Ngành TN&MT Bình Dương đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững

Thứ Ba, 10/01/2017, 15:45 (GMT+7)
.

 

(TN&MT) Năm 2017 đánh dấu chặng đường phát triển 20 năm của tỉnh Bình Dương với rất nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cũng đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương. PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Nguyên – Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương về những đóng góp quan trọng này của ngành TN&MT.

Ông Nguyễn Hồng Nguyên - Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Dương
Ông Nguyễn Hồng Nguyên - Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Dương

PV: Ngành TN&MT đã gặt hái được những kết quả quan trọng nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Hồng Nguyên: Để góp vào thành tựu chung của tỉnh Bình Dương, từ khi thành lập Sở TN&MT (30/5/2003) đến nay, ngành TN&MT đã nỗ lực vượt qua rất nhiều thăng trầm, khó khăn và thử thách để giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Dương quản lý thống nhất về TN&MT và đạt được một số kết quả chủ yếu trên các mặt công tác như sau:

Sở TN&MT đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành hơn 140 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để triển khai thực hiện, đặc biệt là các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dài hạn nhằm định hước cho công tác quản lý Nhà nước về TN&MT phù hợp với thực tế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hay ban hành các quy định về TN&MT nhằm cụ thể hoá các quy định của pháp luật tại địa phương để công tác quan lý, thực thi phù hợp với tình hình của địa phương theo từng thời kỳ nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.

Hiện nay, Sở TN&MT có 4 phòng và 7 đơn vị trực thuộc. Đặc biệt từ tháng 04/2014 với sự thành lập và đi vào hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp, Sở đã kiện toàn lại cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định của Trung ương với hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong đó, có đến 99% cán bộ làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước có trình độ Đại học và sau Đại học, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, tính chất công việc của ngành TN&MT hiện nay.

Sở TN&MT đã thực hiện công bố, công khai các thủ tục hành chính theo đúng quy định và luôn kịp thời điều chỉnh bổ sung theo sự thay đổi của văn bản pháp luật của từng thời kỳ và luôn theo hướng đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý để tạo thuẫn lợi cho ngưới dân và doanh nghiệp. Hiện nay, Sở đã công bố, công khai đầy đủ 90 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Ngay từ cuối năm 2010, Sở TN&MT đã xây dựng và đưa vào áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và nhiều năm liền đã duy trì tỷ lệ giải quyết, thụ lý hồ sơ không bị sai sót, đúng thời hạn quy định, đạt 85% theo mục tiêu chất lượng đề ra. Qua đó, góp phần giúp giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân được nhanh chóng, chính xác.

Hạ tầng công nghệ thông tin và lưu trữ đang được đầu tư hoàn chỉnh, phần lớn các lĩnh vực quản lý đều đã thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng phần mềm chuyên ngành; các thủ tục hành chính của Sở TN&MT đang áp dụng dịch vụ công mức độ 2. Trong đó có 9/90 thủ tục đang áp dụng dịch vụ công mức độ 3 và hiện tiếp tục triển khai mức độ 3 đối với 16/90 thủ tục.

Bình quân hàng năm toàn ngành TN&MT đã tiến hành thanh kiểm tra trên 1.000 cơ sở với số tiền phạt vi phạm hành chính trên dưới 10 tỷ đồng; tiếp nhận khoảng 920 đơn thư khiếu nại, tranh chấp và tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%, riêng cấp tỉnh trên 95%. Việc thanh, kiểm tra đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nổi cộm, bức xúc; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng được giải quyết kịp thời, nhanh chóng.

Nổi bật là kết quả hòa giải thành xuất hiện ngày càng nhiều và trở thành điểm sáng của ngành TN&MT trong thời gian qua. Hàng năm qua thanh, kiểm tra đã chỉ ra được những tồn tại, hạn chế, trong công tác quản lý, những bất cập trong cơ chế và chính sách, những hành vi vi phạm pháp luật để kiến nghị xử lý kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về TN&MT, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thu ngân sách trong lĩnh vực TN&MT bình quân hàng năm chiếm trên 10% tổng thu nội địa (từ 1.400 – 1.900 tỷ). Chi ngân sách cho lĩnh vực TN&MT cũng ngày một tăng, năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, riêng chi sự nghiệp bảo vệ môi trường đã vượt tối thiểu 2% trên tổng chi ngân sách theo quy định của Trung ương.

Nhiều đơn vị sự nghiệp trực thuộc từng bước đã chuyển từ bảo đảm một phần kinh phí hoạt động sang tự chủ hoàn toàn. Công tác xã hội hóa lĩnh vực TN&MT được quan tâm thực hiện, nhất là trong công tác bảo vệ môi trường (2005 - 2015) đã thu hút được 2.002 tỷ đồng từ doanh nghiệp trong nước và 3.163 tỷ đồng vốn ODA. Bên cạnh đó, công tác tài trợ và hỗ trợ cho các hoạt động về bảo vệ môi trường ngày càng tăng và đa dạng.

