--Quảng cáo---

Bà Lê Thị Lan Hương được hiệp thương cử là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Xã hội - 18:26 25/07/2019

(TN&MT) - Trong 2 ngày 24 - 25/7, Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Tại Đại hội lần này, bà Lê Thị Lan Hương đã được hiệp thương cử là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

A1
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị khóa XII

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, công tác mặt trận các cấp trong tỉnh Quảng Trị đã có nhiều chuyển biến tích cực, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, tăng cường và phát huy, đồng thuận xã hội được nâng cao. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Đặc biệt, 7/7 chỉ tiêu của Đại hội lần thứ XI đều đạt và vượt kế hoạch. Việc tổ chức thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ đời sống xã hội. Đồng thời, mở rộng các hình thức thu thập, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân cũng như chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện. 

A2
Bà Lê Thị Lan Hương (giữa) được hiệp thương cử là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị khoá XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời kì mới, Đại hội lần này đã đề ra một số mục tiêu như: Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận; Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; Phát huy dân chủ, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy tiềm năng sáng tạo, tham gia, hưởng ứng của người dân đối với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.
Phấn đấu 100% ủy ban mặt trận từ tỉnh đến cơ sở triển khai ký kết và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, quan hệ công tác với các cấp chính quyền. Hàng năm, 100% ủy ban mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức ít nhất một cuộc giám sát chuyên đề và tham gia có hiệu quả hoạt động phản biện xã hội. Mỗi năm, “Quỹ vì người nghèo” các cấp trong tỉnh phấn đấu huy động được từ 18 - 20 tỷ, qua đó hỗ trợ xây dựng từ 300 - 350 nhà đại đoàn kết, 100% hộ nghèo, hộ chính sách được tiếp cận các nguồn hỗ trợ… 

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực đánh nhấn mạnh, mặt trận các cấp trong tỉnh cần tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo nhằm tăng cường vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, củng cố niềm tin vững chắc vào Đảng, Nhà nước. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và những nhiệm vụ trọng tâm đã được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.
Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Tiếp tục vận động chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước. Triển khai quyết liệt hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giám sát cán bộ, đảng viên và sự nêu gương…

Đại hội đã hiệp thương cử ra 72 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị khóa XII. Bà Lê Thị Lan Hương tái đắc cử Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu gồm 6 người dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX…


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO