Thủ tướng bổ nhiệm 3 Thứ trưởng làm Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam

Thứ Ba, 27/12/2016, 22:20 (GMT+7)
.

 

(TN&MT) – Ngày 27/12/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký các Quyết định bổ nhiệm 3 Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành

Cụ thể, tại Quyết định số 2516/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam thay ông Bùi Quang Bền đã thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm - Ảnh: Báo Lao Động
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm - Ảnh: Báo Lao Động

Tại Quyết định số 2517/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam thay ông Nguyễn Thành Cung đã thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Tại Quyết định số 2518/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam thay ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã được phân công phụ trách lĩnh vực công tác khác trong lãnh đạo Bộ Nội vụ.

PV

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.