Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: Đầu tầu kinh tế khu vực miền Bắc

Thứ Ba, 27/12/2016, 18:09 (GMT+7)
.

(TN&MT) – Chiều 27/12, tại Hà Nội, TP Hà Nội với vai trò là Chủ tịch Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc bộ, tổ chức “Hội nghị hợp tác phát triển vùng KTTĐ Bắc Bộ năm 2016”.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương, lãnh đạo và doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố trong vùng KTTĐ Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), Vùng Thủ đô. Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã tới dự.

Vùng KTTĐ Bắc Bộ: Đầu tầu kinh tế khu vực miền Bắc

Ủy  viên Bộ chính trị, Bí thư Thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc tại hội nghị hợp tác phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ năm 2016
Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc tại hội nghị hợp tác phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ năm 2016

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết: Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ bao gồm 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Đây là vùng với vị trí, vai trò là vùng trung tâm đầu não về chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ của cả nước, với các cơ quan Trung ương, các trung tâm điều hành của nhiều tổ chức kinh tế lớn, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và triển khai khoa học công nghệ của quốc gia; là vùng hạt nhân phát triển, lãnh thổ động lực của vùng ĐBSH. Việc phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có ý nghĩa rất lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Theo ông Hoàng Trung Hải, những năm qua, các tỉnh, thành phố trong Vùng KTTĐ Bắc Bộ đã và đang nỗ lực phấn đấu, phát huy tốt các lợi thế, tiềm năng sẵn có về vị trí địa lý, du lịch, giao thông, y tế, nguồn nhân lực chất lượng cao..., để thực hiện sự nghiệp CNH, HĐH, sự nghiệp đổi mới xây dựng, phát triển của địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Đặc biệt, năm 2016, Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong Vùng đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, phát huy tính năng động, sáng tạo, tận dụng tiềm năng, lợi thế, tăng cường hợp tác, phát triển đạt được một số kết quả quan trọng; từng bước khẳng định được vị thế của Vùng là đầu tầu kinh tế khu vực miền Bắc.

Bí thư Hoàng Trung Hải cho biết, Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong Vùng đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, phát huy tính năng động, sáng tạo, tận dụng tiềm năng, lợi thế, tăng cường hợp tác, phát triển đạt được một số kết quả quan trọng; từng bước khẳng định được vị thế của Vùng là đầu tầu kinh tế khu vực miền Bắc.
Bí thư Hoàng Trung Hải cho biết, Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong Vùng đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, phát huy tính năng động, sáng tạo... từng bước khẳng định được vị thế của Vùng là đầu tầu kinh tế khu vực miền Bắc.

Ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Là Chủ tịch Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2016, Hà Nội luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2016. Trong đó, nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,2%; thu ngân sách nhà nước đạt trên 173 nghìn tỷ đồng. Tổng số vốn đầu tư xã hội tăng 10% so với năm 2015, đạt gần 278 nghìn tỷ đồng. Đã có trên 22.900 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 19% so với năm 2015. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, có thêm 01 huyện và 56 xã đạt chuẩn, đưa tổng số xã đạt chuẩn NTM của Thành phố lên 257/386 xã (đạt 66,58%). Các lĩnh vực quy hoạch, đô thị, văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được củng cố vững chắc; quan hệ đối ngoại, hợp tác phát triển được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng.

Đẩy mạnh hợp tác phát triển Vùng trong nhiều lĩnh vực

Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Các lãnh đạo tham dự buổi hội nghị. Bí thư Hoàng Trung Hải (thứ 2 từ phải sang), Chủ tịch Nguyễn Đức Chung (thứ 4 từ phải sang), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà (thứ 5 từ phải sang)

Báo cáo tóm tắt kết quả hợp tác phát triển Vùng KTTĐ Bắc Bộ giai đoạn 2011 – 2016 và Kế hoạch điều phối phát triển Vùng giai đoạn 2017 – 2020, ông Nguyễn Doãn Toản – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết: Giai đoạn 2011 – 2016, quan hệ hợp tác giữa các tỉnh, thành phố trong vùng KTTĐ Bắc Bộ được tăng cường và có những bước phát triển mới. Năm 2012, các tỉnh, thành phố đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực và đạt được các kết quả rất đáng ghi nhận về: Quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông; công nghiệp, thương mại; du lịch; nông nghiệp; văn hóa, thể thao; y tế, giáo dục, lao động – thương binh và xã hội; tài nguyên môi trường; quản lý an ninh trật tự.

