Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao nhiệm vụ năm 2017 cho ngành TN&MT

Thứ Hai, 09/01/2017, 17:42 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 ngành TN&MT, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã giao nhiệm vụ trong đó đề cập đến mọi lĩnh vực trong công tác quản lý nhà nước ngành TN&MT.    

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao và biểu dương những kết quả của ngành TN&MT đã đạt được trong năm 2016. Phó Thủ tướng cũng đã phân tích một cách chi tiết những tồn tại và hạn chế cần khắc phục trong công tác quản lý nhà nước ngành TN&MT trên mọi lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã phát biểu giao nhiệm vụ năm 2017 cho ngành TN&MT. Ảnh: Khương Trung
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã phát biểu giao nhiệm vụ năm 2017 cho ngành TN&MT. Ảnh: Khương Trung

 

Về nhiệm vụ năm 2017 và các năm tiếp theo, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, Ngành TN&MT cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của năm 2016 và những năm trước đây cùng với việc khắc phục những hạn chế để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng tình với nội dung, nhiệm vụ mà Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã trình bày khái quát và Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã trình bày trước Hội nghị. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao ý kiến, bổ sung, kiến nghị của lãnh đạo các địa phương, ý kiến của đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, của Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội và đại diện lãnh đạo Bộ NN&PTNT tại Hội nghị. Phó Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung chính để ngành TN&MT thực hiện. Cụ thể:

Phó Thủ tướng đề nghị ngành TN&MT tiếp tục hoàn thiện thể chế để tạo ra môi trường để huy động nguồn lực đồng thời là công cụ quản lý để tạo ra môi trường bình đẳng cho người dân, cho doanh nghiệp đồng thời cũng là để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước. Phó Thủ tướng đề nghị rà soát, điều chỉnh bổ sung kịp thời những Luật mà ngành TN&MT trình Quốc hội. Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung những điều luật mới, những quy định mới mà trước đây chưa phù hợp.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị sáng 09/1/2017. Ảnh: Khương Trung
Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị sáng 09/1/2017. Ảnh: Khương Trung

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đề nghị rà soát lại các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực tài nguyên môi trường như đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên biển, quy hoạch xử lý chất thải… và phải gắn việc xây dựng chiến lược, xây dựng quy hoạch, kế hoạch với việc ứng phó với biến đổi khí hậu và gắn với tái cấu trúc lại các ngành kinh tế. Phó Thủ tướng đề nghị trong quá trình làm các quy hoạch này cần phối hợp tốt với các ngành như: xây dựng, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn…

Tiếp đến là cần tăng cường sự kiểm soát của nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Phải kiểm soát chặt chẽ công tác thực hiện quy hoạch đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất. Phó Thủ tướng đề nghị ngành TN&MT phối hợp với các bộ, ngành để kiểm soát việc thực hiện quy hoạch trong đó có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng nguồn nước, quy hoạch khai thác khoáng sản… Phó Thủ tướng đề nghị Bộ TN&MT chú ý kiểm soát việc thực hiện đầu tư theo quy hoạch nhưng phải có kế hoạch, tránh tình trạng đầu tư tự phát, đầu tư phong trào, thiếu kế hoạch dẫn đến đầu tư tràn lan, lãng phí các nguồn lực của xã hội, dẫn đến thất thoát lớn;  

Một trong những vấn đề quan trọng là phải nâng cao chất lượng các dự án tài nguyên nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng khai thác tài nguyên. Phó Thủ tướng dẫn chứng, cùng một dự án thủy điện như nhau nhưng nếu thiết kế khác nhau, quản lý khác nhau… thì hiệu quả kinh tế sẽ khác nhau và không có ảnh hưởng đến hạ du, không ảnh hưởng đến môi trường.

Phó Thủ tướng đề nghị ngành phải nâng cao chất lượng thẩm định đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng. Phó Thủ tướng đề nghị: “Tôi đề nghị các đồng chí nâng cao chất lượng thẩm định dự án, nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường. Các cơ quan tư vấn, các nhà khoa học phải làm nòng cốt. Cơ quan quản lý nhà nước cần phải chủ trì tận dụng các cơ quan tư vấn trong đánh giá tác động môi trường”   

Đối với các dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu không cho đầu tư xây dựng các dự án không đảm bảo các yêu cầu về xử lý môi trường để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường. Các dự án đầu tư đã xây dựng xong thì chỉ cho khai thác, sử dụng khi có đủ cơ sở xử lý môi trường theo yêu cầu.  “Sau khi các dự án xây dựng xong, cần kiểm tra các yêu cầu về xử lý khí, chất thải rắn và nước thải của các dự án này phải đảm bảo không ảnh hưởng về môi trường thì mới cho hoạt động” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị sáng 09/1/2017 tại đầu cầu Hà Nội. Ảnh: Việt Hùng

Đối với dự án của Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ TN&MT tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc đầu tư công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý môi trường và công nghệ quản lý môi trường. Khi nào đáp ứng đủ điều kiện thì mới cho hoạt động theo đúng thiết kế.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu với các cơ sở đã gây ô nhiễm môi trường thì cũng phải tiếp tục quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm mọi vi phạm nếu còn để xảy ra sự cố.

Một nội dung nữa là yêu cầu bảo vệ nguồn nước trong đó kiểm soát chặt chẽ các hoạt động gây ô nhiễm, xử thải vào nguồn nước. Phó Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nước. “Nếu nguồn nước ngày càng thiếu mà chúng ta lại để ô nhiễm thì rất nguy hiểm cho sản xuất, sinh hoạt và cuộc sống của người dân”  - Phó Thủ tướng trăn trở.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu quan tâm đến việc xây dựng đề án chống ô nhiễm môi trường ở các đô thị lớn đặc biệt là Thủ đô Hà Nội. Chúng ta thấy trong những ngày vừa qua, tình trạng ô nhiễm môi trường Thủ đô ở mức cao đe dọa đến đời sống người dân. “Bộ TN&MT phải chủ trì và phối hợp với UBND các đô thị lớn trong đó đặc biệt là Thủ đô Hà nội để cùng xây dựng một kế hoạch, một chương trình hành động, một đề án để rà soát nhằm giảm chất thải đặc biệt là khí thải để hạn chế ô nhiễm môi trường không khí, nâng cao chất lượng đời sống người dân” - Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho ngành TN&MT.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành TN&MT đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong việc sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, xử lý nghiêm mọi vi phạm theo pháp luật mà gây thất thoát lãng phí, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Xư lý nghiêm những cán bộ, công chức gây phiền hà người dân và doanh nghiệp. Phó Thủ tướng chỉ đạo, công tác thanh kiểm tra phải làm sao không ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành TN&MT tiến hành tổng rà soát các nguồn thải ra sông, biển và các đô thị lớn. Cải tạo, phục hồi các khu vực ô nhiễm, chú trọng bảo tồn các cơ sở đa dạng sinh học.

Phát biểu tiếp thu ý kiến, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã tóm lược ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trên từng lĩnh vực. Bộ trưởng cho biết: Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đặt ra những yêu cầu đối với toàn ngành TN&MT trong bối cảnh mới đòi hỏi toàn ngành phải có sự đổi mới, hoàn thiện để theo kịp nhiệm vụ, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội theo hướng tái cơ cấu nền kinh tế cũng như đổi mới mô hình tăng trưởng.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định toàn ngành sẽ đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo. "Ý kiến của Phó Thủ tướng sẽ là một chương trình để ngành TN&MT tổ chức chỉ đạo và triển khai với các biện pháp tổng thể và cụ thể để đóng góp vào sự phát triển một cách nhanh và bền vững của đất nước" - Bộ trưởng nói.

 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị ngành nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo KTTV để phòng, tránh, chống những thiệt hại do thiên tai gây nên đồng thời tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

“Muốn thực hiện được những nhiệm vụ vừa nêu, tôi đề nghị nâng cao năng lực của ngành TN&MT. Phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhưng việc đặc biệt quan trọng là cải cách hành chính để cơ quan quản lý nhà nước thực sự là cơ quan kiến tạo và phục vụ tổ chức, người dân và doanh nghiệp” - Phó Thủ tướng nói.

Kết thúc bài phát biểu của mình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã gửi gắm đến cán bộ, viên chức và người lao động ngành TN&MT: “Với truyền thống của ngành tài nguyên và môi trường, với trách nhiệm cao của các đồng chí lãnh đạo, sự phối hợp giữa Bộ TN&MT với các bộ ngành liên quan và các địa phương đặc biệt là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của nhân dân… tôi tin tưởng rằng ngành TN&MT sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017 để góp phần khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đặc biệt là các nguồn tài nguyên góp phần quan trọng vào quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước…”.

Việt Hùng (lược ghi)

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.