Bộ TN&MT làm việc với tỉnh Sơn La về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn

Thứ Sáu, 19/05/2017, 21:06 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Chiều ngày 19/05, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La về một số vấn đề quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Tài nguyên nước là nguồn tài nguyên vô cùng thiết yếu cho đời sống của con người và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Nguồn tài nguyên này đang đứng trước những thách thức của việc gia tăng nhu cầu sử dụng dẫn đến khai thác quá mức gây suy thái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước.

Theo báo cáo, Sơn La là một tỉnh miền núi, trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều Nhà máy thủy điện lớn, vừa và nhỏ được xây dựng và đã đi vào hoạt động, góp phần tăng thu ngân sách, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh (Trên địa bàn tỉnh hiện có 45 dự án thủy điện đang hoạt động, sản lượng điện sản xuất hàng năm đạt khoảng 21,5 tỉ kwh, thu ngân sách từ các nhà máy thủy điện năm 2015 đạt 1.680 tỷ đồng, năm 2016 đạt 1.970 tỷ đồng).

Toàn cảnh buổi làm việc chiều ngày 19/05
Toàn cảnh buổi làm việc chiều ngày 19/05

Bên cạnh mặt tích cực, việc đầu tư các Nhà máy thủy điện cũng có những tác đọng ảnh hưởng nhiều đến môi trường sinh thái, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân vùng lòng hồ và vùng hạ lưu, nhất là yêu cầu về trồng rừng, bảo vệ rừng, đầu tư hạ tầng đối với nhân dân vùng lưu vực của các nhà máy thủy điện, rất thiếu nguồn kinh phí thực hiện. Tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản hướng dẫn về phương pháp, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Luật tài nguyên nước đã được Quốc hội và Chính phủ ban hành.

Chính vì vậy, để đảm bảo thực hiện hiệu quả Luật tài nguyên nước, nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng tài nguyên nước với cộng đồng, nhân dân lưu vực các nhà máy thủy điện. Đồng thời, địa phương cần có nguồn thu ngân sách ổn định, góp phần đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư vào các địa bàn liên quan đến khai thác, bảo vệ nguồn tài nguyên nước.

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Sơn La, lãnh đạo Bộ TN&MT cho biết, hiện nay, về các vấn đề quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh mà Sơn La đang vướng mắc được Văn phòng Chính phủ đang tiến hành thẩm tra dự thảo để lấy ý kiến thành viên Chính phủ. Trong thời gian tới, Bộ TN&MT sẽ tập trung phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương... hoàn thiện dự thảo Nghị định theo ý kiến của Thành viên Chính phủ để sớm ban hành.

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT luôn sẵn sàng ủng hộ, giúp đỡ và phối hợp với Sơn La giải quyết các vướng mắc, khó khăn về các lĩnh vực như Đất đai, môi trường, khoáng sản, biến đổi khí hậu để phát triển các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm được công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Khương Trung

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.