--Quảng cáo---

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài nguyên đất

Đất đai - 13:27 25/04/2019

(TN&MT) - Thời gian qua,  Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng tài nguyên đất, từ đó đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

dat1
Thủ tục đăng ký và cấp quyền sử dụng đất lần đầu ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã được rút ngắn thời gian thực hiện đem lại sự hài lòng cho người dân

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số tiếp cận thông tin đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất được xem là nhiệm vụ hàng đầu, trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở. Do đó, Lãnh đạo Sở TN&MT thường xuyên tăng cường chỉ đạo, quán triệt nâng cao nhận thức của công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, đặc biệt gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong công tác thực hiện cải cách hành chính.

Theo đó, sau quá trình rà soát cẩn thận, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh  Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 về cắt giảm thời gian thủ tục hành chính, trong đó có 12 thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai. Cụ thể, thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu được rút ngắn thời gian từ 30 ngày xuống còn 25 ngày; thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý từ 15 ngày xuống còn 10 ngày; thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất từ 10 ngày còn 8 ngày; thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất từ 30 ngày còn 28 ngày.

Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tập trung giải quyết hồ sơ đúng hạn, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ quá hạn, đặc biệt là tình trạng “ngâm” hồ sơ thông qua việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Sở TN&MT đã áp dụng phần mềm Vilis 2.0 để xử lý thông tin địa chính tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện; sử dụng đường truyền số liệu chuyên dùng để liên thông thông tin địa chính giữa cấp huyện và cấp tỉnh, in thông tin và giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rút ngắn thời gian cấp giấy cho các doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (hồ sơ thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT) luôn đạt trên 90%.

Sở TN&MT cũng đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 về việc triển khai thực hiện Đề án “Triển khai mô hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Sở TN&MT”. Theo đó, Sở TN&MT đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai mô hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích với Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong đó, bắt đầu từ tháng 9/2018, có 49 thủ tục hành chính của 7 lĩnh vực thuộc quản lý của Sở TN&MT đã được triển khai trên dịch vụ công trực tuyến. Phấn đấu đến năm 2020, Sở TN&MT sẽ cung cấp ít nhất 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, phấn đấu 20% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 40% số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện thông qua trực tuyến và hơn 90% số lượng hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Riêng đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai sẽ được thực hiện dịch vụ công trực tuyến, gồm: Thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất, thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định phương án sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; thủ tục hành chính về đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; các thủ tục trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; các thủ tục trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm…

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng đã triển khai vận hành ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tra cứu đất đai trên phạm vi toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cụ thể, với ứng dụng phần mềm Android và iOS, người dân có thể tự cài đặt về điện thoại di động của mình để tìm kiếm các khu vực quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Với phạm vi áp dụng rộng nên người dân, doanh nghiệp, nhà quản lý sẽ có một cái nhìn tổng quát về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh và dễ dàng tìm kiếm nhanh các khu vực được quy hoạch sử dụng đất phù hợp với nhu cầu đầu tư để thực hiện dự án đầu tư.

Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp về các thủ tục đất đai nhằm làm cho hoạt động quản lý và sử dụng tài nguyên đất của Cơ quan Nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

dat2
Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thường xuyên làm việc với các doanh nghiệp để kịp thời gỡ vướng trong các thủ tục hành chính về đất đai

Tăng cường quản lý quỹ đất

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, thời gian qua, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành nhiều quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư đúng theo quy định của pháp luật về đất đai, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, trong năm 2018, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 30 Quyết định giao đất, cho thuê đất cho 30 tổ chức, với diện tích 14.084.166,6m2; ban hành 11 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất cho 12 tổ chức, với diện tích 210.465,5m2; 12 Quyết định thu hồi đất của 12 tổ chức, với diện tích 2.038.609,3m2.

Cùng với đó, tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định về đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2018 - 2020.  Theo đó, trong năm 2018, đấu giá quyền sử dụng đất 10 khu đất với tổng diện tích 37,48 ha, dự kiến thu 195,35 tỷ đồng. Hiện đang triển khai thực hiện lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất 14 khu đất gồm 10 khu đất có quyết định giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý diện tích 37,48 ha và 04 khu đất mới có chủ trương giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất diện tích 5,56 ha; năm 2019 dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất 07 khu đất với tổng diện tích 127,24ha; năm 2020 dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất 08 khu đất với tổng diện tích 215,49ha…

Ông Lê Ngọc Linh cũng cho biết, hiện nay, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang phối hợp với Trung tâm Điều tra Đánh giá Tài nguyên đất (Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai) - Tổng cục Quản lý Đất đai triển khai thực hiện đề án Quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đề án, quỹ đất công trên toàn tỉnh là 10,175.16 ha, được sử dụng: đấu giá quyền sử dụng đất, thanh toán BT, thực hiện các dự án xã hội hóa, thực hiện nhà ở xã hội và giao địa phương quản lý.

Hiện, Sở TN&MT đã xây dựng dự thảo Kế hoạch quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh và phần mềm quản lý, kết xuất sản phẩm của dự án quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh và trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế phối hợp trong việc quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh; phê duyệt dự án Quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; cơ bản hoàn thành nhập liệu đất công dưới dạng dữ liệu số để quản lý.

Cũng theo ông Lê Ngọc Linh, trong năm 2019, ngành TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thực hiện 02 khâu đột phá là: Đấu giá quyền sử dụng đất và tăng cường năng lực quan trắc môi trường nhằm chủ động trong công tác quản lý, giám sát và ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để đạt được các mục tiêu trên, trong quý 2 và những quý tiếp theo của năm 2019, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, chính sách theo pháp luật về tài nguyên và môi trường; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hoạt động công vụ.

Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất; tiếp tục kiến nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra việc thi hành Luật Đất đai; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh điều tra, rà soát, hoàn thiện, nâng cao chất lượng các quy hoạch và tăng cường quản lý, giám sát, sử dụng hợp lý, hiệu quả, nguồn tài nguyên đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO