--Quảng cáo---
  • agribank hon 200 ty dong chi cho cong tac an sinh xa hoi 6 thang dau nam 2022

Agribank: Hơn 200 tỷ đồng chi cho công tác an sinh xã hội 6 tháng đầu năm 2022
Doanh nghiệp - doanh nhân - Trung Dũng - 08:19 21/07/2022
Là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của Nhà nước, Agribank đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong việc thực thi chính sách tiền tệ, đầu tư có hiệu quả cho nền kinh tế, đặc biệt là đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Cùng với đó, Agribank luôn tích cực đi đầu trong hoạt động xã hội từ thiện, đảm bảo an sinh xã hội, hướng tới cộng đồng và vì sự phát triển của cộng đồng.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO