Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu triển khai ngay các nhiệm vụ Thủ tướng giao

Thứ Ba, 03/01/2017, 19:06 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ký ban hành công văn số 6249/BTNMT-VP gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ yêu cầu triển khai ngay một số nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao. Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện, đồng thời đưa các nội dung liên quan vào Chương trình, kế hoạch hành động ưu tiên năm 2017 của đơn vị.

Nội dụng công văn nêu rõ: Tại buổi làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 21/12/2016, Tổ công tác đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc quyết liệt, đổi mới, sáng tạo của Bộ trong thời gian vừa qua; nhiều nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đã có sự chuyển biến rõ nét trong kết quả thực hiện, nhất là nỗ lực điều tra nguyên nhân, khắc phục sự cố môi trường biển tại 04 tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, Bộ vẫn còn tình trạng một số nhiệm vụ về xây dựng thể chế hoặc văn bản có nội dung phức tạp còn để quá hạn.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc với Tổ công tác của Chính phủ sáng 21/12
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc với Tổ công tác của Chính phủ sáng 21/12/2016. Ảnh: Việt Hùng

Để khắc phục tình trạng trên, đồng thời nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ý kiến kết luận của Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai ngay một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao và các nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ nợ đọng và các nhiệm vụ trong hạn phải trình trong tháng 12 năm 2016. Chủ động đổi mới cách thức làm việc theo hướng kiến tạo phát triển, phục vu nhân dân; thường xuyên theo dõi bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời báo cáo, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc thuộc lĩnh vực được giao quản lý. Đề cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Năm 2017 là năm then chốt thực hiện kế hoạch 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, Thủ trưởng các đơn vị cần bám sát Nghị quyết chỉ đạo, điều hành của Chính phủ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 xây dựng Chương trình công tác của người đứng đầu, của đơn vị và đến từng cán bộ, công chức, trong đó đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế, yếu kém trong từng lĩnh vực; lựa chọn một số lĩnh vực ưu tiên đột phá; xác định lộ trình, trách nhiệm thực hiện, kể cả chế tài xử lý trong trường hợp chậm thực hiện nhiệm vụ được giao, hạn chế nêu nhiệm vụ chung chung, không rõ ràng.

3. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm về cơ chế, chính sách, tạo động lực phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong năm 2017 đối với những vấn đề Thủ tướng Chính phủ yêu cầu làm rõ, dư luận xã hội quan tâm…

Rà soát, chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ TN&MT yêu cầu: Về kết quả xử lý, xem xét kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị, cá nhân: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương báo cáo kết quả về việc xử lý, xem xét kiểm điểm trách nhiệm của đơn vị, cá nhân có liên quan đến sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung trong thời gian vừa qua.

Về công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương tiếp tục rà soát, chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để tái diễn sự cố môi trường, không để hiện tượng “phạt để tồn tại”; tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 về một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường theo kế hoạch đã phê duyệt.

Chú trọng thực hiện các giải pháp về chính sách, pháp luật; áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tập trung các giải pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, khu công nghiệp, cụm công nghiệp gây bức xúc trong dư luận xã hội. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hệ thống xả nước thải, khí thải không đạt quy chuẩn cho phép; không đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường, hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung; chưa thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt...

Xây dựng kế hoạch cụ thể về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường. Rà soát đánh giá tác động môi trường, biện pháp bảo vệ môi trường của các dự án lớn, nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường; chấn chỉnh công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, không để tình trạng dự án không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc thực hiện đánh giá tác động môi trường chỉ là hình thức như dư luận phản ánh. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực quản lý môi trường, ưu tiên cấp huyện, xã. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định về tội phạm môi trường tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự năm 2015 bảo đảm đủ tính răn đe đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Khẩn trương hoàn chỉnh Đề án thiết kế, lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc môi trường tại 4 tỉnh miền Trung trình Chính phủ, trong đó tiếp tục triển khai thường xuyên, liên tục việc quan trắc môi trường biển tại 4 tỉnh, cập nhật và công bố thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân cả nước biết và giám sát, nhất là tại các nhà máy, khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh tuyên truyền, công bố rộng rãi số liệu quan trắc môi trường biển miền Trung.

Đề xuất biện pháp quản lý, bảo vệ môi trường cụ thể đối với Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, các dự án Nhà máy Giấy Lee & Man (Hậu Giang), dự án Núi Pháo (Thái Nguyên), dự án DAP Đình Vũ (Hải Phòng) để bảo đảm chắc chắn không tái diễn sự cố gây ô nhiễm môi trường, dự phòng kế hoạch, biện pháp xử lý nếu để xảy ra sự cố…

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà (giữa) trò chuyện với Bộ trưởng Mai Tiến Dũng (phải) và Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn (trái) trong giờ giải lao hội nghị sáng 21/12
Bộ trưởng Trần Hồng Hà (giữa) trò chuyện với Bộ trưởng Mai Tiến Dũng (phải) và Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn (trái) trong giờ giải lao hội nghị sáng 21/12/2016. Ảnh: Việt Hùng

Về công tác cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn, Bộ trưởng yêu cầu Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc dự báo diễn biến thời tiết chưa sát thực tế, làm bị động, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân. Tập trung nâng cao năng lực, chất lượng dự báo phục vụ phát triển kinh tế và đời sống.

Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính về đất đai

Về công tác quản lý nhà nước về đất đai và vấn đề tích tụ, tập trung đất đai: Bộ trưởng Trần Hồng Hà giao Tổng cục Quản lý đất đai xây dựng kế hoạch công tác quản lý đất đai năm 2017, trong đó chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, nhất là tại các địa phương còn để tình trạng xử lý hồ sơ quá thời gian quy định, kéo dài nhiều tháng, thậm chí hàng năm như Bà Rịa -Vũng Tàu, Nghệ An...; kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của cơ quan chuyên môn xử lý hồ sơ chưa đúng quy định tại một số địa phương (Cần Thơ, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Hà Nội, Bắc Giang...); duy trì hoạt động hiệu quả và báo cáo thường xuyên kết quả xử lý của đường dây nóng tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người sử dụng đất;

Bộ trưởng cũng yêu cầu tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính về đất đai, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận theo hướng cải cách, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp; sớm sửa đổi quy định xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận khi thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký biến động đất đai tại Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nghiên cứu đề xuất sửa đổi các quy định liên quan đến tích tụ, tập trung đất đai để vừa bảo đảm tích tụ ruộng đất vừa bảo đảm quyền lợi người nông dân.

Rà soát các quy định pháp luật liên quan đến khoáng sản

Về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, Bộ trưởng giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo rà soát các quy định pháp luật liên quan đến quản lý, khai thác, đánh giá trữ lượng khoáng sản, nhất là các quy định về xác định ranh giới giữa mỏ do trung ương và địa phương quản lý, xác định khu vực không đấu giá, tiêu chí đánh giá và lựa chọn doanh nghiệp… theo hướng bảo đảm minh bạch, rõ ràng.

Bộ trưởng cũng yêu cầu khẩn trương rà soát cơ chế, chính sách, đề xuất biện pháp quản lý, tăng cường kiểm tra công tác lập quy hoạch, cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông, kiểm tra việc thu hồi cát từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng, lạch tại các địa phương trên cả nước, nhất là ở các huyện giáp ranh khiến môi trường ô nhiễm, sạt lở nghiêm trọng bờ sông, gây bức xúc trong dư luận.

Tăng cường công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước

Đối với công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, Bộ trưởng giao Cục Quản lý tài nguyên nước tập trung xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, các quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật; thực hiện đồng bộ chính sách ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; nghiên cứu đề xuất cơ chế chia sẻ, trách nhiệm giữa các bên trong khai thác, bảo vệ tài nguyên nước trên các lưu vực sông để đảm bảo an ninh nguồn nước.

Tăng cường công tác điều tra cơ bản. Xây dựng đề án tổng điều tra tài nguyên nước và lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển nguồn tài nguyên nước quốc gia; quy hoạch quản lý, sử dụng nguồn nước theo các lưu vực sông. Thiết lập hành lang bảo vệ, quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn nước.

Bộ trưởng cũng yêu cầu rà soát, đánh giá và điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy trình vận hành liên hồ chứa để điều tiết nước đáp ứng yêu cầu về phòng, chống, giảm lũ, cấp nước mùa cạn và phát điện của các hồ chứa. Tập trung nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước bằng công nghệ tự động, trực tuyến. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, quy trình vận hành liên hồ chứa, hoạt động sau cấp phép.

Ưu tiên đào tạo cán bộ địa chính, cán bộ môi trường các địa phương

Về xây dựng đội ngũ cán bộ, Bộ trưởng giao Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương hoàn thiện trình dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo việc xây dựng hoàn thiện các dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Tổng cục trực thuộc Bộ;

Bộ trưởng cũng yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục đề xuất các giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương; nghiên cứu đề xuất sửa đổi các nhiệm vụ theo quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2020;

Đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2017 và kế hoạch đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu quản lý và thực tiễn, ưu tiên trong đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ địa chính, cán bộ môi trường tại các địa phương.

Việt Hùng - Hải Ngọc

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.