--Quảng cáo---

An toàn - sức khỏe - môi trường là nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi

Doanh nghiệp - doanh nhân - 10:19 05/06/2019

(TN&MT) - Đó là khẳng định của ông Trần Nhật Huy - Giám đốc Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) tại Hội nghị an toàn - sức khỏe và môi trường KVT 2019 vừa tổ chức tại Cần Thơ.

Theo ông Trần Nhật Huy, trong thời gian tới, đặc biệt trong các đợt BDSC lớn tại các công trình khí, KVT sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, hướng dẫn an toàn thông qua các công cụ phần mềm, trắc nghiệm trực tuyến; Tiếp tục rà soát các quy trình, bỏ các thủ tục không cần thiết; Áp dụng nghiêm túc các chế tài xử lý nhà thầu vi phạm quy định an toàn; Đào tạo, kiểm tra đột xuất các tình huống khẩn cấp để lực lượng tại chỗ nâng cao khả năng ứng phó và đảm bảo các tình huống ứng cứu đầy đủ, sát thực…

.
 Văn hóa an toàn - sức khỏe - môi trường là cốt lõi

Năm 2018 và 04 tháng đầu năm 2019, tại Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) không có tai nạn lao động và đây là năm thứ 20 liên tục KVT không có tai nạn lao động; độ tin cậy của thiết bị được duy trì ở mức cao (độ tin cậy của hệ thống chế biến khí tại GPP năm 2018 và những tháng đầu năm 2019 đạt 100%, độ tin cậy của thiết bị ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất sản phẩm lỏng tại GPP năm 2018 đạt 99,95%, những tháng đầu năm 2019 đạt 99,992%).

KVT luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về an ninh, an toàn, sức khỏe, môi trường, PCCC, ứng cứu khẩn cấp; Hệ thống quản lý AT-CL-MT tiếp tục duy trì hiệu lực và áp dụng bộ KPI vào đo lường, đánh giá hiệu quả các quá trình.

.


Trong công tác vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe, KVT duy trì khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm cho tất cả CBCNV, 2 lần/năm cho CBCNV làm việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại, khám sức khỏe nữ 2 lần/năm và khám bệnh nghề nghiệp 2 lần/năm cho 100% CBCNV trực tiếp làm việc nơi có độ ồn cao. Kết quả năm 2018 cho thấy tất cả CBCNV KVT đủ sức khỏe để làm việc và không phát hiện trường hợp nào mắc bệnh nghề nghiệp, số CBCNV đạt sức khỏe loại 1, loại 2 tăng so với các năm trước do CBCNV chú trọng hơn trong công tác chăm sóc và cải thiện sức khỏe.

Năm 2019, KVT tiếp tục lấy mục tiêu an toàn là trọng tâm, cốt lõi cho các hoạt động và triển khai các giải pháp nâng cao văn hóa an toàn của người lao động, nhân viên nhà thầu; Đảm bảo an toàn, an ninh và duy trì vận hành liên tục các công trình khí, đặc biệt trong thời gian bảo dưỡng sửa chữa lớn; Tiếp tục cải tiến, tinh gọn hệ thống quản lý, hướng tới khách hàng và áp dụng KPI để đo lường các quá trình; Phối hợp hiệu quả với các nhà thầu đảm bảo an toàn trong triển khai các dự án của tổng công ty.

  • PV GAS: Công tác an toàn luôn là nhiệm vụ trọng tâm
    Doanh nghiệp - doanh nhân - 13:06 12/04/2019
    (TN&MT)- Với mục tiêu ngăn ngừa và tiến tới đảm bảo không có thiệt hại về con người, tài sản, môi trường trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác an toàn – bảo vệ môi trường luôn được đặt lên hàng đầu trong các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO