Lào Cai: 58 thư xin lỗi nhân dân vì giải quyết thủ tục đất đai không đúng phiếu hẹn

Thứ Sáu, 11/08/2017, 16:36 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Từ đầu năm 2017 tới nay Cổng thông tin điện tử thành phố Lào Cai ( tỉnh Lào Cai) đã công bố trên hộp thư xin lỗi nhân dân 58 thư xin lỗi gửi người dân trong và ngoài tỉnh Lào Cai gửi tới Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Lào Cai làm thủ tục giấy tờ về đất đai chậm thời gian không đúng với phiếu hẹn.

Bộ phận 1 cửa giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân của UBND thành phố Lào Cai
Bộ phận 1 cửa giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân của UBND thành phố Lào Cai

Đây là cách làm tốt của thành phố Lào Cai cần được nhân rộng vì qua nội dung thư xin lỗi nhân dân đăng công khai trên hộp thư xin lỗi nhân dân của Cổng thông tin điện tử thành phố Lào Cai ( laocai@laocai.gov.vn) góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức cơ quan hành chính Nhà nước  trong khi thực hiện nhiệm vụ và qua đó giúp người dân thủ tục hành chính  giải quyết đất đai của mình qua bộ phận 1 cửa, trong đó chủ yếu làm thủ tục về sổ đỏ quyền sử dụng đất, nếu chậm được giải quyết so với phiếu hẹn do nguyên nhân gì để biết thông cảm và để cùng cơ quan chức năng khắc phục thiếu sót thủ tục còn thiếu.

Năm 2016 thư xin lỗi do Phòng Nội vụ thành phố Lào Cai (UBND thành phố Lào Cai) ban hành gửi người dân có thời gian giải quyết thủ tục giấy tờ đất đai bị chậm so với phiếu hẹn, còn từ năm 2017 nếu do chậm thủ tục giấy tờ đất đai sẽ do lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Lào Cai trực tiếp viết gửi thư xin lỗi đăng trên Hộp thư xin lỗi nhân dân trên Cổng thông tin điện tử thành phố Lào Cai. 

                              Phạm Ngọc Triển

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.