Theo ông Nguyễn Doãn Toản, trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, các tỉnh, thành phố đã phối hợp tốt trong việc thực hiện các đề án bảo vệ môi trường của Chính phủ: Đề án bảo vệ môi trường sông Nhuệ - Đáy, Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu,… Một số tỉnh, thành phố đã ký Quy chế phối hợp trong quản lý, trao đổi thông tin để kiểm tra, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về khai thác kinh doanh than; quản lý, trao đổi thông tin để kiểm tra; xử lý vi phạm về kinh doanh, thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển cát sỏi trên sông; phối hợp kiểm tra quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo giáp ranh; hợp tác trong ứng phó BĐKH;...

Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cùng các lãnh đạo chứng kiến buổi lễ ký kết
Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo Bộ, ngành và Hà Nội chứng kiến buổi lễ ký kết  hợp tác phát triển Vùng KTTĐ Bắc Bộ

Về Kế hoạch điều phối phát triển Vùng KTTĐ Bắc Bộ giai đoạn 2017 – 2020 trong quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, ông Nguyễn Doãn Toản cho rằng cần: Khuyến khích ưu tiên phát triển các ngành sản xuất và lĩnh vực áp dụng cơ chế sản xuất sạch, công nghệ tiên tiến, tiêu hao ít năng lượng, phát thải thấp; Đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ bảo vệ môi trường, xã hội hóa trong kiểm tra giám sát bảo vệ môi trường, có biện pháp xử lý nghiêm minh những hành vi làm ảnh hưởng xấu đến môi trường; Quản lý, khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái;

Trong quá trình triển khai các chương trình, dự án phát triển ngành nghề, cần có các giải pháp không làm ảnh hưởng đến các danh lam, thắng cảnh được UNESCO công nhận như Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, các khu sinh quyển Cát Bà; Thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững, từng bước phát triển “năng lượng sạch”, “sản xuất sạch”, “tiêu dùng sạch”; Thống nhất về quy trình quản lý, công nghệ an táng và quy định về môi trường đối với nghĩa trang cấp vùng; Xây dựng kế hoạch tổng thể về hợp tác phòng, chống ô nhiễm môi trường, trong đó có phân công rõ ràng cho các địa phương trong việc triển khai các hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường: xử lý nước thải, chất thải rắn, khai thác tài nguyên khoáng sản, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn, làng nghề và khu công nghiệp.

Bọ trưởng
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là Chủ tịch Hội đồng Vùng KTTĐ Bắc Bộ đồng thời chúc mừng chúc mừng ông Nguyễn Xuân Bình đại diện cho Tp. Hải Phòng nhận nhiệm vụ là Chủ tịch Hội đồng Vùng KTTĐ Bắc Bộ nhiệm kỳ 2017 – 2018

Tại hội nghị, đại biểu các Bộ, Ngành và địa phương cũng trình bày tham luận về các giải pháp hợp tác phát triển Vùng KTTĐ Bắc Bộ. Đồng thời, tại hội nghị, Hải Phòng được bầu là Chủ tịch Hội đồng Vùng KTTĐ Bắc Bộ nhiệm kỳ 2017 – 2018. Đại diện lãnh đạo UBND TP Hải Phòng, ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch cam kết TP Hải Phòng sẽ phấn đấu hết sức để giúp Vùng KTTĐ Bắc Bộ có bước phát triển mới, trong đó, mỗi địa phương sẽ có bước phát triển tốt đẹp hơn.

Phát triển kinh tế - xã hội gắn với liên kết, phát triển Vùng bền vững

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đã cơ bản thực hiện xong các nhiệm vụ năm thứ nhất của Kế hoạch phát triển 5 năm 2016 - 2020, đây là giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng với những thời cơ mới, vận hội mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung phát biểu bế mạc hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đức Chung phát biểu bế mạc hội nghị và mong muốn Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trở thành Vùng công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và thực hiện thành công các mục tiêu tăng trưởng đến năm 2030

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Chung cho rằng, Vùng vẫn còn một số hạn chế, cần được thay đổi trong thời gian tới, trong đó tập trung vào việc tạo ra những đột phá trong tăng trưởng công nghiệp; áp dụng những thành tựu khoa học hiện đại vào sản xuất, đặc biệt cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ. Để có thể thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trở thành Vùng công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và thực hiện thành công các mục tiêu tăng trưởng đến năm 2030, trong đó phát triển công nghiệp vùng gắn với khoa học công nghệ cao, các trung tâm nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm sản phẩm mới; tạo nên các sản phẩm có chất lượng và giá trị cao có khả năng cạnh tranh và đáp ứng tiêu chuẩn tiên tiến của các nước và tham gia vào một số công đoạn trong chuỗi sản xuất công nghiệp toàn cầu.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, định hướng phát triển của các Vùng đã được Chính phủ xác định tại các Quy hoạch phát triển Vùng, ông Nguyễn Đức Chung đề nghị Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và đồng hành cùng các địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với liên kết, phát triển Vùng bền vững.

Bài & ảnh: Khương Trung – Mai Đan
 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.