Sở Xây dựng Hà Nội phản hồi Bài viết ô nhiễm hồ Trúc Bạch

(TN&MT) - Ngày 30/9/2018, Báo Tài nguyên và Môi trường có bài viết “Hà Nội: Đến bao giờ Hồ Trúc Bạch hết ô nhiễm?”. Sau khi bài báo đăng tải, Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội đã có phản hồi về thông tin Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh.

Theo đó, ngày 22/11/2018, Sở Xây dựng Hà Nội có Công văn số 10654/SXD-HT về báo cáo tình hình kiểm tra xử lý nước thải ô nhiễm hồ Trúc Bạch gửi Tòa soạn Báo Tài nguyên và Môi trường. 

Công văn số 10654/SXD-HT,
Công văn số 10654/SXD-HT, ngày 22/11/2018 của Sở Xây dựng Hà Nội
về báo cáo tình hình kiểm tra xử lý nước thải ô nhiễm hồ Trúc Bạch
Công văn về báo cáo tình hình kiểm tra xử lý nước thải ô nhiễm hồ Trúc Bạch gửi Tòa soạn Báo Tài nguyên và Môi trường
 

Đối với hiện trạng hồ Trúc Bạch, Công văn 10654/SXD-HT cho biết: Hồ có diện tích 20.3899 ha, với chức năng chính là điều hòa thoát nước, giải quyết úng ngập cho khu vực. Qua khảo sát, tính toán lượng nước thải sinh hoạt của lưu vực hồ khoảng trên 6.000 m3/ngđ. Hồ Trúc Bạch thuộc nhóm 3 - nhóm hồ nhận nước thải trực tiếp, cụ thể: hồ tiếp nhận một phần nước mưa, nước thải của các tuyến phố Nguyễn Trường Tộ, Trấn Vũ, Trâu Long, bán đảo Ngũ Xã và nước thải từ các nhà hàng, công ty ven hồ...

Hiện tại vẫn còn một bộ phận dân cư thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thường xuyên xả rác trực tiếp xuống hồ. Vì vậy, quá trình tái ô nhiễm hồ diễn ra nhanh hơn. Trước đây công tác quản lý, duy trì hồ do UBND quận Ba Đình quản lý. Từ năm 2010 - 2016, nước hồ được xử lý bằng công nghệ xử lý tổng hợp các thủy vực.

Báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội cho biết hiện nay hồ Trúc Bạch đang phải tiếp nhận
Báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội cho biết hiện nay, hồ Trúc Bạch đang phải tiếp nhận nước thải từ các nhà hàng, công ty ven hồ...
 

Từ 1/1/2017, công tác quản lý hồ, mương Ngũ Xã được UBND thành phố giao Sở Xây dựng Hà Nội quản lý, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội là đơn vị thực hiện duy trì theo Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016. Thực hiện chỉ đạo của thành phố, Sở đã chỉ đạo Ban Duy tu phối hợp với Công ty Thoát nước Hà Nội xử lý chất lượng nước hồ bằng chế phẩm Redoxy-3C với tần xuất 3 tháng/lần và lắp đặt máy sục khí, bè thủy sinh để tăng hiểu quả làm sạch nước hồ.

Để công tác duy trì chất lượng nước phát huy hiệu quả, đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường hồ. UBND quận Ba Đình cần chỉ đạo Đội Thanh tra xây dựng quận, UBND các phường Trúc Bạch, Nguyễn Trung Trực, Quán Thánh phối hợp với lực lượng Thanh tra môi trường, Ban duy tu và Công ty Thoát nước Hà Nội kiểm tra, xử lý các đơn vị sản xuất kinh doanh xung quanh khu vực hồ và mương Ngũ Xã xả nước thải chưa qua xử lý vào hồ. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh, lắp đặt các thùng thu rác xung quanh đảm bảo mỹ quan, thực hiện các hoạt động nuôi, đánh bắt thủy sản trên hồ đảm bảo các quy định.

Ô nhiễm tại hồ Trúc Bạch đang ở mức báo động rất cần các cơ quan chức năng Hà Nội đẩy nhanh các giải pháp xử lý ô nhiễm
Ô nhiễm tại hồ Trúc Bạch đang ở mức báo động, rất cần các cơ quan chức năng Hà Nội đẩy nhanh các giải pháp xử lý ô nhiễm

Công ty Thoát nước Hà Nội tiếp tục thực hiện các công tác duy tu, duy trì chất lượng nước và vệ sinh môi trường hồ, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND quận Ba Đình, các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục triển khai đánh bắt cá theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố.

Công ty CPĐT xây dựng và thương mại Phú Điền đẩy nhanh công tác hoàn thiện Hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư xây dựng bổ sung hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải xung quanh Hồ Tây, hồ Trúc Bạch và hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Đẩm Bảy, hồ Quảng Bá theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện Dự án giải quyết triệt để khối lượng nước thải đang xả vào hồ Trúc Bạch được thu gom về xử lý Trạm xử lý nước thải Hồ Tây. 

Huy An

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục