Các Bộ, ngành, địa phương phải ban hành Kế hoạch hành động trong tháng 1/2017

Thứ Tư, 28/12/2016, 16:18 (GMT+7)
.

(TN&MT) – Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đối với các Bộ, ngành, địa phương để triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Theo đó, trong tháng 1/2017, các Bộ, ngành, địa phương phải ban hành Kế hoạch hành động, có đơn vị, cơ quan chủ trì cụ thể. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch đề ra, chủ động xử lý hoặc đề xuất cấp trên để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

Tại dự thảo Nghị quyết, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô làm nền tảng cho sự phát triển; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với tăng trưởng gắn với 3 đột phá chiến lược; bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phòng, chống tham nhũng lãng phí, xây dựng nền hành chính hiện đại phục vụ người dân và doanh nghiệp. Dự thảo cũng nêu rõ ba chỉ tiêu quan trọng nhất là GDP 6,7%, lạm phát bình quân 4% và ngân sách phải bảo đảm cả Trung ương và địa phương.

Theo Phó Thủ tướng, để thực hiện các yêu cầu và đạt tiêu chí đề ra trong năm 2017, cần triển khai 10 nhóm giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó, chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; các Bộ trong Tổ điều hành vĩ mô phải theo dõi sát diễn biến, cập nhật tình hình các đối tác kinh tế lớn để có phản ứng chính sách phù hợp. Ngân hàng Nhà nước phải chủ động linh hoạt điều hành chính sách, tăng trưởng tín dụng gắn với chất lượng, lưu ý kết cấu tín dụng, ổn định lãi suất năm 2017, phấn đấu giảm lãi suất trung dài hạn, quản lý thị trường ngoại tệ, vàng hiệu quả.

Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành Hội nghị  trực tuyến của Chính phủ với các địa phương. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng cho biết, năm tới, dự kiến cơ cấu trái phiếu Chính phủ có sự thay đổi tích cực khi nguồn vốn từ ngân hàng giảm, các tổ chức tài chính khác tăng, kỳ hạn tăng. Do vậy, điều hành ngân sách cần chủ động chặt chẽ, hạn chế tối đa ban hành chính sách giảm thu, trừ những cam kết quốc tế, hạn chế ban hành chính sách tăng chi trừ trường hợp đặc biệt. Tiết kiệm chi tiêu ngân sách là quốc sách, tăng cường kỷ luật kỷ cương, kỷ luật ngân sách, thu trong nền kinh tế, chi theo khả năng, vay trong năng trả nợ. Triển khai quyết liệt giải ngân vốn đầu tư ngân sách ngay từ đầu năm 2017.

Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, dự thảo Nghị quyết yêu cầu rà soát đồng bộ các quy định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó, tập trung hỗ trợ tiếp cận vốn cho doanh nghiệp siêu nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể chuyển thành doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Phó Thủ tướng khẳng định, bên cạnh 3 đột phá chiến lược, yếu tố đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ có thể được coi là mũi thứ tư để tận dụng lợi thế, cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đối với tái cơ cấu kinh tế, gắn với tăng trưởng, dự thảo Nghị quyết cho biết, các đề án liên quan đến tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu và đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, tái cơ cấu tổ chức tín dụng gắn xử lý nợ xấu… quyết tâm của Chính phủ trong quý 1/2017, tất cả các đề án đều phải được trình các cơ quan liên quan.

Cũng trong năm 2017, các Bộ NN&PTNT, Công Thương, KH&ĐT, KHCN, VHTT&DL… phải có những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đổi mới KHCN, chú trọng sản xuất, chế biến sâu...; xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh thị trường nội địa…

Bên cạnh đó, cần tăng cường chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế. Đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, tăng cường bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân, phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Đồng thời, dự thảo Nghị quyết giao các Bộ NN&PTNT, Bộ Xây dựng, KH&CN, TN&MT… chủ động triển khai ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ tài nguyên và môi trường, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu đặc biệt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đề xuất các giải pháp công trình, phi công trình để thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng phó lũ lụt.

Trong cải cách hành chính, dự thảo Nghị quyết yêu cầu các Bộ ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu quả trong phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung xử lý các vụ án tham nhũng lớn, nghiêm trọng…

Mặt khác, tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giảm tai nạn giao thông, thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm. Bộ Quốc phòng, Công an sẵn sàng chuẩn bị lực lượng tham gia ứng phó với thiên tai, bão lũ.

Tuyết Chinh

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.