Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra TN&MT

Thứ Năm, 10/03/2016, 18:03 (GMT+7)
.

 

(TN&MT) - Ngày 10/3, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa và Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển đã đồng chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2016 của Thanh tra Bộ TN&MT.  

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển và Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đồng chủ trì Hội nghị.
Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển và Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đồng chủ trì Hội nghị.

Theo Quyết định số 357/QĐ-BTNMT ngày 18/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tạm thời điều chỉnh phân công công tác và ủy nhiệm các Thứ trưởng xử lý công việc đối với lĩnh vực công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa được Bộ trưởng giao chỉ đạo, quản lý, điều hành và giải quyết các công việc của Thanh tra Bộ thay cho Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lê Quốc Trung – Chánh Thanh tra Bộ cho biết, kết quả nổi bật trong năm 2015, toàn ngành thanh tra đã thực hiện 2899 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 42 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và 2857 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 9374 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra đã xử phạt hành chính 1866 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 123 tỷ đồng. Đồng thời, kiến nghị truy thu nộp ngân sách nhà nước 116 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 9541 ha đa đất, 89 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, 22 giấy phép hoạt động khoáng sản…

Nội dung trọng tâm về công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại đã được Bộ TN&MT đặt ra trong năm 2016 đó là: Tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết đến từng đối tượng, thời gian triển khai, thời gian kết thúc và địa điểm đối với từng cuộc thanh tra. Rà soát tổng hợp và xử lý các trường hợp còn chồng chéo về thời gian, địa điểm thanh tra giữa các tổng cục, các cục và các sở; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo kế hoạch số 2100 /KH- TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ; giải quyết các vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền trách nhiệm của Bộ trưởng.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết, trong thời gian vừa qua Thanh tra Bộ đã giúp lãnh đạo bộ tháo gỡ nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách và được địa phương đánh giá cao trong việc hỗ trợ địa phương giải quyết nhiều vụ việc khiếu nại về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tuy nhiên, do hạn chế về cơ cấu tổ chức, về con người (hiện thanh tra ngành tài nguyên và môi trường có trên 800 cán bộ, nhân viên) trong khi khối lượng công việc lớn, sức ép về công việc rất cao.

Cũng theo Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển, Bộ TN&MT là bộ đa ngành nhiều lĩnh vực quản lý do đó sự phối hợp giữa thanh tra Bộ với thanh tra của các Tổng cục, các Cục; sự phối hợp giữa thanh tra Bộ với Thanh tra Chính phủ… phải luôn luôn chặt chẽ thì công việc mới thông suốt, nhanh như thời gian vừa qua.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa  đánh giá cao nhưng cố gắng, nỗ lực mà Thanh tra Bộ đạt được trong năm 2015. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa mong muốn trong quá trình làm việc tới đây sẽ được cán bộ thanh tra giúp đỡ và cũng anh em thanh tra phối hợp chặt chẽ trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường giao phó, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của toàn ngành TN&MT.

Tin & ảnh: Quảng Minh

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.