--Quảng cáo---

Bà Rịa - Vũng Tàu: Quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Trong nước - 11:08 14/02/2019

(TN&MT) - Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Năm 2019,  mục tiêu đặt ra đối với ngành TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu là phải quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

L1
Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân ngành TN&MT năm 2018

Nhiều kết quả nổi bật

Theo Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong năm 2018, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt, đặc biệt là công tác quản lý đất đai…, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, Sở TN&MT đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 theo từng nhóm nhiệm vụ cụ thể ở từng nội dung; thực hiện ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018 đối với lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; triển khai mô hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích…

Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước về đất đai của ngành TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đi vào nề nếp. Theo đó, trong năm 2018, tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt cao. Cụ thể, tổng diện tích đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, với tổng diện tích 68.762,33 ha/69.282,0 ha, chiếm tỷ lệ 99,23% tổng diện tích đất cần cấp giấy; cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân là 101.910,01/103.811,46 ha, chiếm 98,13% diện tích đất cần cấp giấy.

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã tăng cường phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc khai thác tài nguyên khoáng sản. Trong năm 2018, đoàn kiểm tra liên ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành trên 320 buổi kiểm tra, phát hiện và xử lý 95 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép; UBND các địa phương đã xử phạt vi phạm hành chính 59 trường hợp với tổng số tiền trên 1.112 triệu đồng.

Sở TN&MT còn tập trung xử lý các điểm nóng về môi trường, tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 64 ngày 04/6/2018 về thực hiện các nhiệm vụ để xử lý các điểm nóng về môi trường năm 2018. Sở TN&MT đã chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra 2018. Tính đến tháng 11/2018, Sở TN&MT đã triển khai các đoàn kiểm tra, thanh tra tại 188 cơ sở. Qua kết quả kiểm tra, Sở TN&MT, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xử phạt với số tiền khoảng 13 tỷ đồng.

L2
Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang quản lý và khai thác hiệu quả tài nguyên biển để phát triển nền kinh tế biển mạnh theo hướng bền vững

Bứt phá hoàn thành nhiệm vụ

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay: Năm 2019 là năm bứt phá triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Mục tiêu đặt ra đối với ngành TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu là phải quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo đó, ngành TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung tham mưu các chính sách để tháo gỡ cho các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án xã hội hóa; đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất; thực hiện công tác hậu kiểm các dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước của địa phương; triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, cải thiện, khắc phục ô nhiễm tại các điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh như: khu chế biến hải sản, chăn nuôi heo, chế biến tinh bột mì, cao su, luyện phôi thép,...

Riêng đối với lĩnh vực đất đai,  Sở TN&MT sẽ hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc, huyện Châu Đức để vận hành toàn bộ cơ sở dữ liệu địa chính hoàn thiện trên địa bàn tỉnh; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2018 - 2020; hoàn thành công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện dự án điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai, ô nhiễm đất và dự án phân hạng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở TN&MT sẽ trình HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2019 và 2020 trên địa bàn tỉnh; phối hợp UBND cấp huyện rà soát, điều chỉnh, bổ sung xây dựng Bảng giá đất định kỳ 05 năm tiếp theo (01/01/2020 - 31/12/2024) trên địa bàn tỉnh.

Trong lĩnh vực môi trường, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu chế biến hải sản Tân Hải, huyện Tân Thành; khu vực Cửa Lấp; khu vực Bến Đình, TP. Vũng Tàu; khu vực ao Hải Hà, huyện Long Điền; làng nghề sản xuất bún Long Kiên, TP. Bà Rịa.

Song song đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành đưa vào hoạt động Nhà máy xử lý bụi lò thép; 02 cụm công nghiệp phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm trong khu dân cư trên địa bàn TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa; phối hợp tổ chức di dời các cơ sở chế biến hải sản vào 02 khu chế biến hải sản tập trung tại huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc.

Trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, Sở TN&MT sẽ triển khai có hiệu quả Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Đối với lĩnh vực biển và hải đảo, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xây dựng và thực hiện Kế hoạch và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019”.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các dự án: Lập, quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo; trang bị hệ thống kỹ thuật phục vụ việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; lập bản đồ xác định nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển; thiết lập nền tảng cho quản lý tổng hợp vùng bờ tại một số tỉnh ven biển Việt Nam vốn ODA viện trợ không hoàn lại.

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Lê Ngọc Linh cho biết: Để bứt phá hoàn thành các nhiệm vụ trên, năm 2019 ngành TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xây dựng, hoàn thiện các chính sách, pháp luật; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bộ thủ tục hành chính để kịp thời tham mưu đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật đất đai hiện hành. 

Cùng với đó, Sở TN&MT sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực quản lý; phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường phân cấp quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các ngành, các cấp để thanh tra, kiểm tra trở thành công cụ sắc bén nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc chỉ đạo, điều hành và trong việc phối hợp giữa Sở TN&MT với các địa phương trong tỉnh.

Đặc biệt, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tăng cường công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và bức xúc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại Sở TN&MT; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định hành chính; thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO