--Quảng cáo---

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số ngành TN&MT năm 2021

Ngành TN&MT - Linh Nga - 15:30 25/03/2021

(TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa xây dựng kế hoạch chuyển đổi số ngành TN&MT năm 2021. Theo đó, mục tiêu trong năm 2021 phấn đấu duy trì 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng; 90% thiết bị quan trắc tự động, liên tục các thành phần môi trường sử dụng công nghệ số, trong đó 70% tích hợp giải pháp thông minh sử dụng công nghệ kết nối internet vạn vật (IoT)...

5/8 huyện, thị, thành phố trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành xong việc xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên nền tảng số

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong những năm gần đây, ngành TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhận được sự quan tâm lớn của Bộ TN&MT, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho thực hiện các dự án, chương trình số hóa trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và tham mưu cho UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành TN&MT. Trong đó, nổi bật là xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên nền tảng số; lắp đặt hệ thống quan trắc tự động theo dõi, giám sát, quản lý về môi trường, diễn biến thời tiết, dự báo thiên tai trên nền tảng số…

Cụ thể, tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính được 59/82 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 5 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành như: Thành phố Vũng Tàu: 17/17 phường xã; Huyện Côn Đảo 1/1 đơn vị cấp huyện; Thành phố Bà Rịa: 11/11 phường xã; Thị xã Phú Mỹ 10/10 phường xã; Huyện Long Điền 7/7 xã, thị trấn; Huyện Đất Đỏ 5/8 xã, thị trấn; Huyện Xuyên Mộc: 4/13 xã, thị trấn; Huyện Châu Đức 4/16 xã, thị trấn. Hiện nay, Sở TN&MT đang triển khai thi công trên các địa bàn còn lại thuộc huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc, huyện Châu Đức. Dự kiến hoàn thành 82/82 đơn vị hành chính cấp xã trên toàn tỉnh trong quý IV/2021.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã tăng cường đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Theo đó, đến nay, Trung tâm Quan trắc của Sở TN&MT đang tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động của 09 trạm quan trắc nước mặt tự động (02 trạm tại sông Thị Vải, 01 trạm tại sông Chà Và, 01 trạm tại hồ Sông Ray, 01 trạm tại hồ Đá Đen, 01 trạm tại hồ Sông Hỏa, 01 trạm tại hồ Châu Pha, 01 trạm tại hồ Quang Trung, 01 trạm quan trắc suối Chà Răng thượng nguồn hồ Đá Đen), 03 Trạm quan trắc không khí xung quanh (khu xử lý chất thải Tóc Tiên, khu vực thành phố Bà Rịa, khu vực thành phố Vũng Tàu).

Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn yêu cầu các cơ sở sản xuất đầu tư 46 trạm quan trắc tự động theo quy định. Trong đó, đã có 37/46 trạm truyền số liệu về Trung tâm Quan trắc (20 trạm nước thải, 17 trạm khí thải); 09/46 trạm quan trắc tự động của một số khu công nghiệp chưa truyền số liệu về Trung tâm Quan trắc chủ yếu do chưa đủ lượng nước thải để vận hành liên tục hệ thống xử lý nước thải tập trung; một số cơ sở đang đầu tư bổ sung thiết bị truyền số liệu...

Chất lượng môi trường ở Bà Rịa - Vũng Tàu đang được giám sát chặt thông qua hệ thống quan trắc tự động

Giám đốc Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Hải cũng cho hay, nhằm thực hiện tốt Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; đồng thời, nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý; nâng cao chất lượng sử dụng tài nguyên và môi trường theo hướng tiếp cận phương pháp tiên tiến, hiện đại; Sở TN&MT đã xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số ngành TN&MT năm 2021. Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là thực hiện đạt 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp ở mức độ 3, 4 trong đó tối thiểu 20% số lượng hồ sơ thực hiện ở mức độ 4; duy trì 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước).

Và 100% báo cáo tổng hợp, báo cáo định kỳ và thống kê của Sở TN&MT được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; cơ bản hoàn thành Cơ sở dữ liệu đất đai, Cơ sở dữ liệu nền địa lý; sẵn sàng kết nối, chia sẻ với UBND TP. Vũng Tàu, các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện để thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về “Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020 - 2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; 90% thiết bị quan trắc tự động, liên tục các thành phần môi trường sử dụng công nghệ số, trong đó 70% tích hợp giải pháp thông minh sử dụng công nghệ kết nối internet vạn vật (IoT)…

Kế hoạch cũng đưa ra các nhiệm vụ ưu tiên trong chuyển đổi số ngành TN&MT năm 2021 là tập trung hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, khắc phục khoảng trống dữ liệu địa chính; hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu tài nguyên Biển và Hải đảo; hoàn thiện bộ máy, cơ cấu tổ chức; bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT nhằm đảm bảo khả năng thực hiện chuyển đổi số ngành TN&MT; xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch duy trì hoạt động hệ thống thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021; xây dựng và triển khai Chiến lược tổng thể tài nguyên số về tài nguyên và môi trường đến năm 2030; tập trung phát triển hạ tầng số.

Trong đó, tiếp tục đầu tư thiết bị, hình thành hệ thống dữ liệu dự phòng nhằm đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các Cơ sở dữ liệu của ngành TN&MT đã được xây dựng, cập nhật từ trước đến nay; duy trì hệ thống thông tin ngành, vận hành các dịch vụ chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, đơn vị; nâng cấp các phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu đảm bảo tương thích với sự phát triển của công nghệ và yêu cầu quản lý phát sinh; phát triển các phần mềm mới để đảm bảo từng người dân là một “cảm biến”, tạo điều kiện để từng người dân có thể thu thập, gửi thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường cho Sở TN&MT...


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO