--Quảng cáo---

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tăng tốc để hoàn thành nhiệm vụ KT – XH năm 2018

Thời sự - 00:00 09/12/2017

(TN&MT) – Chiều 9/12, sau 3 ngày làm việc, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VI đã họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 6; thông qua 32 Nghị quyết quan trọng...

 

(TN&MT) – Chiều 9/12, sau 3 ngày làm việc, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VI đã họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 6; thông qua 32 Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhấn mạnh: Năm 2018 được xác định là năm phải tăng tốc hơn nữa so với năm 2017, phải phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cao hơn, có hành động quyết liệt hơn cho sự phát triển mạnh mẽ, vững chắc của tỉnh.

Ngay sau kỳ họp này,  UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở ngành, địa phương cần phải bắt tay vào việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐND tỉnh với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất, phân công trách nhiệm rõ ràng, bố trí đủ nguồn lực thực hiện để đạt mục tiêu cuối cùng đã đề ra.

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 7,2%

Trong đó, Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát KT - XH, quốc phòng - an ninh năm 2018,  tỉnh BR-VT đã xác định mục tiêu tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020, phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng hợp lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tập trung phát triển các ngành và lĩnh vực có lợi thế so sánh như: Công nghiệp chế biến, cảng biển, dịch vụ logistic, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chú trọng bảo vệ môi tường; tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì, điều hành kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

 Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giảm biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và tăng cường phòng, chống tham nhũng.

Nghị quyết đã xây dựng 16 chỉ tiêu phát triển KT – XH năm 2018. Trong đó, chỉ tiêu kinh tế phấn đấu đạt: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 7,2%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,56%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10,96%; dịch vụ lưu trú tăng 13%; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu đạt 4.448 triệu USD, tăng 12%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,58%, ngư nghiệp tăng 4,38%; tổng vốn đầu tư trên địa bàn khoảng 49.330 tỷ đồng, tăng 11,26%; trong đó: vốn ngân sách địa phương quản lý 8.580 tỷ đồng; vốn đầu tư của doanh nghiệp trong nước 12.000 tỷ đồng và vốn đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài 28.750 tỷ đồng; thu ngân sách nội địa 29.338 tỷ đồng, tăng 9,17%. Tổng chi ngân sách địa phương 17.667 tỷ đồng, tăng 7,6%; trong đó: chi đầu tư phát triển 8.580 tỷ đồng; chi thường xuyên khoảng 8.188 tỷ đồng.

 Đối với chỉ tiêu văn hóa - xã hội: tỷ lệ huy động trẻ đi mẫu giáo trong độ tuổi 93%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 85,5%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội 42,4%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 6,4%; số bác sĩ/vạn dân 7,6 bác sĩ; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa 91%; tỷ lệ khu phố, thôn ấp đạt chuẩn văn hóa 97,52%.

Đối với chỉ tiêu môi trường: tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,8%; trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước máy là 82%; tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 44%; trong đó tỷ lệ che phủ rừng đạt 13,75%; tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia 87%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia (rác thải y tế 100%, rác thải công nghiệp thông thường 98% và rác thải sinh hoạt đô thị 93%).

Tập trung xử lý các điểm "nóng" về ô nhiễm môi trường

Nghị quyết cũng xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường năm 2018. Theo đó, tỉnh sẽ hoàn thành phương án quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất công và đất có điều kiện, khả năng đem lại giá trị kinh tế cao của tỉnh. Rà soát các quy hoạch về giao thông, kinh tế - xã hội toàn bộ các tuyến sông và khu vực ven sông để có kế hoạch quản lý, khai thác hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2018; lập danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trong 6 tháng cuối năm 2018 trên địa bàn.

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tìm kiếm nguồn vật liệu bổ sung, thay thế nhằm đáp ứng nhu cầu san lấp phục vụ hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Phê duyệt Đề án nghiên cứu giải pháp BVMT, phục hồi cảnh quan trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phối hợp với tỉnh Đồng Nai thực hiện giám sát, phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm nguồn nước hồ Đá Đen từ hoạt động của Khu xử lý chất thải tại Cẩm Mỹ; xử lý các nguồn thải ở thượng nguồn các sông, suối chảy về hồ Đá Đen, các hồ cấp nước khác của tỉnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nguồn cấp nước của tỉnh.

Hoàn thành di dời các nhà máy xử lý chất thải rắn của Công ty cổ phần môi trường xanh Bảo Ngọc, Công ty TNHH Dung Ngọc, Công ty TNHH Quý Tiến vào Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên.

 Hỗ trợ, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành, đưa vào vận hành giai đoạn 1 Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải tại xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, Nhà máy xử lý chất thải bụi lò luyện thép; lựa chọn nhà đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn tại huyện Côn Đảo.

Xử lý, khắc phục dứt điểm khu chôn lấp chất thải rắn suối Nhật Bổn; rà soát, đánh giá, xử lý một số khu chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tạm đã đóng cửa (Cổng Trắng, Bưng Riềng, Bình Châu, Láng Dài,...). Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải thiện, khắc phục ô nhiễm môi trường: Dự án khắc phục ô nhiễm khu vực Bến Đình, ao Hải Hà, Cống số 6; Đề án di dời, giải tỏa các cơ sở chăn nuôi.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để xử lý các điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh trong hoạt động chăn nuôi; hoạt động chế biến hải sản khu vực Cửa Lấp, Tân Hải; xử lý chất thải rắn tại huyện Côn Đảo; hoạt động các cơ sở luyện, cán thép tại các khu công nghiệp,...

Linh Nga


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO