12 nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp của ngành TN&MT trong năm 2017

Thứ Hai, 09/01/2017, 14:07 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Như Báo điện tử baotainguyenmoitruong.vn đã đưa tin, tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của Bộ TN&MT với 63 tỉnh, thành phố, ngành TN&MT đã đề ra 12 nhiệm vụ cụ thể và 6 nhóm giải pháp hoàn thành nhiệm vụ năm 2017.

Xác định rõ, năm 2017, là năm bản lề, năm nền tảng tạo đà cho hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định mục tiêu đặt ra đối với ngành TN&MT là phải quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển KT-XH; bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững và chủ động ứng phó với BĐKH…

Quan điểm này cũng được thể hiện rõ trong báo cáo công tác năm 2016 và kế hoạch năm 2017 do Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa trình bày.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao đổi với lãnh đạo ngành TN&MT bên lề Hội nghị sáng 09/1/2017 tại đầu cầu Hà Nội
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trao đổi với lãnh đạo ngành TN&MT bên lề Hội nghị sáng 09/1/2017 tại đầu cầu Hà Nội. Ảnh: Việt Hùng

Đẩy mạnh cải cách hành chính, sử dụng hiệu quả tài nguyên

Theo đó, trong năm 2017, toàn ngành TN&MT thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như:

Rà soát, đánh giá tình hình thực thi chính sách pháp luật xác định những quy định không còn phù hợp, xung đột, mẫu thuẫn đang là rào cản, điểm nghẽn để sửa đổi tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tiếp cận nguồn lực về TN&MT; khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội cho công tác bảo vệ môi trường và BĐKH;

Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật tập trung vào những vấn đề bức xúc như: vấn đề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cấp GCN trong lĩnh vực đất đai; các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; việc chấp hành pháp luật trọng quản lý, thăm dò, khai thác khoáng sản, trong các hoạt động xả thải vào nguồn nước và quy trình vận hành liên hồ chứa;

Tập trung CCHC gắn cải cách TTHC với quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật lấy doanh nghiệp, người dân làm đối tượng phục vụ. Chấn chỉnh nâng cao kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, xử lý nghiêm các cán bộ có hành vi nhũng nhiễu. Thiết lập hệ thống quản lý, theo dõi đánh giá thống nhất từ Trung ương tới địa phương với sự tham gia của người dân;

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, tập trung đánh giá tình hình thực tiễn để hoàn thiện thể chế tăng cường khả năng tiếp cận đất đai của các thành phần kinh tế, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ; xây dựng cơ chế khuyến khích việc tập trung, tích tụ đất trong nông nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thúc đẩy tích tụ tập trung ruộng đất để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế, giảm khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai;  

Với lĩnh vực tài nguyên nước, tập trung nghiên cứu các giải pháp tổng thể để đảm bảo an ninh nguồn nước. Hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm quản lý chặt chẽ các hoạt động cấp phép khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước; đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; bảo vệ nước dưới đất...; xây dựng các quy định, hướng dẫn xác định và công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu hồ chứa. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy trình vận hành liên hồ chứa. Giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và việc vận hành liên hồ chứa…

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 ngành TN&MT
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 ngành TN&MT. Ảnh: Việt Hùng

Ở lĩnh vực địa chất và khoáng sản, Bộ TN&MT xác định tiếp tục hoàn thiện chính sách quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản phù hợp với thể chế kinh tế thị trường. Tăng cường công tác điều tra cơ bản nắm chắc tiềm năng, trữ lượng một số loại tài nguyên có giá trị; lập bản đồ địa chất khu vực, địa chất tai biến, địa chất môi trường, bản đồ chuyên đề phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh. Tiếp tục thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nhất là khai thác cát sỏi lòng sông.

Đẩy mạnh quản lý môi trường, ứng phó với BĐKH

Trong lĩnh vực môi trường, toàn ngành sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bám sát thực tế và theo kịp tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế, diễn biến nhanh, phức tạp của vấn đề môi trường; ban hành các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Xây dựng bộ tiêu chí và thực hiện việc xếp hạng chất lượng BVMT. Xây dựng quy hoạch môi trường, điều chỉnh các quy hoạch về chất thải rắn, chất thải nguy hại. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các cơ sở, các khu vực có nguy cơ gây sự cố môi trường…

Ở lĩnh vực khí tượng thủy văn tập trung nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, nhất là dự báo xa; dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn cực đoan, nguy hiểm phục vụ phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, vận hành an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, hồ đập, đê điều. Tập trung đầu tư phát triển mạng lưới trạm theo hướng tự động hoá, đồng bộ lồng ghép với các lĩnh vực khác;  

Với lĩnh vực biến đổi khí hậu, ngành TN&MT sẽ tập trung huy động nguồn lực quốc tế, nguồn lực xã hội để triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh; chuẩn bị khung khổ pháp lý, nguồn nhân lực, tài chính, khoa học, công nghệ để đến năm 2020 Việt Nam sẵn sàng thực hiện các cam kết quy định tại Thỏa thuận Paris về BĐKH. Khẩn trương triển khai các kế hoạch, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc vùng ĐBSCL, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

Đầu cầu tỉnh Quảng Trị tham gia Hội nghị sáng 09/1. (Ảnh chụp qua màn hình)
Đầu cầu tỉnh Quảng Trị tham gia Hội nghị sáng 09/1. (Ảnh chụp qua màn hình). Ảnh: Việt Hùng

Trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, sẽ triển khai xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành ngay khi Luật Đo đạc và bản đồ được ban hành; điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ đến năm 2030; xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia phục vụ Chính phủ điện tử, phòng chống thiên tai và BVMT. Hiện đại hóa mạng lưới tọa độ, độ cao, độ sâu, trọng lực quốc gia.

Trong lĩnh vực biển và hải đảo, tập trung thực hiện tốt việc thi hành Luật TNMT biển và hải đảo. Thể chế hoá cơ chế quản lý tổng hợp vùng bờ. Xây dựng quy chế phối hợp trong cấp phép cho tàu nước ngoài khảo sát nghiên cứu khoa học tại vùng biển Việt Nam. Khẩn trương tổ chức triển khai Dự án điều tra, đánh giá, công bố đường mép nước triều kiệt trung bình nhiều năm;

Ở lĩnh vực viễn thám, sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo quản lý, ứng dụng viễn thám. Tổ chức giám sát thường xuyên diễn biến về TN&MT biển, đảo, BĐKH, hoạt động khai thác tài nguyên nước ngoài biên giới bằng công nghệ viễn thám. Trao đổi dữ liệu, chuyển giao công nghệ viễn thám trong giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và BĐKH…

Trong năm 2016, toàn ngành đã tiến hành 1.816 cuộc thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 60,86 tỷ đồng, thu hồi 5.348 ha đất và 59 tỷ đồng.

Đã tổ chức tiếp gần 7.000 lượt công dân; tiếp nhận gần 11.500 lượt đơn thư (hơn 7.500 đủ điều kiện); có văn bản hướng dẫn hoặc chuyển cơ quan thẩm quyền giải quyết 5.600 đơn thư, đạt 75% số vụ việc thuộc thẩm quyền.

5 nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2017

Một là, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Huy động sự tham gia của hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên để nâng cao hiệu quả công tác giám sát của nhân dân.

Hai là, kiện toàn bộ máy, tổ chức của ngành; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan. Hiện đại hóa các đơn vị cung cấp dịch vụ công để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đổi mới chế độ công vụ, công chức; đề cao trách nhiệm cá nhân nhất là người đứng đầu và gắn chế độ trách nhiệm cùng kết quả thực thi công vụ với khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ. Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở những người gần dân nhất, trực tiếp nhất đối với công tác quản lý TN&MT.

Ba là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, kiểm soát TTHC để rút ngắn được thời gian luân chuyển hồ sơ, giải quyết công việc, tiết kiệm chi phí. Các địa phương cần thiết lập được cơ chế tương tác để lắng nghe ý kiến phản hồi chính sách, pháp luật, TTHC từ người dân và doanh nghiệp. Thiết lập hệ thống để người dân đánh giá sự hài lòng và công bố công khai mức độ xếp hạng của từng đơn vị.

Bốn là, tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ. Gắn nghiên cứu với chuyển giao, thực hiện cơ chế đấu thầu đặt hàng để khoa học công nghệ đóng góp vào sự phát triển của ngành.

Năm là, tiếp tục hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm trao đổi và học hỏi kinh nghiệm, huy động các nguồn lực tri thức, công nghệ, tài chính hỗ trợ cho việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về TN&MT. Mở rộng các diễn đàn đối thoại chính sách, tham vấn, trao đổi thông tin pháp luật về TN&MT. Hợp tác, đấu tranh bảo đảm quyền, lợi ích của Việt Nam đối với vấn đề quốc tế như chia sẻ nguồn nước, quản lý khai thác tài nguyên biển, vấn đề ô nhiễm môi trường xuyên biên giới, vấn đề BĐKH.

Năm 2016, ngành TN&MT đã thẩm định, cấp 71 giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản; thẩm định 90 báo cáo tính tiền sử dụng số liệu, thông tin kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước với số tiền: 831 tỷ đồng;

Bộ đã phê duyệt 26 báo cáo tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền là 756 tỷ đồng; có 37/63 tỉnh, thành phố phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền 2.359 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, ngân sách Nhà nước đã thu được 4.775 tỷ đồng.

 

Việt Hùng - Khương Trung (ghi)

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.