ban hành Quyết định thu hồi đất, gia đình chúng tôi đã làm đơn khiếu nại gửi huyện Gia Lâm nhưng nhiều năm trời không vẫn không được giải quyết. Tôi không hiểu vì lý do gì mà UBND huyện Gia Lâm bất ngờ ra quyết định thu hồi đất mà chúng tôi đã sử dụng ổn định, có đóng thuế hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước'', ông Chiến chia sẻ.

"Hơn chục năm trời đi khiếu nại, gia đình chúng tôi sống trong cảnh lo âu. Thậm chí, đang trong khi quá trình khiếu nại, UBND xã Ninh Hiệp bất ngờ cho quây tôn, rào kín phần đất nhà tôi đang sử dụng mặc kệ gia đình tôi khẩn thiết phản đối. Nhiều năm trời gia đình tôi khốn khổ, ăn không ngon ngủ không yên, có đất mà không được sử dụng'', ông Chiến bày tỏ.

Trước vấn đề trên, để an lòng dân và cũng như để thực hiện đúng quy định của pháp luật, đề nghị UBND TP. Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo UBND huyện Gia Lâm cùng các đơn vị liên quan sớm giải quyết dứt điểm, tránh khiếu nại kéo dài, vượt cấp gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin.

Doãn Hưng - Văn Huy

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục