Bộ trưởng Trần Hồng Hà giải trình các vấn đề Quốc hội và cử tri quan tâm

Thứ Bảy, 04/11/2017, 08:02 (GMT+7)
.

(TN&MT) – Trong tuần thứ 2 của kỳ họp thứ IV Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã giải trình những vấn đề nóng liên quan đến các lĩnh vực của ngành TN&MT mà cử tri cả nước đã gửi đến bàn nghị sự Quốc hội.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.