Ngày mai 10/11, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về dự án Luật Đo đạc và bản đồ

Thứ Năm, 09/11/2017, 16:11 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Theo chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 4, sáng mai 10/11, bên cạnh các nội dung khác, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận vầ Dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

Theo chương trình, đầu giờ sáng, Quốc hội sẽ Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; Tiếp đến, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

sáng mai 10/11, bên cạnh các nội dung khác, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận vầ Dự án Luật Đo đạc và bản đồ
Sáng mai 10/11, bên cạnh các nội dung khác, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận vầ Dự án Luật Đo đạc và bản đồ

Tiếp đến, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Đo đạc và bản đồ và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

Sau đó, Quốc hội sẽ Thảo luận ở Tổ về dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

Dự thảo Luật đo đạc và bản đồ gồm 63 điều thể hiện trong 9 chương. Trên cơ sở những quan điểm, nguyên tắc nêu trên, dự thảo Luật đã tập trung thể chế hóa các chính sách sau đây:

Xây dựng, phát triển hạ tầng đo đạc, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý quốc gia tiên tiến, đồng bộ, hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; quản lý, giám sát tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn; tạo nền tảng cơ bản để triển khai cách mạng công nghiệp 4.0;  

Ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ theo hướng tiên tiến, hiện đại, thống nhất và đồng bộ. Tập trung vào các công nghệ hiện đại như công nghệ định vị vệ tinh, đo vẽ ảnh số, viễn thám, công nghệ GIS…;

Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đo đạc và bản đồ, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao dân trí.

Xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia. Đây là nội dung hoàn toàn mới phục vụ cho Chính phủ điện tử, quản lý xã hội thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu, hội nhập quốc tế và đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0, vạn vật kết nối, hạn chế sự chồng chéo, trùng lắp trong tổ chức triển khai, thúc đẩy chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu…

Báo Điện tử baotainguyenmoitruong.vn sẽ cập nhật thông tin về Phiên Thảo luận Tổ về dự án Luật Đo đạc và bản đồ trong các bản tin tiếp theo.

Việt Hùng - Hải Ngọc

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.