Ngành TN&MT Bình Dương đã có sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà
Ngành TN&MT Bình Dương đã có sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà

PV: Vậy đâu là động lực giúp ngành TN&MT gặt hái nhiều thành tựu quan trọng?

Ông Nguyễn Hồng Nguyên: Trong bối cảnh TN&MT ngày càng chịu nhiều áp lực lớn từ phát triển kinh tế - xã hội và dễ bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bình Dương, cùng với nỗ lực trong công tác tuyên truyền của ngành TN&MT đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện cho công tác bảo vệ TN&MT của tỉnh ngày càng phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng như đã nêu trên.

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của ngành TN&MT cũng được thực hiện tích cực, thông suốt và linh hoạt, những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quản lý của ngành được chủ động tham mưu giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền. Theo đó, đã giúp ngăn chặn, phòng ngừa kịp thời, không để xảy ra các điểm nóng lớn về tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người, sự cố môi trường nghiêm trọng... trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Các Sở, ngành Bình Dương cũng đã kịp thời  tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra và thường xuyên cải tiến, đổi mới chế độ hội họp, giao ban tuần, tháng, quý, năm để chỉ đạo điều hành công việc kịp thời, từ đó góp phần đưa công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực TN&MT ngày càng đi vào nề nếp, hiệu lực và hiệu quả hơn.

Bộ máy tổ chức của ngành TN&MT ngày càng được kiện toàn và nâng cao từ cấp tỉnh đến cơ sở, đáp ứng cơ bản yêu cầu công việc của ngành, nổi bật nhất là việc kiện toàn hệ thống 02 đơn vị một cấp: Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển quỹ đất. Lĩnh vực môi trường đã được quan tâm chỉ đạo. Trong đó nổi bật là việc chủ động trong công tác phòng ngừa ô nhiễm, sớm đưa vào hoạt động của Khu liên hợp xử lý chất thải rắn, từ đó giải quyết cơ bản tốt việc quản lý, xử lý chất thải rắn của tỉnh.

Hơn hết, Bình Dương là một trong những địa phương tiên phong trong cả nước về việc áp dụng công nghệ mới bằng qua trắc tự động, lấy mẫu nước thải tự động, camera giám sát để quản lý các nguồn thải của doanh nghiệp. Qua đó, góp phần quản lý tốt việc xả thãi của doanh nghiệp, nhất là các nguồn xả thải lớn; sớm thành lập Quỹ Bảo vệ Môi trường để hỗ trợc tài chính cho các doanh nghiệp cũng là yếu tố góp phần làm cho công tác quản lý môi trường được tốt hơn.

PV: Để đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về TN&MT đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, Sở TN&MT sẽ có những giải pháp nào?

Ông Nguyễn Hồng Nguyên: Trong những năm qua, nền kinh tế Bình Dương luôn tăng trưởng ổn định và ở mức cao và là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của cả nước. Cùng với đó, việc phát triển công nghiệp cũng đặt ra rất nhiều thách thức trong công tác quản lý Nhà nước về TN&MT của tỉnh Bình Dương.

Vì vậy, Sở TN&MT sẽ thường xuyên cải tiến, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, phương thức lãnh đạo nhằm giúp cho công tác chỉ đạo điều hành được chủ động, thông suốt, hiệu quả và ngăn ngừa tốt, không để xảy ra tình trạng bùng phát, chạy theo xử lý ô nhiễm. Đồng thời, tăng cường đi sâu, đi sát công việc để đôn đốc, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Song song đó, củng cố hoàn thiện tổ chức bộ máy của ngành TN&MT từ cấp tỉnh đến huyện - xã, nhất là hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp. Tích cực quy hoạch và đào tạo cho số cán bộ, công chức, viên chức còn lại bảo đảm đủ chức danh, tiêu chuẩn theo quy định.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với phòng, chống tham nhũng góp phần đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thường xuyên thực hiện sơ, tổng kết kế hoạch phòng chống tham nhũng gắn với kế hoạch cải cách thủ tục hành chính và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Kịp thời triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước được sửa đổi và các Kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu được bổ sung. Nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý các quy hoạch về lĩnh vực TN&MT. Thực hiện tốt Kế hoạch bảo vệ môi trường và Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính; khoa học kỹ thuật vào quản lý TN&MT. Tăng cường công tác thanh tra đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là nhân rộng các kinh nghiệm tốt trong công tác hòa giải thành. Thường xuyên hậu kiểm và kiểm tra sau cấp phép.

Tăng cường và đổi mới công tác tập huấn, tuyên truyền, đi đôi với việc đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn từ ý thức đến hành động về bảo vệ TN&MT trong cộng đồng và doanh nghiệp. Tích cực khai thác nguồn thu và sử sụng có hiệu quả các khoản chi, đẩy mạnh thực hiện chủ trương của ngành theo hướng kinh tế hóa - xã hội hóa các lĩnh vực TN&MT.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Nguyễn Tú (thực hiện)

 

 

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.